}

Decálogo de comunicación ambiental de Elhuyar

2023/06/07 Elhuyar Zientzia

Estamos ante unha emerxencia ambiental sen precedentes, un cambio global. A emerxencia climática, a perda de biodiversidade, a desertificación, a contaminación e o malgaste de recursos naturais son algúns dos seus síntomas. E xa non hai dúbida da gravidade: Segundo a Organización das Nacións Unidas, 120.000 km2 da terra convértense cada ano en desertos. En consecuencia, 75 millóns de nenos e nenas menores de 5 anos pasan fame e en 2020 30 millóns de refuxiados climáticos tiveron que abandonar o seu país.

Non é unha simple crise ecolóxica. Crúzanse crises sociais, económicas e sanitarias, alimentándose mutuamente. Estamos, pois, ante unha crise ecosocial complexa que require unha profunda reflexión social.

Elhuyar traballa para construír unha sociedade activa e crítica, e para iso é fundamental socializar a información detallada baseada en evidencias científicas. Tras un proceso de colaboración entre científicos, axentes sociais, educativos e divulgadores científicos, Elhuyar creou un decálogo para a comunicación ambiental. O obxectivo é unha comunicación responsable e á vez eficaz socialmente. Este decálogo pretende ser unha proposta de reflexión nun tema tan complexo como o que nos interpela directamente, o punto de partida dunha longa elaboración. Para descargar o decálogo pulsa aquí.

Ed. Pernan Goñi

1.Integrar miradas complementarias pola complexidade do sistema: saúde, igualdade, medio ambiente, social, económico, político, tecnolóxico, filosófico, psicolóxico, ecolóxico, ético… A diversidade de orixes e impactos da emerxencia fai necesaria a interdisciplinariedad.

2.Dar exemplos locais de problemas e solucións, pero non perder a perspectiva de escala global. As mesmas preguntas teñen diferentes respostas segundo a escala. O que serve para a escala local non ten por que servir para a escala global e viceversa.

3. Non sexa catastrofista. Aproveita para imaxinar futuros desexables. Dar conta da grave realidade, pero prestar atención ás posibles solucións. A emerxencia ambiental obrigará á sociedade a realizar cambios, pero tamén ten potencial de transformación social.

4º.Traer a debate a dimensión da xustiza. Existe unha relación directa entre as crises ambientais e as inxustizas sociais. Ambos teñen unha orixe común: o abuso de poder. A procura de solucións esixirá tamén unha distribución equitativa dos recursos.

5.Afástese da narrativa eurocentrista. A economía, a sanidade, a tecnoloxía e a ciencia teñen unha visión moi eurocentrista. E moitas das solucións que se propoñen para facer fronte á emerxencia ambiental.

6. Evite miradas fecheiras como o androcentrismo e o antropocentrismo. Prestar atención a si a comunicación da emerxencia ambiental incorpora a perspectiva de xénero ou mantén a mirada androcentrista como unha mirada universal. A perspectiva antropocentrista tamén impide comprender o funcionamento da natureza.

7. Todos temos algo que facer, pero non a mesma responsabilidade. Non teñen a mesma responsabilidade os países do hemisferio norte e do sur, nin as autoridades e os cidadáns. Facilitar os datos e solicitar o nivel de responsabilidade correspondente.

8.A solución é social e política, non só tecnolóxica. A tecnoloxía é necesaria, pero nunca será suficiente para descartar o comportamento erosivo do ser humano sobre o planeta. Atentos ás narrativas que evitan o debate real ante o potencial da tecnoloxía.

9.Transmitir os valores da natureza: regulación da vida, benestar, coidado, responsabilidade, prosperidade, custodia do territorio… Distinguir tres planos: os valores instrumentais (a biodiversidade é o seguro de vida do planeta), os valores intrínsecos (ecolóxicos) e os valores relacionales (relacións humanas coa natureza).

10. Saúde Única: para ter unha vida de calidade é imprescindible un medio ambiente de calidade. Cada especie ten unha función específica na complexa rede do ecosistema, polo que somos interdependentes vivos, interdependentes. A saúde humana, a sanidade animal e a saúde ambiental están intimamente relacionadas.

11.Cuestionar conceptos enraizados no noso sistema económico: globalización, crecemento económico continuo, necesidade de incrementar a natalidade… Contribuír a crear novos imaxinarios de benestar.

12.Dar a palabra ás propostas provenientes dos movementos sociais. Entre eles, o ecofeminismo, os movementos xuvenís e o coñecemento tradicional local. Proporcionar a eles información baseada en evidencias científicas é tamén unha ferramenta para facer da sociedade un axente.

13.Proporcionar recursos para unha visión crítica e identificar as formas que adopta o negacionismo: “sempre se produciron cambios no clima”, “na ciencia non hai consenso absoluto”, “as tecnoloxías verdes son a solución á emerxencia climática”, “non hai tarefa”, “a desaparición de especies é normal”…

14.Comunicarse en eúscaro para fomentar a sustentabilidade. As linguas minorizadas locais recollen o coñecemento global dos antepasados sobre a natureza e, en consecuencia, son depositarias da memoria ecolóxica. Agora e aquí, o eúscaro é unha ferramenta útil para fortalecer a adhesión á natureza e converterse nun axente de sustentabilidade.

 

Para descargar o decálogo pulsa aquí. E máis ampla, cada contido a continuación:

1. Integrar miradas complementarias como sistema complexo

Ed. Pernan Goñi

O planeta atópase ante un declive global: a emerxencia climática, a perda de biodiversidade, a contaminación, o malgasto de recursos naturais, a desigualdade social global e a crise de coidados son algúns dos seus síntomas. Non é unha simple crise ambiental, crúzanse crises sociais, económicas e sanitarias. Estamos ante unha crise ecosocial complexa.

A súa diversidade de orixes e influencias fai que a interdisciplinariedad sexa imprescindible para entender a situación e buscar solucións. Todas estas miradas deben integrarse na comunicación da emerxencia ambiental: saúde, medio ambiente, económico, social, tecnolóxico, filosófico, político, psicolóxico, ecolóxico, ético…

A miúdo os factores socioeconómicos, ambientais, etc. interaccionan entre si e esta interacción acentúa as consecuencias. Isto chámase sindemia porque se produce unha sinerxía entre varias epidemias. Un exemplo foi o COVID-19, que conxugou a crise sanitaria, ambiental e social, segundo a OMS. Non foi suficiente con tomar só medidas médicas, senón que era imprescindible tomar tamén medidas sociais, económicas, ecolóxicas e políticas. No caso da emerxencia ambiental tamén hai que abordalo de todos eles.

A interdisciplinariedad e a transversalidade non son suficientes. Débese incluír tamén a perspectiva de intersección. Á hora de expor as propostas de actuación ante unha emerxencia é conveniente realizar as seguintes preguntas: A quen van dirixidos os beneficios? Quen os propuxeron? Para que se propoñen? Prexudican a alguén?

Pola contra, é posible que as solucións que se expoñan fáganse desde unha relación de poder, sen ter en conta as realidades das persoas que non dan corpo á cultura e a visión occidental, a masculinidad, a heteronormatividad, a riqueza económica e a blancura. Introducir un enfoque interseccional que asegure que son propostas que non deixan a ninguén atrás: xénero, etnia, clase social, idade, orientación sexual, discapacidade e outras categorías sociais para que non se produzan situacións de discriminación múltiple.

 

2. Dar exemplos locais de problemas e solucións, pero non perder a visión de escala global

Ed. Pernan Goñi

Non é fácil comprender a dimensión das consecuencias da emerxencia climática se se producen a distancia e non sófrense directamente. É difícil dimensionar, por exemplo, as fames negras que provocaron as secas en África. Os exemplos afastados fanse abstractos e é máis eficaz utilizar os exemplos que un pode sentir máis cerca para conectar coa realidade: os exemplos que se achegan ao espazo para tomar conciencia da gravidade da situación e de que tamén é un problema persoal e unha responsabilidade; e os que se achegan ao tempo para facernos ver que é presente e non o futuro. Por tanto, utilice exemplos locais e puntuais sempre que sexa posible.

Con todo, á hora de expor solucións é importante ter claro o concepto de escala. Porque a emerxencia ten unha escala planetaria e hai que ter en conta todas as culturas, situacións socioeconómicas e ecosistemas para que a solución sexa eficaz. As mesmas preguntas teñen diferentes respostas en función da escala: a que serve a escala local non ten por que servir a escala global.

Por exemplo, o que se propón en Europa non ten por que ser útil na Amazonía, ou as políticas desenvolvidas no propio País Vasco, no País Vasco Norte, xa sexa no campo do cultivo ou na construción, non teñen por que ser bálicas no Sur. Serve tamén o que se propón desde o punto de vista urbanocentrista nas zonas rurais? Ou o que se ve útil para a poboación de alto nivel socioeconómico ten en conta as necesidades e realidades das persoas de baixa situación socioeconómica? Nunca perdas a perspectiva da escala.

 

3. Non sexa catastrofista. Aproveita para imaxinar futuros desexables

Ed. Pernan Goñi

Atención á mensaxe. A situación é grave, pero non irreversible. Se se transmite un gran pesimismo, pode ser paralizante para moita xente e pode provocar ecoansiedad, mentres que outros, como ante a morte, poden sentir ganas de aproveitar os últimos días e tender a gastar máis recursos; no mellor dos casos, non imaxinar como será o futuro pode xerar resistencia ao cambio. Por tanto, hai que evitar pesimismo excesivo.

Para unha comunicación eficaz, lembre as seguintes claves importantes: (1) a natureza ten unha enorme capacidade de recuperación, destacando as solucións (2).

Iso si, as solucións non son cómodas e non ocultes que será incómoda. Quizais a aceptación do cambio climático esixa o duelo, a aceptación da perda dos privilexios existentes. O duelo necesita espazo, tempo e nome.

Pola contra, a emerxencia ambiental tamén pode mostrarse como un motor de cambio social. É unha oportunidade para revisar o benestar e a xustiza. Oportunidade para reflexionar sobre as consecuencias do sistema económico capitalista.Cada vez máis científicos propoñen o decrecimiento como solución para facer fronte á emerxencia ambiental global: renunciar ao crecemento económico ilimitado e cambiar os patróns de produción e consumo desta sociedade. Din que pode mellorar a sustentabilidade e o benestar humano si tómase unha profunda reflexión. Permitiría unha repartición global igualitario de recursos e calidade de vida.

Ao falar da desaceleración, diferenciar expresamente o decrecimiento como sinónimo de dexeneración ou decadencia (enerxética, material ou económica), e o Decrecimiento como movemento social e proposta política. De feito, fronte á crise e o conflito que suporía a primeira, a segunda propón que ese descenso se faga de forma controlada e democraticamente planificada, para que sexa xusto a nivel global. Esixiría unha redución do norte global até agora privilexiado para que outros grupos humanos poidan crecer. Con todo, a forma de nomear o concepto de decrecimiento segue en discusión.

 

Traer a dimensión 4.Justiziaren ao debate

Ed. Pernan Goñi

Existe unha relación directa entre as crises ambientais e as inxustizas sociais. Ás veces é difícil de ver, pero ambos teñen o mesmo orixe: o abuso de poder.Son provocados indirectamente polos conflitos que se producen no ámbito socioeconómico e xeopolítico. E as consecuencias destes conflitos, ademais do planeta, ven afectadas pola opresión dos países poderosos; a pobreza; a brecha de xénero; as exclusións por identidade racial, cultural e relixiosa; as carencias nos sistemas educativos, sanitarios e alimentarios…

Por tanto, abordar a emerxencia ambiental require, inevitablemente, erradicar as causas socioeconómicas e políticas que a provocaron e introducir unha cultura de paz. Recoñecendo que a paz non é ausencia de conflitos, senón inxustiza.

Son moitas as inxustizas que afloran na emerxencia climática. Entre outros, o conflito entre países enriquecidos e empobrecidos. Os países do hemisferio norte controlan os recursos naturais dos demais e, en consecuencia, os países empobrecidos teñen un futuro condicionado. Non poden xestionar as súas riquezas para desenvolvelas como lles gustaría, nin económica nin socialmente. Así mesmo, a responsabilidade destes países enriquecidos no cambio climático está a provocar que o Sur sufra duramente as súas consecuencias, pero agora o Norte global dispón de recursos financeiros e tecnolóxicos para tomar medidas ante a emerxencia climática.

A dimensión da xustiza tamén se manifesta no propio País Vasco, entre outras cousas no ámbito da enerxía. Cando se comunica a creación dun parque eólico, xorden moitas dúbidas e preocupacións: tendo un gran impacto visual e ecolóxico, onde colocalo? A decisión de instalar muíños de vento ten detrás unha política eficaz de redución do consumo enerxético? Ou se establecen simplemente co fin de aumentar a capacidade de xerar e consumir enerxía?

Doutra banda, a emerxencia ambiental revela outra dimensión da xustiza: a xustiza intergeneracional. As xeracións vindeiras teñen dereito a vivir nun planeta san.

Por tanto, á hora de expor solucións é necesario analizar todas estas dimensións da xustiza, sempre con dous planos claramente diferenciados: ético (non negociable porque hai dereitos fundamentais en xogo) e instrumental (útil para a solución pero negociable).

 

5. Afasta a narrativa eurocentrista

Ed. Pernan Goñi

A ciencia que despregamos é principalmente eurocentrista. A miúdo non ten en conta moitas e variadas realidades do mundo; as cuestións que expón non son significativas para as tres cuartas partes do mundo. Por tanto, a ciencia occidental non é unha ciencia universal.

A visión eurocentrista está enraizada: os proxectos europeos que se financian están aliñados cos intereses políticos; as súas preguntas científicas e a interpretación do mundo son eurocentristas. Como comunicadores é importante identificar estas narrativas eurocentristas e non convertelas nos seus altofalantes. E sinalar as inxustizas de moitos deles.

Por exemplo, para que a economía verde teña sentido, hai que pola a pequena escala. A súa implantación a escala global non é sostible. Renunciar a unha visión eurocentrista implica ter en conta outras culturas e opinións do mundo, tanto na identificación de problemas como na proposta de solucións. Preste atención a que o discurso que se difunde non perpetúe as inxustizas sociais estruturais nas que se basea a emerxencia ambiental. Pode xustificar, entre outras cousas, o colonialismo verde. Á hora de decidir que se protexerá o 30% da superficie da Terra, por exemplo, é importante ter en conta que protexer non ten por que supor a expulsión dos indíxenas da Terra, o que sería repetir as inxustizas históricas contra eles. Pola contra, hai que apostar por un modelo de protección que inclúa aos indíxenas, xa que se demostrou que o seu modo de vida é unha garantía de conservación da biodiversidade.

 

6. Evitar miradas fecheiras como o androcentrismo e o antropocentrismo

Ed. Pernan Goñi

As evidencias científicas mostran unha clara correlación entre cambio climático e xénero. As consecuencias da emerxencia son especialmente graves para mulleres e nenas pobres, mulleres maiores, persoas do colectivo LGBTIQ+, persoas con diversidade funcional, mulleres migrantes e residentes en zonas rurais. Si son invisibles en situacións normais, máxime en situacións de emerxencia.

A investigación e as políticas climáticas deben incorporar unha perspectiva de xénero que teña en conta a vulnerabilidade das mulleres no sistema androcentrista. Se mantemos a mirada masculina como unha mirada universal, as características e necesidades das mulleres e outros grupos vulnerables seguirán invisibles.

Para que a transición ecosocial sexa efectiva, as mulleres deben estar no centro, converténdose en axentes activos do cambio e centrando o debate. Incorporar a perspectiva de miradas complementarias é imprescindible para unha mellor conservación do medio ambiente, a redución da pobreza e a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible.

É máis, a sustentabilidade esixe tamén renunciar á estrita mirada antropocentrista da nosa especie. O antropocentrismo está moi arraigado na nosa sociedade: estamos convencidos de que o home está no centro da natureza e que os demais seres vivos están ao servizo dela. Este enfoque impide comprender o funcionamento da natureza, xa que o ser humano, lonxe de estar no medio da natureza, é só unha engrenaxe dunha maquinaria complexa.

Na complexa rede de ecosistemas, cada especie ten unha función: unhas son polinizantes, outras descompoñen a materia, outras crean solo… E grazas á achega de todas elas funciona o sistema. Comprender como funcionan os ecosistemas é fundamental para interiorizar que os seres vivos somos interdependentes, para ver que os seres humanos dependen doutras especies. Por tanto, a difusión do coñecemento científico da ecoloxía pode contribuír a desmantelar o antropocentrismo da sociedade occidental e a canalizar unha verdadeira transición ecosocial eficaz.

 

7. Todos temos algo que facer, pero non a mesma responsabilidade

Ed. Pernan Goñi

A todos correspóndenos implicarnos nos cambios sociais que require a emerxencia ambiental. Pero non teñen a mesma responsabilidade as autoridades, os empresarios e os simples cidadáns. Nin a mesma posibilidade e capacidade de ofrecer solucións. Visibilizar o nivel de responsabilidade e non atribuír responsabilidades aos cidadáns.

Tampouco teñen a mesma responsabilidade os países dos hemisferios Norte e Sur. Os informes científicos revelaron que os países do hemisferio norte son os responsables do 92% da emerxencia climática. O mapa global de emisións excesivas e o mapa global de vulnerabilidade climática son investimentos case exactos entre si. Esixir a todos os países responsabilidade ao mesmo nivel na procura de solucións só suporía aumentar a dimensión da inxustiza.

 

8. A solución é social e política, non só tecnolóxica

Ed. Pernan Goñi

A miúdo proponse solucións tecnolóxicas para facer fronte á emerxencia climática: parques eólicos, coches eléctricos, tecnoloxías de absorción de carbono, xigantescas turbinas eólicas mariñas, satélites para monitorizar a emisión de gases… É necesario deseñar unha tecnoloxía máis limpa e utilizar enerxías renovables. Pero cambiar as tecnoloxías de produción nunca será suficiente para facer fronte ao enorme gasto enerxético que xera o noso sistema económico e compensar os gases contaminantes de efecto invernadoiro que xera.

A tecnoloxía en si mesma non ten a capacidade suficiente para responder á magnitude do reto do planeta. Porque o problema non é só tecnolóxico, e por tanto tampouco a solución. Aínda que a tecnoloxía pode axudar, as evidencias científicas indican que non é suficiente para facer fronte á emerxencia ambiental, xa que non resolve o problema no que se basea.

Os problemas derivados do sistema económico actual son en gran medida os que provocaron a emerxencia climática, polo que as solucións deben ser tamén políticas, económicas e sociais. Implica, entre outras cousas, un replanteamiento do sistema económico, no que xorden os comportamentos actuais de consumo, as actitudes e a dependencia do desenvolvemento económico constante. En caso contrario, a crenza de que a tecnoloxía vai servir para solucionar os problemas xera unha esperanza social excesiva que atrasa a adopción de medidas eficaces contra estes problemas básicos.

Doutra banda, tamén cando se fala da achega que pode facer unha tecnoloxía, é necesario mirar a quen está hoxe en día esa tecnoloxía, cales son as súas consecuencias e quen mellora as súas vidas.

 

9. Transmitir valores da natureza: regulación da vida, benestar, coidado, responsabilidade, prosperidade, custodia do territorio…

Ed. Pernan Goñi

É importante transmitir o valor que a natureza ofrece ao ser humano no seu conxunto, para que non quede nunha perspectiva puramente economicista. A ciencia distingue tres planos:

Valores instrumentais. A natureza, ademais de abastecer de nutrientes, auga e enerxía, regula os procesos xerais da vida: clima, descomposición da materia, polinización, limpeza atmosférica... Con todo iso, a natureza é o seguro de vida do planeta e da humanidade, e máis concretamente a biodiversidade. Ofrece estabilidade e seguridade á nosa especie. Por tanto, a medida que a biodiversidade está en perigo, tamén está en xogo a supervivencia da nosa especie.

Valores intrínsecos. A natureza ten un valor ecolóxico propio e correspóndenos coidala só por existir. É máis, temos a responsabilidade de manter en bo estado o que usamos.

Valores relacionales. Do mesmo xeito que as relacións que mantemos con outras persoas aliméntannos e satisfannos, tamén nos alimentan as relacións que nos conectan coa natureza. Un deles é o coidado. Prestar e recibir coidados é importante para ter unha vida plena. Do mesmo xeito que cando somos coidados, cando coidamos a outras persoas, recibimos un beneficio porque sentimos ben. É unha relación bidireccional tamén no caso da natureza. Os pobos indíxenas téñeno moi interiorizado: Se coidas da Nai Terra, a Nai Terra darache benestar de volta. Antigamente, no hemisferio norte tamén tiñamos moi interiorizado iso.

Doutra banda, tamén nos satisfai a prosperidade da natureza: ver que na primavera as plantas germinan e florecen, sentir a vida en todas partes, cultivar e sentir a xeneralidade da natureza refórzanos.

Cada vez son máis as evidencias científicas que demostran que a relación coa natureza é esencial para a saúde física e mental, e que, a medida que a relación se vai perdendo, aumentan as enfermidades que desenvolvemos como especies. A ciencia empeza a percibir que a desconexión da sociedade occidental coa natureza produce unha perda de benestar. Aparecen problemas psicolóxicos: depresións e outras alteracións psicolóxicas.

Pero hai outro valor de relación forte: a custodia do territorio. A nós correspóndenos ceder o territorio cedido polos antepasados aos seguintes en bo estado.

 

10. Saúde Única: un medio ambiente de calidade é imprescindible para unha vida de calidade

Ed. Pernan Goñi

Cada especie ten unha función específica na complexa rede do ecosistema, polo que os seres vivos somos totalmente interdependentes. Constantemente ponse de manifesto, por exemplo, a dependencia entre a saúde humana, a sanidade animal e a saúde do medio ambiente. Cando un non está san, os demais tamén sofren as consecuencias. Esta é a idea que transmite o concepto de Saúde Única, proposto pola Organización Mundial da Saúde. A divulgación deste concepto pode axudar a que a sociedade asuma a idea de interdependencia e interiorice a biodiversidade como un seguro de vida do planeta.

Con todo, o concepto de Saúde Única utilízase frecuentemente de forma bastante antropocentrista, co único obxectivo de garantir a saúde humana. Os científicos reivindican a necesidade de afastarse destes discursos e introducir unha ética ambiental no concepto. De feito, o concepto de Saúde Única engloba unha serie de ideas inseparables:

Por unha banda, esixe a consideración da saúde como un ben universal. A saúde non é un dereito exclusivo dos seres humanos, senón tamén doutras especies, ecosistemas e xeracións futuras. A saúde pública céntrase na saúde das poboacións humanas, mentres que a Saúde Única busca unha repartición xusta da saúde entre as persoas, os animais, as plantas e o medio ambiente. É dicir, o equilibrio ecosocial.

Doutra banda, esixe equidad sociopolítica e multicultural: todas as persoas teñen os mesmos dereitos e oportunidades. A Saúde Única non ten sentido se non se compromete firmemente coas comunidades e voces que quedan á marxe.

 

11. Cuestionar conceptos enraizados no noso sistema económico

Ed. Pernan Goñi

Cuestionar o sistema económico e os conceptos enraizados nel: globalización, crecemento económico continuo, necesidade dun aumento da natalidade… A globalización fixo crer á sociedade que é unha tendencia natural propia da sociedade, pero responde a intereses puramente económicos e ten consecuencias no medio ambiente. Son moitas as razóns polas que hai que resumir os circuítos económicos: medioambientais, económicos e sociais, pero tamén democráticos. Cando os circuítos económicos son demasiado grandes, os cidadáns non poden entendelos, polo que perden a súa capacidade de influencia e o seu control e decisión queda en mans da elite, xerando inxustizas. Para que os cidadáns poidan influír, fai falta unha economía máis próxima.

Profundar máis no debate: É necesario crecer en produto interior bruto para vivir ben? Que é o benestar real? A mellor solución para manter o sistema de pensións é ter máis fillos estando o planeta sobrepoblado? O cuestionamiento das crenzas existentes pode axudar a activar os cambios sociais que require a emerxencia ambiental.

A ciencia e a comunicación da ciencia poden axudar a imaxinar como pode ser a transición dos estilos de vida e identificar os beneficios do cambio na saúde e o benestar. O benestar enténdese de forma moi diferente segundo a cultura, a época, a idade. Por tanto, un replanteamiento do benestar pode axudar a visualizar a visión consumista do benestar e a redefinir o benestar. Que é realmente importante?

Segundo os investigadores de ciencias humanas, o benestar humano esixe equidad e satisfacción das necesidades básicas, pero non ten nada que ver coa acumulación de riqueza. As relacións sociais, o estar na natureza, a posibilidade de educación, a satisfacción coa vida, o equilibrio entre o traballo e a vida persoal, o compromiso coa sociedade... satisfán máis. A transmisión desta mensaxe e a identificación dos activos da saúde poden contribuír a paliar o impacto social da necesidade da discapacidade, reducir as desigualdades económico-sociais e facilitar o cambio social.

 

12. Dá voz a propostas provenientes de movementos sociais

Ed. Pernan Goñi

Dado que os políticos non están a cumprir os compromisos asinados a nivel internacional, é importante que a sociedade presione. Existen dúas ferramentas eficaces para facer da sociedade un axente activo: por unha banda, pór en valor o traballo que realizan os movementos sociais e visibilizar os seus logros; e por outro, proporcionar recursos para que teñan información baseada en evidencias científicas.

Na emerxencia ambiental teñen algo que ver os movementos sociais que se afastan dos imaxinarios hexemónicos do capitalismo e que representan outros futuros desexables para a sociedade.

O ecofeminismo, por exemplo, fíxase na forma en que o sistema capitalista e patriarcal relaciónanos coa natureza, xa que ve unha relación directa entre a explotación do planeta e a dominación histórica de mulleres e outros grupos marxinados. Reivindica a necesidade de revisar conceptos como a economía, a produción, o desenvolvemento e o traballo para que sexan sostibles ecolóxica e socialmente. Propón equiparar o coidado do planeta co coidado da vida e pode achegar unha interesante contribución ao problema da emerxencia ambiental.

Doutra banda, os expertos prevén que o activismo climático xuvenil pode ser un dos maiores movementos globais da historia. Por tanto, é importante deixar que os mozos sexan problemáticos para que poñan de manifesto os problemas que ven. Téñase en conta que, de seguir así, os mozos nados no ano 2010 sufrirán as graves consecuencias da emerxencia climática cando sexan maiores, segundo o Panel Intergobernamental de Expertos sobre o Cambio Climático (IPCC).

 

13. Proporcionar recursos para unha visión crítica e identificar as formas que adopta o negacionismo

Ao debate hai que traer achegas e datos da ciencia para situar o problema e propor solucións. Que non se tomen decisións baseadas en sensacións e prexuízos, senón en datos e investigacións.

A responsabilidade do xornalismo científico é proporcionar á sociedade recursos para desenvolver o pensamento crítico. Ademais da conciencia de desequilibrio epistémico, o decálogo de Elhuyar para o desenvolvemento do Pensamento Crítico pode servir para obter información completa, para autoevaluar a súa actitude e identificar falacias e actitudes negacionistas. Así mesmo, hai que ter en conta que moitas organizacións utilizan tamén o branqueo verde para mellorar a súa imaxe a través da fraude.

Aínda que algúns tipos de negacionismo son evidentes, outros son menos fáciles de identificar: “sempre se produciron cambios no clima”, “na ciencia non hai consenso absoluto”, “as tecnoloxías verdes son a solución á emerxencia climática” (positivismo tecnolóxico), “non hai tarefa” (pesimismo climático), “a desaparición de especies é normal”…

Ás veces a realidade é incómoda e os humanos tendemos a negala. Entón xorden movementos negativos entre quen non queren aceptar a realidade. Non sempre é fácil identificar aos negacionistas. Atención, por exemplo, a aqueles que aceptan o cambio climático pero non están dispostos a tomar as medidas necesarias. Ou, en lugar de xerar menos CO2, con aqueles que só propoñen tecnoloxías de absorción de CO2. Tamén é unha forma de negacionismo propor solucións tecnolóxicas para facer fronte á emerxencia climática. Porque coa escusa do gran potencial da tecnoloxía, este tipo de discursos evitan o debate real.

A miúdo, os que máis interese económico teñen son os que máis falan. Por tanto, atentos ao que despregamos. Calquera opinión non é válida. Os científicos levan décadas recollendo datos. Basear os argumentos en evidencias científicas e na opinión da comunidade científica e dar a palabra aos expertos.

Con todo, tamén no coñecemento existen grandes desequilibrios de poder: aínda estamos a lexitimar máis determinados ámbitos de coñecemento da ciencia que outros. Deste desequilibrio de poder de coñecemento non se pode responder a esta complexa crise. É imprescindible a colaboración entre todos os ámbitos de coñecemento.

É máis, o coñecemento non está só na academia. Hai que definir un ecosistema completo de coñecementos para que non quede á marxe, entre outros, o coñecemento tradicional adquirido polo home ao longo dos séculos.

 

14. Comunicar en eúscaro para fomentar a sustentabilidade

Ed. Pernan Goñi

Outra crise que se cruza coa emerxencia ambiental é a perda global da diversidade lingüística. O 50% das linguas do mundo están a piques de perderse, segundo a UNESCO. Os investigadores están cada vez máis convencidos de que a emerxencia lingüística e a emerxencia climática son situacións de crises interconectadas. Na medida en que a sobreexplotación da natureza e as inxustizas sociais teñen moitos elementos comúns, a colonización e o abuso histórico de poder que sufriron moitas linguas sitúase tamén no mesmo contexto.

Con todo, a ciencia demostrou que as linguas minorizadas son unha valiosa ferramenta para actuar contra a emerxencia ambiental. De feito, as linguas son o reflexo da relación dos individuos e as culturas coa natureza, e de feito, moitas comunidades lingüísticas historicamente minorizadas seguen estando moi arraigadas na natureza. O coidado da natureza está interiorizado e as súas linguas gardan un coñecemento detallado da natureza, que os antepasados foron acumulando ao longo dos séculos evolucionando coa natureza. Son depósitos de memoria ecolóxica e, por tanto, valiosas ferramentas para a sustentabilidade.

O eúscaro tamén conta cun rico vocabulario relacionado coa natureza, que axuda a coñecer e comprender a natureza do país. Tendo en conta que o ser humano mantén unha forte adhesión á paisaxe e á lingua materna da súa contorna —até formar parte da súa propia identidade—, o eúscaro é unha valiosa ferramenta para transmitir o coñecemento ecolóxico, reforzar a adhesión á natureza e facer da comunidade vasca un axente de sustentabilidade.

 

Proxecto promovido e financiado polo Departamento de Promoción Económica, Turismo e Medio Rural da Deputación Foral de Gipuzkoa.

Con todo, moitas das linguas minoritarias do mundo están a piques de perderse por abusos aínda non resoltos e por axentes ecolóxicos que se cruzan. Recoñecendo que a diversidade cultural e lingüística é un elemento crave para o desenvolvemento sostible dos pobos, é interesante integrar a perspectiva da ecoloxía lingüística. A ecoloxía lingüística é o coñecemento que estuda a relación entre as linguas e as variables ambientais.

Construír un modelo de desenvolvemento baseado na igualdade e os valores humanos require preservar a diversidade lingüística. Trasladando o principio de igualdade ás linguas, a igualdade non é tratar de igual maneira ás linguas en diferentes situacións, senón posibilitar que teñan as mesmas oportunidades. Por tanto, a equidad e a sustentabilidade veñen da protección política, social, económica e legal das culturas e linguas locais.

 

 

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia