Ciència en els premsa

2006/07/01 Kortabarria Olabarria, Beñardo - Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria

La recerca que es realitza té repercussió social? Les institucions saben comunicar? A què atenen els mitjans i a què no? D'on treuen la informació? Com és aquesta informació? De fiar? D'alt nivell? Insuficient? Hi ha periodistes especialitzats en temes científics? Per a respondre a aquestes preguntes, la Fundació Elhuyar ha realitzat un any més un estudi dels periòdics que salin en la Comunitat Autònoma del País Basc.
Notícies científiques en premsa
01/07/2006 | Kortabarria Olabarria, Beñardo | Elhuyar Zientzia Komunikazioa
(Foto: MEC)

Cada quatre dies es dóna cabuda a alguna notícia científica i tecnològica en la portada d'algun dels periòdics editats en la Comunitat Autònoma del País Basc. Els periòdics publicats des de mitjan desembre de l'any passat fins a mitjan abril d'enguany han estat el tema central de 29 notícies científiques i tecnològiques. No obstant això, les notícies científiques i tecnològiques han aparegut més en la portada, 64 vegades més, però en menor mesura com a esments. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi realitzat per la Fundació Elhuyar a la llum dels periòdics publicats en el període de referència.

Si es busquen temes que s'han convertit en estrelles, el cercador no haurà de treballar molt per a arribar a la conclusió que la grip aviària ha estat l'estrella. La capacitat dels medicaments contra la grip aviària, les migracions d'ocells, l'aparició del virus H5N1 a Àfrica, els casos apareguts a Europa, les anàlisis de dos ocells que suposadament van matar malalties a Navarra... tots han pres part en les portades dels periòdics, sovint de manera extensa i prolongada.

Amb tanta força com el tema estrella, però amb certa brillantor han arribat als periòdics: opinions sobre la prohibició de la pesca de l'anxova, l'escàndol de l'investigador coreà Hwang, el nou món perdut descobert en la Nova Guinea Papua d'Indonèsia, el punt de partida de la xarxa de satèl·lits de comunicació Galileu i les peripècies de la sonda Venus Express.

A més dels temes generals, els periòdics han donat eco a temes pròxims, com els projectes de centrals de cicle combinat que es volen realitzar tant a Àlaba com en Pasaia, els terratrèmols en la zona d'Itoiz o l'ordre cautelar de tancament del balneari d'Orduña per legionel·losi.

Al marge de les portades dels periòdics, el protagonisme que han tingut els temes de ciència i tecnologia en els periòdics és d'un 1,96% de la superfície total dels periòdics. Respecte a l'any anterior, s'observa un lleuger descens de mig punt, mentre que respecte a la dada de fa dos anys la pujada és d'un punt.

Prenent els periòdics de manera individual, des dels dos períodes d'estudi anteriors no hi ha grans canvis. Els periòdics que més espai dediquen a la ciència són El Correu i Berria, i els que menys El Diari de Notícies d'Àlaba. El petit cosí del periòdic alabès, Notícies de Guipúscoa, formaria el nucli familiar que menys espai dedica a temes científics i tecnològics. Mentrestant, en la fila de major a menor lloc es troben els següents periòdics: Gara, El Diario Vasco , El País , i Deia.

La grip aviària ha estat el tema estrella durant l'estudi.
MEC; Mediateca de la Unió Europea

En el mesurament de la qualitat, els periòdics han obtingut una nota de 4,76 entre 0 i 10. La puntuació no és bona, però cal tenir en compte que es mesura un nivell d'elaboració superior a la qualitat de l'escrit. I si s'observa que més del 40% del publicat en ciència i tecnologia s'ha publicat en format breu, és clar que condiciona la puntuació. De fet, en les notícies breus no hi ha espai per a opinions, gràfics, etc., és a dir, per als indicadors que condicionen la puntuació. Per tant, la conclusió més directa seria que la fórmula de notícies breus és molt utilitzada en la divulgació de la ciència i la tecnologia, i que els articles tractats es destinen a additius.

I qui fa divulgació en els periòdics d'Euskal Herria? És a dir, escriuen periodistes concrets o la llista de persones que escriuen ciència i tecnologia és llarga? La pregunta es pot plantejar d'una altra manera: Quin és el grau d'especialització dels qui escriuen ciència i tecnologia? La resposta a la pregunta pot ser baixa.

Les dades prolongaran la seva breu resposta. Entre el 15 de desembre de 2005 i el 15 d'abril de 2006 es van publicar en premsa 2.552 treballs relacionats amb la ciència escrits entre 465 persones. Una divisió circular permetria que cada autor realitzés 5,4 articles, la qual cosa suposa una mica més del 0,2% del total. Però això tampoc és cert, perquè hi ha un grup de periodistes que s'acosta al 10% de totes les obres, és a dir, gent que ha escrit més de 25 articles. El llistat de noms és el següent: Edu Lartzanguren del diari Berria i

Arantxa Iraola, Alicia Rivera del diari El País , Emilio de Benito, i Javier Sampedro, Joseba Vivanco del diari Gara, i Luis Alfonso Gamez i Fermin Apezteguia, del Correu i El Diario Vasco. Hi ha més periodistes que han signat més d'un article, però no és molt habitual. 249 persones han signat un sol treball.

Els anteriors potser no són totes les dades necessàries per a treure conclusions rotundes, però sí que donen què pensar. Per exemple, la pròpia llista de noms és representativa. En els dos anys anteriors es trobaven en la llista aquests noms. Això significa que en Berria, El País, Gara i El Correu i El Diario Vasco hi ha gent que escriu habitualment sobre ciència i tecnologia. Potser no són periodistes especialitzats, però tenen el costum d'escriure sobre aquests temes. En l'altre extrem s'ha repetit un any més: els que van signar un sol treball van destacar.

És un altre apartat que, lamentablement, no ha sofert grans canvis respecte a anys anteriors: l'idioma. Els articles publicats en basc han estat un 19,24%, un 3% més que l'any anterior. La pujada s'ha produït, però cal tenir en compte que en l'estudi s'ha inclòs el diari Notícies de Guipúscoa, que ha escrit diversos articles científics en basc. Les tendències lingüístiques de la resta no han canviat.

Al voltant del 2% de la superfície dels periòdics es dedica a temes de ciència i tecnologia.
MEC

I tampoc hi ha incidència en temes. Els periòdics se centren bastant en la Salut i les Ciències de la Vida, mentre que la Física, la Química i les Matemàtiques no ho fan.

Encara que l'eina més important de la recerca han estat els periòdics, també s'han consultat revistes científiques especialitzades. L'objectiu ha estat fer una comparativa per a saber si les revistes especialitzades i els periòdics tenen els mateixos punts d'interès. D'aquí es desprèn que les notícies que han tingut una gran importància per a les revistes especialitzades han tingut també cabuda en els diaris.

La grip aviària o el frau del científic coreà Hwang, per exemple, haurien d'incloure's en el grup dels quals han tingut repercussió. Però una altra conclusió és que, encara que sigui important, si el fet no s'acosta a la societat, els periòdics no li ofereixen molt espai. S'han consultat les pàgines web de Science now, Physicsweb, New Scientist, Nature news, Alphagalileo, Eurekalert, BBC news, i CNN.

Metodologia
L'estudi ha tingut una durada de quatre mesos i ha estat continuació dels dos períodes d'exàmens que s'han realitzat en els dos anys anteriors. Però ells eren de sis mesos. Seguint les dos anteriors, en aquest últim estudi també s'han analitzat els periòdics editats en la Comunitat Autònoma del País Basc, entre els quals es troba la nova Notícies de Guipúscoa. Al costat d'ells, El País també s'ha revisat diàriament, ja que es considera un referent en la divulgació científica i tecnològica. No obstant això, en els resultats, la referencialidad d'El País en l'edició diària no apareix en absolut, ha aconseguit resultats similars als de la resta. El diari madrileny té diferències en els suplements, és el referent.
Continuant amb el camí iniciat l'any passat, l'anàlisi quantitativa s'ha completat amb una anàlisi qualitativa. Es parla de qualitat, però la veritat és que la paraula no és molt correcta perquè amb el sistema de treball utilitzat s'indica en quina mesura s'ha treballat el que s'ha escrit més que la qualitat de l'escrit.
En cada article s'han tingut en compte deu indicadors: correcció dels continguts, esment de les fonts, fiabilitat de les fonts, recollida d'opinions d'experts, contrast de l'escrit, informació més enllà de la notícia, suport d'explicacions escrites amb explicacions gràfiques adequades, qualitat dels gràfics, comprensió del que es diu i correcció de la manera d'escriure correcta, senzilla o maldestra.
A més, s'han tingut en compte l'origen, localització, superfície, tema i idioma de cada article.
Kortabarria Olabarria, Beñardo
Serveis
222
2006
Uns altres
032
Uns altres
Article
Uns altres