}

Transporte eléctrico

2020/03/01 Oihana Otaegi Madurga - Garraio Sistema Adimendunak eta IngeniaritzaVicomtech | Gorka Hoyos Berastegi - Kalapie Elkartea | Arrate Alonso Gómez - Seinalearen Teoria eta Komunikazioak TaldeaMondragon Unibertsitatea Iturria: Elhuyar aldizkaria

Prevese que dentro de vinte anos a maioría dos vehículos serán eléctricos. É de esperar que pobos e cidades fáganse máis amables pola redución do ruído e o fume. Desde o punto de vista enerxético tamén pode contribuír á transición enerxética. Pero requirirá novas infraestruturas e a adaptación das cidades.No caso máis simple, o aumento dos puntos de carga e o aumento significativo da produción eléctrica. Moitas preguntas veñen da man, como se conseguirá toda a electricidade necesaria? De onde obtemos as materias primas preciosas necesarias paira crear as baterías? É realmente máis sustentable este tipo de transporte?
 
Paira falar de todo iso, Elhuyar organizou una reflexión aberta sobre o transporte eléctrico no Museo San Telmo. Convidou a tres expertos e convidou o público a participar nunha sesión de debate. O obxectivo era reflexionar sobre si o transporte eléctrico é una solución adecuada ao modelo de transporte dos nosos pobos e cidades. Nas seguintes páxinas recóllense os puntos de vista dos expertos na mesa redonda. Os expertos son:
 
Oihana Otaegi Madurga, directora do departamento de Sistemas Intelixentes de Transporte e Enxeñaría de Vicomtech. É especialista en coches autónomos, incluíndo a visión artificial.
 
Arrate Alonso Gómez, investigadora da área de Transporte Intelixente de Mondragon Unibertsitatea. Experto en conectividad de coches, adecuación da rede eléctrica e organización de servizos.
 
Gorka Hoyos Berastegi, presidente de Kalapie, asociación que durante moitos anos fomentou o uso da bicicleta en San Sebastián e realizou profundas reflexións sobre urbanismo e transporte.
 
Ed. Scharfsinn, Shutterstock.com

“Paira lograr una mobilidade sustentable non basta con fomentar o uso privado dos coches eléctricos”

Oihana Otaegi Madurga

Director de Sistemas Intelixentes de Transporte e Enxeñaría de Vicomtech

Os gases de efecto invernadoiro asociados á produción de enerxía son a principal causa do cambio climático. O transporte supón o 30% do consumo total de enerxía, polo que é necesario reducir a enerxía utilizada paira a mobilidade. 2000 Watt establece o límite do consumo individual de enerxía necesario paira lograr una sociedade sustentable e xusta, con impacto en todos os sectores, incluída a mobilidade. Bastaría con dispor dunha potencia constante (enerxía primaria) de 2000 watts por persoa na terra paira garantir a súa prosperidade e calidade de vida.
 
Están a producirse profundos cambios, especialmente no que se refire ao transporte: vimos no mercado novos vehículos eléctricos con baterías de maior autonomía, estamos no centro do desenvolvemento da tecnoloxía paira conseguir un vehículo autónomo… Todo iso permítenos crer nun transporte eficiente, tanto desde o punto de vista enerxético, climático, como de seguridade.
 
Cara a servizos integrais de transporte
 
Os vehículos autónomos impulsarán a incorporación da mobilidade eléctrica a gran escala. Por unha banda, a propia automatización pode mellorar a eficiencia enerxética, xa que reduce as aceleracións e desaceleracións e é capaz de manter o coche sempre a unha velocidade óptima. Isto contribuirá a un mellor fluxo continuo de vehículos nas infraestruturas e permitirá una optimización do sistema de transporte no seu conxunto. Doutra banda, estes vehículos, eléctricos e automáticos, como os coches compartidos ou o Mobility-as-a-Service, poden asociarse a outras novidades no sector da mobilidade, como son o servizo de aluguer de transporte urbano. Estes sistemas de subscrición permitirán obter servizos integrados de transporte.
 
Paira lograr una mobilidade realmente sustentable non basta con fomentar o uso privado dos coches eléctricos, senón que hai que apostar polos vehículos que pasan máis tempo na rúa e maximizar os quilómetros que circulan. Neste contexto, o uso de vehículos autónomos vai ter una gran influencia, tendo en conta a flexibilidade no seu uso e a súa capacidade paira ofrecer 24 horas de servizo. Ademais, si combínanse como coche compartido ou servizo co sistema público de mobilidade, pódese planificar previamente, en función do horario dos servizos, cando e como recargar as baterías paira garantir una maior estabilidade e flexibilidade na rede eléctrica.
 
