Factores que inflúen no posicionamento STEM

2021/06/18 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Prevese que a curto prazo non haxa suficientes profesionais paira cubrir os postos de traballo que se crearán ao redor dos STEM. Paira facer fronte a este problema é imprescindible superar a brecha existente entre o STEM e os mozos (sobre todo as mozas), paira o que é necesario traballar desde pequenos o posicionamento STEM.

Ed. Pernan Goñi Olalde

Pero, que é o posicionamento STEM? Pois como e que pensa, sente, fala e actúa una persoa en torno ao STEM, que se constrúe a través de experiencias STEM no día a día de cada persoa e na educación formal e informal. No posicionamento STEM da mocidade inflúen diversos factores persoais:

  • Capacidade e autoeficacia: A capacidade STEM é a habilidade paira utilizar de forma potente o coñecemento STEM paira participar nos debates científico-tecnolóxicos que se nos expoñen. A autoeficacia é a diferenza entre a capacidade real dos alumnos en STEM e as expectativas sobre as propias capacidades. Deste xeito, aquelas persoas que teñan una maior autoeficacia no ámbito do STEM, sentirán un maior interese polos STEM. Con todo, é posible que a percepción da autoeficacia sexa diferente da capacidade real. Por exemplo, as mozas obteñen mellores cualificacións en xeral, mesmo nas materias STEM. Con todo, avalían os seus logros de forma modesta. Os mozos, con todo, sacan peores notas pero non son tan esixentes consigo mesmos.
  • Identidade: A identidade STEM relaciónase co conxunto de percepcións, actitudes, sentimentos e comportamentos asociados a acódelas da área STEM e desenvólvese ao comparar a imaxe que teñen ao redor destas persoas coa súa propia imaxe. O estereotipo do STEM profesional é o dun home branco intelixente, con gran éxito e una forte adhesión ao STEM. Este estereotipo afasta a moitos mozos do ámbito do STEM, xa que non se identifican con esa imaxe. Por exemplo, moitas mozas creen que a imaxe do STEM profesional é incompatible coa feminidade. Así mesmo, considérase que as materias STEM son moi difíciles, o que atrasa aos alumnos menos precedidos academicamente, que en xeral desprezan as súas capacidades.
  • Intencións: As intencións STEM están relacionadas coa selección de estudos futuros dos mozos. Moitos dos mozos que optan polos estudos de STEM contan con familiares que traballan no campo STEM, polo que, ademais de coñecer que son os STEM profesionais, creen que é importante paira a súa familia. Segundo un estudo sobre as intencións do alumnado, a pesar do interese do alumnado e das familias polas disciplinas STEM, as intencións cos STEM son mínimas, diminuíndo coa idade. Na elección dos estudos tamén son moi notables as diferenzas entre mozos e mozas, con menor propensión a elixir os estudos de STEM.
  • Intereses: O interese está relacionado coa motivación intrínseca e, por tanto, coa sensación persoal de que cada un participa nas actividades STEM. Os nenos e nenas de até 10 anos, en xeral, teñen un maior interese polos STEM, pero a partir desa idade, o interese dos mozos diminúe, tendencia especialmente marcada entre as mozas. Normalmente, as mozas están máis interesadas na utilidade da práctica STEM, na relación ou impacto de STEM coa sociedade e, sobre todo, na mellora das condicións de vida das persoas. Os mozos, con todo, mostran maior interese nos procesos e produtos STEM en xeral, sen importar si teñen ou non utilidade.

A partir destes cinco factores, Digna Couso Lagarón e Carme Grimalt Álvaro, de CRECIM, desenvolveron un esquema radial tendo en conta aspectos de tres ámbitos decisivos paira os mozos: SOCIEDADE, FAMILIA e ESCOLA.

As aspiracións dun mozo non se centran unicamente na aprendizaxe e no futuro profesional, senón noutros desexos como o éxito social, a perspectiva familiar, etc.

A sociedade debe ofrecer postos de traballo paira responder os obxectivos da vida. É dicir, o traballo, ademais de ser digno, debe deixar tempo libre paira a vida e paira os amigos, tamén no STEM. Na construción da identidade STEM, a sociedade ten un gran peso, polo que é moi importante visibilizar profesionais STEM que poidan ser referentes positivos paira os mozos e sobre todo paira as mozas. Hai que pór de manifesto as achegas de referentes (mulleres, doutras etnias, de diferentes niveis socioeconómicos…) que quedan fóra do estereotipo do STEM profesional, non só casos de éxito social senón tamén de éxito de vida.

Paira os mozos é moi importante a protección da familia e a contorna e ten una gran influencia no posicionamento do STEM dos mozos. Hai estudos que demostran que a proximidade e a actitude cara aos STEM das familias, o Capital Científico da familia, está moi relacionada coas aspiracións dos mozos no ámbito do STEM. Máis novos de familias con capital STEM optan polos estudos de STEM, polo que cursar STEM convértese nun tema “hereditario”. Una estratexia paira mellorar o posicionamento STEM dos mozos pode ser a promoción do capital stem das familias.

A terceira pata do posicionamento STEM é a escola. A escola debe propor o ensino STEAM, aliñada cos intereses dos mozos; ademais de construír coñecemento STEM e desenvolver competencias en STEM, debe axudar ao alumnado a construír una visión realista, humana e inclusiva de como se constrúe todo o coñecemento no marco do STEM. O profesorado e os educadores deben axudar aos mozos a desenvolver a súa eficacia, a superar os efectos da contorna e, sen imposicións nin coñecementos, a elixir os estudos futuros.

Posicionamento STEM dos nosos mozos

Segundo os resultados do estudo comarcal que Elhuyar está a levar a cabo entre a mocidade de Euskal Herria, o posicionamento STEM dos nosos mozos está moi aliñado con outras investigacións similares a nivel estatal e internacional, pondo de manifesto a necesidade de investir a tendencia pesimista do posicionamento STEM.

Máis información sobre estes estudos: Diagnóstico de Bilbao, Diagnóstico de Tolosaldea e Diagnóstico do baixo Deba.

O Departamento de Educación do Goberno Vasco puxo en marcha en 2018 a estratexia STEAM Euskadi paira ir transformando todo o sistema educativo en base a uns criterios renovados de educación STEAM, que inclúe a necesidade dunha participación transversal de toda a comunidade supra-escolar.

5 aspectos paira mellorar o posicionamento STEM

  • Participación temperá: Promover a boa educación STE(A)M desde as idades máis temperás e actuar de forma continuada desde unha perspectiva de xénero e disciplina.
  • Promoción da identidade STEM: Fomentar a imaxe positiva dos profesionais STEM e visualizar as achegas das persoas que se afastan dos estereotipos aos STEM.
  • Fomentar prácticas STEM no ámbito familiar: facilitar aos mozos a posibilidade de mostrar as súas capacidades ou éxitos na práctica STEM para que os pais e/ou titores valoren e valoren.
  • Mellorar a autoeficacia dos STEM: Promover experiencias exitosas na práctica do STEM, incorporando e utilizando na aula habilidades persoais e intereses particulares.
  • Informar o valor e a diversidade do STEM: Informar o valor engadido e a diversidade dos perfís profesionais de STEM (máis que científicos de laboratorio e enxeñeiros de empresas). Definir as achegas do STEM á mellora da calidade de vida das persoas.

 

Referencias:

Archer, L., Osborne, J., DeWitt, J., Dillon, J., Wong, B., & Willis, B. (2013). ASPIRES. Young people’s science and career aspirations, age 10–14. Londres.

Couso Lagarón, D., & Grimalt-Álvaro, C. (2019). Raising self-eficacy in STEM education to provided oportunities for all. En D. Couso Lagarón & Grimalt-Álvaro (Eds. ), STEM is for you. Experiencias in raising self-eficacy from the STEAM 4Ou project (p. 103). Barcelona: Servei de Publicacions. Universidade Autónoma de Barcelona.

Profesionais STEM paira inspirar aos mozos. Elhuyar (2019). https://zientzia.eus/media/pdf_alea/stem_profesionalak.pdf

Tena Galego, Èlia & Couso, Digna (2019). • https://dd.uab.cat/record/210969