}

Funcions del professorat en la conducció de l'alumnat

2021/03/10 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

Com han d'actuar els professors durant el desenvolupament del projecte?

  1. Disseny i pla: el professorat ha de planificar el projecte de principi a fi, donant a l'alumnat la possibilitat de participar i prendre decisions de forma ponderada.
  2. Alineació amb el currículum: alinear el projecte amb el currículum per a assegurar que es treballin els coneixements i competències bàsiques de la matèria.
  3. Construir cultura: han de promoure de manera explícita i implícita la independència i el creixement de l'alumnat. També el caràcter grupal i la qualitat de l'acompliment.
  4. Gestió de les activitats: organitzant juntament amb l'alumnat els treballs i horaris, establint punts de control i terminis, i buscant i utilitzant recursos, creant productes i comunicant resultats.
  5. Bastides per a l'aprenentatge de l'alumnat: han d'utilitzar diferents eines i estratègies d'ensenyament que ajudin a tots els alumnes a aconseguir els objectius.
  6. Avaluar l'aprenentatge dels alumnes: utilitzar avaluacions contínues i finals per a avaluar els coneixements, comprensió i competències de l'alumnat. A més, amb l'autoavaluació i avaluació de parells s'avaluarà el treball grupal i individual.
  7. Compromís i assessorament: participar en l'aprenentatge i la creació dels alumnes. En funció de la necessitat, han d'ajudar-los a desenvolupar les seves competències i dirigir-les, i alhora que els donen ànims, han de celebrar els seus assoliments.

Per a aprofundir en els continguts prem aquí.