Novidades do láser
 
Aínda quedan algúns límites que hai que superar paira conseguir un coche autónomo. A intelixencia artificial e as profundas redes neuronais permitíronnos mellorar os sistemas de percepción dos coches: até agora percibían os obxectos da súa contorna con cámaras, e agora cada vez máis os perciben e miden con láser utilizando sistemas LIDAR. A tecnoloxía LIDAR expón novos retos como o poder procesar un alto número de puntos e reducir o prezo de todo o sistema (LIDAR e hardware de procesamiento).
 
A reacción dos coches en relación coa nosa ética
 
A complexidade destes sistemas e a validación destes sistemas e coches autónomos é a primeira limitación que nos aparece, demostrar que son seguros en todas as situacións. Na actualidade non existen sistemas homoxéneos de valorización destas tecnoloxías. Os sistemas de testeo utilizados conducen quilómetros e quilómetros e van gardando todas as reaccións e non garanten que os vehículos sexan capaces de afrontar calquera situación.
 
O segundo límite é o da responsabilidade. Até agora, en calquera situación, quedaba claro de quen era a responsabilidade, e o condutor sempre tiña toda a responsabilidade do coche. Pero cando estes sistemas instálanse en estradas, de quen é a responsabilidade: do condutor, do fabricante de coches ou da empresa que desenvolveu o sistema de percepción? A responsabilidade está relacionada coa ética, xa que programarán o coche en función do tipo de dano que se quere minimizar, para que reaccione dunha maneira determinada ante unha situación.
 
 

“Esperamos que un invento tecnolóxico sálganos”

Gorka Hoyos Berastegi

Presidente de Kalapie

É evidente que, impulsado polo crecemento económico, nas zonas máis concorridas incluímos e acumulado vehículos a motor sen criterios, controis nin limitacións. A nivel mundial incorporamos libremente aos vehículos en movemento até superar os 1.300 millóns. E non só iso, a fabricación e venda de vehículos a motor segue crecendo: No ano 2000 pasamos de fabricar 40 millóns de coches a fabricar 72 millóns en 2016.
 
A xestión dos espazos, construcións e conexións urbanas, tanto interiores como interurbanas, condicionou a existencia dun universo propio no vehículo. Ademais, a economía social perseguida pola automoción (fabricación e reparación de vehículos, investigación, número de empregos, obtención e xestión de combustibles fósiles, estradas, xestión do tráfico, seguros...) converteu a un dos grandes lobbies da sociedade. Construímos cidades paira coches e coches, e son propietarios dun gran espazo terrestre.
 
Ecolóxicos?
 
Agora vivimos e sufrimos a contaminación xerada e acumulada polo uso dos coches ao longo dos anos, e as consecuencias do cambio meteorolóxico son evidentes. En base a unha pequena esperanza, queremos actuar con urxencia para que un invento tecnolóxico sálvenos. Así, sen perder o status social adquirido e o confort de movemento, puxéronse de moda os vehículos eléctricos como salvadores da situación no centro da mobilidade sustentable. Na confianza de que no futuro as nosas cidades convértanse en máis limpas e silenciosas, empezamos a sufrir un importante bombardeo de noticias e publicidade.
 
Comezan a publicarse estudos que comparan os niveis de contaminación de vehículos diesel, gasolina e vehículos eléctricos. En ocasións, os vehículos eléctricos son os que xeran menos emisións de CO2 ao longo do ciclo de vida do produto, mentres que noutros casos oponse. Pero todos os estudos demostran que a contaminación xerada no proceso de fabricación das baterías dos coches eléctricos é equivalente á contaminación de todo o ciclo de vida. Por tanto, está claro que todo tipo de coches teñen una fonte e consumo de enerxía e que os eléctricos quedan lonxe de ser “ecolóxicos”.
 
Por outra banda, si estúdase e tense en conta a cantidade de minerais que existen paira a xeración de baterías, a xestión da reciclaxe e a segunda vida das baterías, as fontes limpas de enerxía paira o mantemento dos vehículos eléctricos, o prezo dos vehículos, a cantidade de vehículos eléctricos do futuro, etc., pódese pensar que é difícil ou imposible que o vehículo eléctrico teña una solución de transición enerxética, a menos que drasticamente redúzase o seu uso.
 
Coches fose do centro
 
Parte da solución real consiste en realizar os desprazamentos a pé ou en bicicleta sen contaminar os coches. Como dixen ao comezo do artigo, os coches foron conquistando un gran espazo das cidades, coma se fose Big Bang, até chegar a unha situación de colapso. E agora temos que impulsar un big crunch para que estes espazos redúzanse e convértanse en espazos activos paira as persoas.
 
Sen ir máis lonxe, temos algúns exemplos. Sen recorrer aos Países Baixos, Friburgo ou Copenhague, estamos preto de una cidade que tivo efectos frutíferos a través da transformación do espazo público: Pontevedra. Desde que en 1999 os coches comezaron a saír do centro da cidade, a calidade de vida dos cidadáns mellorou notablemente, entre outras cousas porque o aire que respiran é moito máis limpo e a xente pode desprazarse libremente polas rúas. Que universo queremos paira a nosa sociedade? De coches ou persoas activas?
 

 

“O transporte eléctrico requirirá a actualización do plan urbanístico”

Arrate Alonso Gómez

Investigador en Transporte Intelixente de Mondragon Unibertsitatea

O transporte eléctrico ten a capacidade de cambiar o mundo. Paréceche un abuso? Analicemos algúns datos. A electromovilidad ten una incidencia directa en sete dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Desde o punto de vista dos territorios enriquecidos, incide na saúde e o benestar, na dispoñibilidade e non contaminación de enerxía, nas accións de protección do clima e nas cidades e comunidades sustentables. Nos territorios empobrecidos, ademais, pode promover a igualdade de xénero. Como? Por exemplo, no congreso SUM Bilbao 2019 (https://sumbilbao19.com/) presentouse a través do proxecto “Santa Ana en Cleta”, no que se fomenta a autonomía das mulleres e a inserción laboral a través de bicicletas eléctricas e convencionais, e se aposta pola erradicación da pobreza e redúcense as desigualdades. É claro, por tanto, o impacto que pode ter o transporte eléctrico paira promover evolucións positivas a nivel mundial.
 
Pero para que a evolución sexa sustentable, as transformacións deben realizarse en ámbitos como o tecnolóxico, o social e o normativo. Tecnoloxicamente, en primeiro lugar, é necesario realizar adaptacións nas redes eléctricas. Por unha banda, é necesario dimensionar adecuadamente a rede paira dar resposta aos novos dispositivos que se conectarán á rede, xa que o actual quedará pequeno. Doutra banda, é fundamental integrar as fontes de enerxía renovables na rede eléctrica actual. A dixitalización facilitará estas evolucións.
 
Dinámica e novos actores
 
Doutra banda, é imprescindible a actualización do plan urbanístico, é dicir, a creación de novas infraestruturas de recarga de dispositivos e o espazo correspondente a usuarios e servizos de transporte innovadores. Neste novo ecosistema de mobilidade que prevé tantas dinámicas e novos actores, non se pode esquecer a seguridade viaria. Na actualidade, grazas á conectividad, existe a posibilidade de compartir correctamente e en forma a información de seguridade. Por tanto, tanto os medios de transporte como as infraestruturas poderán actuar como sensores, previa identificación de situacións perigosas e adoptando medidas adecuadas paira evitar emerxencias. Isto débese principalmente ás tecnoloxías inalámbricas ITS-5G e 5G. Todas estas transformacións darán lugar á aparición de novos servizos.
 
Educación e transferencia
 
A nivel social, as claves están en educación e investigación e transferencia (I+T). En educación formal, desde as ikastolas até a universidade. Desde a cultura e os valores até as capacidades dos profesionais que afrontan os retos da transformación tecnolóxica anteriormente mencionados. Os cambios sociais lentos son máis necesarios que nunca ás persoas críticas que se dan conta da situación actual e que son conscientes da influencia dos seus comportamentos a nivel mundial, ás persoas colaboradoras e transformadoras.
 
Ademais da formación formal, son imprescindibles as xornadas e mesas redondas organizadas ao redor da electromovilidad, paira facilitar ás persoas a información dunha maneira comprensible e mediante charlas participativas.
 
A I+D consiste en transferir coñecementos da universidade ou dos centros de investigación á industria paira obter una vantaxe competitiva a través dos servizos e produtos que permitirá este novo ecosistema de mobilidade. Deste xeito, poderán adaptarse á transformación e promocionar novos negocios, aumentando as oportunidades laborais. Xa podemos ver nas nosas rúas os primeiros vestixios desta evolución: cargadores paira coches eléctricos, autobuses eléctricos, bicicletas e patinetes eléctricos… —aínda que estes últimos ás veces resultan molestos paira as persoas que se moven a pé e en cadeiras de rodas. A actualización da normativa será fundamental paira garantir os dereitos e a convivencia positiva de acódelas usuarias.
 

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia