Máquina ferramenta: dúas palabras de uso amplo

2000/03/01 Carton Virto, Eider - Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria

O coche que nos leva todos os días ao traballo, o reloxo que nos di a que hora vivimos, o tren, o avión, a gravadora... moitos dos aparellos que utilizamos na nosa vida diaria baséanse na máquina ferramenta. Algunhas se realizan mediante máquina ferramenta, mentres que as outras se afastan máis da cadea de produción.

O simple ouvir as palabras máquina ferramenta asustará a algúns, espertará interese noutros e mesmo cativará a alguén, pero a máquina ferramenta inflúe na vida de todos. Atendendo á definición do vocabulario, a máquina ferramenta "é un aparello que dá á materia prima a forma necesaria mediante unha ferramenta de movemento e forza adecuados". Dan forma a pezas ou láminas sen traballar (de aceiro, fundición, plásticos, madeira, etc.). O material é cortado, roto, perforado ou encartado mediante a súa propia ferramenta e todos estes mecanizados son o resultado dos útiles e compoñentes que utilizamos diariamente. Os compoñentes dos coches e os propios coches fabrícanos as máquinas ferramenta; os pequenos compoñentes do mecanismo dos reloxos fabrícaos a máquina ferramenta; o molde paira a fabricación da carcasa de plástico da radiograbadora foi realizado por unha máquina ferramenta.

No País Vasco fabrícanse 2.000 modelos de máquina-ferramenta, uns de talla da bela planta de escritorio do salón, uns edificios xigantes que pesan centos de quilos. As máquinas ferramentas pódense clasificar segundo diversos criterios e situar en tornos, fresadoras, mandrinadoras, rectificadoras e taladradoras. Pero paira quen lles estraña todas estas palabras, o primeiro é saber que son esas ferramentas e paira que. A nosa clasificación baséase no mecanizado realizado pola máquina ferramenta e divídese en dous grandes grupos: máquinas ferramentas que traballan a materia prima mediante corte e arranque de labra e máquinas que traballan a materia prima por deformación. O primeiro grupo agrupa as máquinas-ferramentas que perforan, cortan, rascan, aplanan, etc. a materia prima e o segundo, as máquinas ferramentas que dobran, reteñen e traballan a materia prima a presión.

Novena mundial

A industria da máquina ferramenta é un sector importante en Euskadi. A maior parte das empresas do Estado están situadas aquí, tanto historicamente como na actualidade a comarca que concentrou a maior parte das empresas do sector foi o Baixo Deba. E nel naceu Alberto Ortueta, empresario que durante os últimos 28 anos exerceu como director da Asociación de Fabricantes de Máquina Ferramenta. De nacemento é elgoibartarra e riseiro que leva a máquina ferramenta en sangue. "A asociación naceu en 1946 e actualmente estamos no Parque Tecnolóxico de Miramón. En xeral, os obxectivos da asociación son impulsar o desenvolvemento e a competitividade do sector." O 96% das empresas do sector da máquina ferramenta son socios da asociación e xunto a outras 13 asociacións europeas forman parte do CECIMO (Comisión Europea paira a Cooperación das Industrias das Máquinas Ferramenta).

A nosa industria de máquinas-ferramenta é a 9ª do mundo, a 5ª de Europa en nivel de produción e a 8ª mundial en exportacións. Nos últimos 10 anos, o 56% da produción vendeuse en 120 países estranxeiros, o 70% a países con altos niveis de industrialización e desenvolvemento tecnolóxico. Alemaña, Estados Unidos e Francia son, respectivamente, os compradores máis importantes e, segundo Alberto, "isto é debido ao nivel de calidade e denominación dos nosos produtos. Ademais, esta tendencia de exportación mantívose nos últimos 12-15 anos, o que nos asegura que os nosos produtos son competitivos, xa que pola contra non poderiamos manter ese nivel de exportación durante tanto tempo".

E como alcanzaron o nivel das nosas máquinas ferramenta? "O sector da máquina ferramenta cambiou moito nos últimos 40 anos", afirma Alberto. "Nos anos 60, por exemplo, as máquinas aquí fabricadas baseábanse case exclusivamente en tecnoloxía estranxeira. Aquí as máquinas facíanse mediante acordos ou copiado. Actualmente os dedos dunha man son suficientes paira contar dos 2.000 modelos que se fabrican os que se fabrican con tecnoloxía estranxeira. As máquinas ferramentas que fabricamos na actualidade baséanse na tecnoloxía desenvolvida por nós e iso non pode dicilo calquera país."

A importancia que se outorga á investigación ten que ver co nivel do sector da máquina ferramenta no País Vasco, xa que o 5% do diñeiro que se factura anualmente destínase á investigación. Isto permite cada ano novos modelos de máquina ou mellorar os xa existentes. "O País Vasco conta con boas infraestruturas de investigación. Os Centros Tecnolóxicos contribúen de forma importante a todos os ámbitos da investigación e, ademais, tanto o Goberno Vasco, como o Estado e Europa contan con plans específicos paira fomentar a cooperación entre empresas e países. De feito, nós somos una asociación competente chamada INVEMA. Ademais da coordinación dos departamentos de investigación das empresas, a través de INVEMA realízase o seguimento das patentes que se realizan no Colexio Europeo, Estados Unidos e Xapón. Desta forma podemos coñecer a liña pola que discorre a investigación internacional e ver se a súa elaboración é ou non aplicable ás nosas máquinas ferramentas. En calquera caso, a máquina ferramenta é un sector altamente internacionalizado e calquera avance en materia de control numérico que se produza en Xapón é mantido durante un ano polas nosas máquinas." A consecuencia de todo iso é a obtención de produtos altamente tecnificados, ao mesmo nivel que outras potencias do sector.

Á vista dos datos positivos dos últimos anos, pódese afirmar que a dura crise dos primeiros anos da década do noventa é una realidade. Desde 1995 a produción creceu sen cesar e Alberto cre que este ano non ten por que ser un ano malo. "O ano 1998 foi un ano moi bo e a produción aumentou notablemente, un 18% respecto de 1997. Con todo, o ano 1999 foi un ano difícil. Por unha banda, a crise dos países asiáticos dificultou as exportacións, xa que Asia é un consumidor moi importante de máquinas-ferramenta, e por outro, o nivel de consumo en Estados Unidos diminuíu un 20%. Todo iso supuxo una diminución da demanda, pero grazas ás acumulacións de anos anteriores, aumentamos tanto a produción como a exportación, un 7% e un 5% respectivamente."

Aínda que en xeral foi un ano difícil, en 1999, por exemplo, o sector de máquina ferramenta do Estado rexistrou un maior nivel de produción que Gran Bretaña (fai 30 anos era impensable) e, ademais, a produción aumentou o dobre que a media europea. Alberto Ortueta móstrase bastante optimista de face ao ano 2000 "os indicadores económicos indican que as economías dos principais países europeos seguirán crecendo, en Estados Unidos o consumo de máquinas-ferramenta volve crecer e os países asiáticos comezan a saír da crise. Ademais destes datos positivos, este ano teremos dúas exposicións importantes: Una na Bienal de Bilbao e outra en Chicago en setembro. Por iso, creemos que neste ano 2000 o sector consolídase e aumenta lixeiramente”.

Rapidez e seguridade

As máquinas ferramenta que actualmente vemos en exposicións e empresas, e as imaxes que compoñen o artigo, romperon as ideas clásicas sobre estas ferramentas. Moitas delas son salas pechadas, totalmente informatizadas e cun alto nivel de seguridade.

Baixo o nome de control numérico, XX. A mediados do século XX chegou a revolución informática ao mundo da máquina ferramenta. A revolución tivo lugar no ano 1949, da man do estadounidense John Parson, que facía helicópteros. O control numérico selecciona e controla a posición, dirección, velocidade de desprazamento e dirección de cada peza e ferramenta, engadindo intelixencia ás máquinas. Na década dos 70 o control numérico converteuse nun control numérico por computador e abriu o camiño cara a robots "intelixentes" capaces de realizar varias pezas ao mesmo tempo ou de afrontar os problemas que xorden en calquera momento.

Como resultado do control numérico apareceron os centros de mecanizado: fresado, tradeado, roscado e mandrinado, una máquina capaz de realizar todos estes traballos de mecanizado. En lugar de fresar una máquina, tradear a outra, mandrinar a outra e roscar as seguintes, o centro de mecanizado fai todo e non hai que trasladar a peza dunha máquina a outra.

O control numérico ha ofrecido numerosas vantaxes ás máquinas-ferramentas: flexibilidade, rapidez, precisión, seguridade e un amplo campo de investigación. O 76% das máquinas ferramentas que actualmente se fabrican no País Vasco operan por control numérico, pero aínda queda moito por investigar. "No campo das máquinas ferramenta de arranque de labra, a rapidez, os mecanizados ecolóxicos e a seguridade son as liñas de investigación", explica Alberto Ortueta. "As altas velocidades de mecanizado xa son realidade. Este tipo de máquinas-ferramenta utilízase en moitas empresas, aínda que non é posible paira todos os clientes. As máquinas ferramentas que operan a alta velocidade aumentan a produción, pero paira iso tamén é necesario cambiar as máquinas. A alta velocidade produce por unha banda fricción e calor, e por outro, cando os movementos das pezas e ferramentas realízanse moi rapidamente, as inercias xeradas provocan problemas á hora de frear os movementos. Una das principais liñas de investigación é a resolución destes problemas."

Os mecanizados ecolóxicos son outro tema de investigación importante, aínda que aínda queda moito por facer neste campo. O corte da materia prima realízase a miúdo con aceites que xeran fumes e vapores. Doutra banda, os aceites usados deben ser recuperados. Todos eles xeran problemas ecolóxicos, polo que os estudos están enfocados a técnicas de corte que non utilicen ningún tipo de aceite.

O terceiro tema de investigación importante é a seguridade das máquinas ferramenta. "As normas de seguridade das máquinas-ferramentas da Unión Europea son as máis estritas do mundo e nós fixemos un gran esforzo para que todas as máquinas aquí fabricadas cumpran con estas normas. Hoxe en día pódese dicir que o obxectivo está conseguido e que case todas as nosas máquinas cumpren as normas da Unión Europea." Moitas das máquinas-ferramentas que se fabrican na actualidade son totalmente pechadas: a ferramenta e a estrutura da máquina está rodeada de paredes, como una habitación, e as paredes están pechadas mentres a ferramenta traballa. A seguridade está baseada na estrutura da máquina e non na habilidade do usuario.

En canto ás máquinas ferramenta que traballan por deformación, tamén son importantes as altas velocidades, pero existen outras tecnoloxías. Tamén neste caso, a velocidade aumenta a produción e racionalízaa. "En moitas empresas utilízase actualmente o modo de produción just in estafe. Cando o cambio de troqueles e compoñentes das máquinas requiría moito tempo, una máquina facía a mesma peza sen parar. A velocidade permite acelerar estes cambios e realizar unicamente as pezas necesarias. Supoñamos que temos que facer 100 coches nun día e cada coche está formado por cinco pezas diferentes. O traballo “just in estafe” significa que un día se van a facer 100 unidades por peza e que non se van a apilar pezas innecesarias. Así, por exemplo, non necesitamos almacén. Pero si pódese traballar así, é porque de facer una máquina una peza a outra require menos tempo."

Segundo Alberto Ortueta, as novidades que se van a ver na Bienal de Máquinas Ferramenta deste ano basearanse nas liñas xerais mencionadas: rapidez e seguridade. Con todo, é moi difícil dicir o que se vai a ver até a inauguración da exposición, xa que os fabricantes de máquinas-ferramenta gardan as novidades en segredo paira poder xerar una mellor impresión na propia exposición. E é que a exposición reúne a moitos compradores e é un escaparate paira moitas empresas.

XXI Internacional de Máquina Ferramenta. o bienio (BIEMH'2000) terá lugar do 13 ao 18 de marzo na Feira Internacional de Mostras de Bilbao. Organizada pola Feira de Mostras de Bilbao e a Asociación de Fabricantes de Máquina Ferramenta, a bienal é una das exposicións máis importantes do sector no mundo, reflexo da importancia da industria da máquina ferramenta no noso país.

A primeira exposición de máquina ferramenta celebrouse na Feira de Mostras de Bilbao en 1961 e converteuse nun evento máis importante do evento. CECIMO, asociación nacional de 14 países do sector, reúne á Comisión Europea paira a Cooperación das Industrias da Máquina Ferramenta, que homologou hai dous anos a exposición BIEMH. Na sesión de 1996 os organizadores trasladaron a exposición a marzo que se celebrou en outubro. O cambio propúxose para que a exposición bilbaína non coincidise con outras exposicións que se celebraban nesas datas no mundo, o que converteu a este bienio da máquina ferramenta no primeiro cronoloxicamente do mundo.

Máis de 1.700 expositores daranse cita en Bilbao, dos cales 1.100 serán estranxeiros. Estes datos reflicten o prestixio e relevancia internacional da exposición. "Ademais da exposición EMO organizada por todas as asociacións europeas, as exposicións máis importantes son a de Estados Unidos e Xapón, pero a nosa sitúase na cabeza das exposicións individuais que organizan os países europeos." É tan grande como o que se fai en Francia e este ano ocupará todo o espazo que ten a Feira de Mostras de Bilbao. En palabras de Alberto Ortueta, "este ano imos encher os 42.000 metros cadrados que ten a Feira de Mostras de Bilbao, pero a feira xa quedou pequena. Por falta de espazo, algúns expositores que querían estar aquí quedaron fóra". Alberto Ortueta cre que se a feira fose máis ampla, este ano cubrirían entre 45.000 e 46.000 metros cadrados de máquina-ferramenta, o que permitiría superar de forma notable as exposicións de Francia e Gran Bretaña. Con todo, o XXI. O bienio será o máis importante do último ano en tecnoloxía.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia