}

Transport elèctric

2020/03/01 Oihana Otaegi Madurga - Garraio Sistema Adimendunak eta IngeniaritzaVicomtech | Gorka Hoyos Berastegi - Kalapie Elkartea | Arrate Alonso Gómez - Seinalearen Teoria eta Komunikazioak TaldeaMondragon Unibertsitatea Iturria: Elhuyar aldizkaria

Es preveu que dins de vint anys la majoria dels vehicles seran elèctrics. És d'esperar que pobles i ciutats es facin més amables per la reducció del soroll i el fum. Des del punt de vista energètic també pot contribuir a la transició energètica. Però requerirà noves infraestructures i l'adaptació de les ciutats.En el cas més simple, l'augment dels punts de càrrega i l'augment significatiu de la producció elèctrica. Moltes preguntes vénen de la mà, com s'aconseguirà tota l'electricitat necessària? D'on obtenim les matèries primeres precioses necessàries per a crear les bateries? És realment més sostenible aquest tipus de transport?
 
Per a parlar de tot això, Elhuyar va organitzar una reflexió oberta sobre el transport elèctric en el Museu Sant Telmo. Va convidar a tres experts i va convidar al públic a participar en una sessió de debat. L'objectiu era reflexionar sobre si el transport elèctric és una solució adequada al model de transport dels nostres pobles i ciutats. En les següents pàgines es recullen els punts de vista dels experts en la taula rodona. Els experts són:
 
Oihana Otaegi Madurga, directora del departament de Sistemes Intel·ligents de Transport i Enginyeria de Vicomtech. És especialista en cotxes autònoms, incloent la visió artificial.
 
Arrate Alonso Gómez, investigadora de l'àrea de Transport Intel·ligent de Mondragon Unibertsitatea. Expert en connectivitat de cotxes, adequació de la xarxa elèctrica i organització de serveis.
 
Gorka Hoyos Berastegi, president de Kalapie, associació que durant molts anys ha fomentat l'ús de la bicicleta a Sant Sebastià i ha realitzat profundes reflexions sobre urbanisme i transport.
 
Ed. Scharfsinn, Shutterstock.com

“Per a aconseguir una mobilitat sostenible no n'hi ha prou amb fomentar l'ús privat dels cotxes elèctrics”

Oihana Otaegi Madurga

Director de Sistemes Intel·ligents de Transport i Enginyeria de Vicomtech

Els gasos d'efecte d'hivernacle associats a la producció d'energia són la principal causa del canvi climàtic. El transport suposa el 30% del consum total d'energia, per la qual cosa és necessari reduir l'energia utilitzada per a la mobilitat. 2000 Watt estableix el límit del consum individual d'energia necessari per a aconseguir una societat sostenible i justa, amb impacte en tots els sectors, inclosa la mobilitat. Bastaria amb disposar d'una potència constant (energia primària) de 2000 watts per persona en la terra per a garantir la seva prosperitat i qualitat de vida.
 
S'estan produint profunds canvis, especialment pel que fa al transport: hem vist en el mercat nous vehicles elèctrics amb bateries de major autonomia, estem en el centre del desenvolupament de la tecnologia per a aconseguir un vehicle autònom… Tot això ens permet creure en un transport eficient, tant des del punt de vista energètic, climàtic, com de seguretat.
 
Cap a serveis integrals de transport
 
Els vehicles autònoms impulsaran la incorporació de la mobilitat elèctrica a gran escala. D'una banda, la pròpia automatització pot millorar l'eficiència energètica, ja que redueix les acceleracions i desacceleracions i és capaç de mantenir el cotxe sempre a una velocitat òptima. Això contribuirà a un millor flux continu de vehicles en les infraestructures i permetrà una optimització del sistema de transport en el seu conjunt. D'altra banda, aquests vehicles, elèctrics i automàtics, com els cotxes compartits o el Mobility-as-a-Service, poden associar-se a altres novetats en el sector de la mobilitat, com són el servei de lloguer de transport urbà. Aquests sistemes de subscripció permetran obtenir serveis integrats de transport.
 
Per a aconseguir una mobilitat realment sostenible no n'hi ha prou amb fomentar l'ús privat dels cotxes elèctrics, sinó que cal apostar pels vehicles que passen més temps al carrer i maximitzar els quilòmetres que circulen. En aquest context, l'ús de vehicles autònoms tindrà una gran influència, tenint en compte la flexibilitat en el seu ús i la seva capacitat per a oferir 24 hores de servei. A més, si es combinen com a cotxe compartit o servei amb el sistema públic de mobilitat, es pot planificar prèviament, en funció de l'horari dels serveis, quan i com recarregar les bateries per a garantir una major estabilitat i flexibilitat en la xarxa elèctrica.
 
Novetats del làser
 
Encara queden alguns límits que cal superar per a aconseguir un cotxe autònom. La intel·ligència artificial i les profundes xarxes neuronals ens han permès millorar els sistemes de percepció dels cotxes: fins ara percebien els objectes del seu entorn amb cambres, i ara cada vegada més els perceben i mesuren amb làser utilitzant sistemes LIDAR. La tecnologia LIDAR planteja nous reptes com el poder processar un alt nombre de punts i reduir el preu de tot el sistema (LIDAR i maquinari de processament).
 
La reacció dels cotxes en relació amb la nostra ètica
 
La complexitat d'aquests sistemes i la validació d'aquests sistemes i cotxes autònoms és la primera limitació que ens apareix, demostrar que són segurs en totes les situacions. En l'actualitat no existeixen sistemes homogenis de valorització d'aquestes tecnologies. Els sistemes de testatge utilitzats condueixen quilòmetres i quilòmetres i van guardant totes les reaccions i no garanteixen que els vehicles siguin capaços d'afrontar qualsevol situació.
 
El segon límit és el de la responsabilitat. Fins ara, en qualsevol situació, quedava clar de qui era la responsabilitat, i el conductor sempre tenia tota la responsabilitat del cotxe. Però quan aquests sistemes s'instal·len en carreteres, de qui és la responsabilitat: del conductor, del fabricant de cotxes o de l'empresa que ha desenvolupat el sistema de percepció? La responsabilitat està relacionada amb l'ètica, ja que programaran el cotxe en funció de la mena de mal que es vol minimitzar, perquè reaccioni d'una manera determinada davant una situació.
 
 

“Esperem que un invent tecnològic ens surti”

Gorka Hoyos Berastegi

President de Kalapie

És evident que, impulsat pel creixement econòmic, en les zones més concorregudes hem inclòs i acumulat vehicles a motor sense criteris, controls ni limitacions. A nivell mundial hem incorporat lliurement als vehicles en moviment fins a superar els 1.300 milions. I no sols això, la fabricació i venda de vehicles a motor continua creixent: L'any 2000 hem passat de fabricar 40 milions de cotxes a fabricar 72 milions en 2016.
 
La gestió dels espais, construccions i connexions urbanes, tant interiors com interurbanes, ha condicionat l'existència d'un univers propi en el vehicle. A més, l'economia social perseguida per l'automoció (fabricació i reparació de vehicles, recerca, nombre d'ocupacions, obtenció i gestió de combustibles fòssils, carreteres, gestió del trànsit, assegurances...) ha convertit a un dels grans lobbies de la societat. Hem construït ciutats per a cotxes i cotxes, i són propietaris d'un gran espai terrestre.
 
Ecològics?
 
Ara vivim i sofrim la contaminació generada i acumulada per l'ús dels cotxes al llarg dels anys, i les conseqüències del canvi meteorològic són evidents. Sobre la base d'una petita esperança, volem actuar amb urgència perquè un invent tecnològic ens salvi. Així, sense perdre l'estatus social adquirit i el confort de moviment, s'han posat de moda els vehicles elèctrics com a salvadors de la situació en el centre de la mobilitat sostenible. En la confiança que en el futur les nostres ciutats es converteixin en més netes i silencioses, hem començat a sofrir un important bombardeig de notícies i publicitat.
 
Comencen a publicar-se estudis que comparen els nivells de contaminació de vehicles dièsel, gasolina i vehicles elèctrics. A vegades, els vehicles elèctrics són els que generen menys emissions de CO? al llarg del cicle de vida del producte, mentre que en altres casos s'oposen. Però tots els estudis demostren que la contaminació generada en el procés de fabricació de les bateries dels cotxes elèctrics és equivalent a la contaminació de tot el cicle de vida. Per tant, és clar que tot tipus de cotxes tenen una font i consum d'energia i que els elèctrics queden lluny de ser “ecològics”.
 
D'altra banda, si s'estudia i es té en compte la quantitat de minerals que existeixen per a la generació de bateries, la gestió del reciclatge i la segona vida de les bateries, les fonts netes d'energia per al manteniment dels vehicles elèctrics, el preu dels vehicles, la quantitat de vehicles elèctrics del futur, etc., es pot pensar que és difícil o impossible que el vehicle elèctric tingui una solució de transició energètica, tret que dràsticament es redueixi el seu ús.
 
Cotxes fora del centre
 
Part de la solució real consisteix a realitzar els desplaçaments a peu o amb bicicleta sense contaminar els cotxes. Com he dit a l'inici de l'article, els cotxes han anat conquistant un gran espai de les ciutats, com si fos Big bang, fins a arribar a una situació de col·lapse. I ara hem d'impulsar un big crunch perquè aquests espais es redueixin i es converteixin en espais actius per a les persones.
 
Sense anar més lluny, tenim alguns exemples. Sense recórrer als Països Baixos, Friburg o Copenhaguen, estem prop d'una ciutat que ha tingut efectes fructífers a través de la transformació de l'espai públic: Pontevedra. Des que en 1999 els cotxes van començar a sortir del centre de la ciutat, la qualitat de vida dels ciutadans ha millorat notablement, entre altres coses perquè l'aire que respiren és molt més net i la gent pot desplaçar-se lliurement pels carrers. Quin univers volem per a la nostra societat? De cotxes o persones actives?
 

 

“El transport elèctric requerirà l'actualització del planejament urbanístic”

Arrate Alonso Gómez

Investigador en Transport Intel·ligent de Mondragon Unibertsitatea

El transport elèctric té la capacitat de canviar el món. Et sembla un abús? Analitzem algunes dades. L'electromovilidad té una incidència directa en set dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Des del punt de vista dels territoris enriquits, incideix en la salut i el benestar, en la disponibilitat i no contaminació d'energia, en les accions de protecció del clima i a les ciutats i comunitats sostenibles. En els territoris empobrits, a més, pot promoure la igualtat de gènere. Com? Per exemple, en el congrés SUM Bilbao 2019 (https://sumbilbao19.com/) es va presentar a través del projecte “Santa Ana en Cleta”, en el qual es fomenta l'autonomia de les dones i la inserció laboral a través de bicicletes elèctriques i convencionals, i s'aposta per l'erradicació de la pobresa i es redueixen les desigualtats. És clar, per tant, l'impacte que pot tenir el transport elèctric per a promoure evolucions positives a nivell mundial.
 
Però perquè l'evolució sigui sostenible, les transformacions han de realitzar-se en àmbits com el tecnològic, el social i el normatiu. Tecnològicament, en primer lloc, és necessari realitzar adaptacions en les xarxes elèctriques. D'una banda, és necessari dimensionar adequadament la xarxa per a donar resposta als nous dispositius que es connectaran a la xarxa, ja que l'actual quedarà petit. D'altra banda, és fonamental integrar les fonts d'energia renovables en la xarxa elèctrica actual. La digitalització facilitarà aquestes evolucions.
 
Dinàmica i nous actors
 
D'altra banda, és imprescindible l'actualització del planejament urbanístic, és a dir, la creació de noves infraestructures de recàrrega de dispositius i l'espai corresponent a usuaris i serveis de transport innovadors. En aquest nou ecosistema de mobilitat que preveu tantes dinàmiques i nous actors, no es pot oblidar la seguretat viària. En l'actualitat, gràcies a la connectivitat, existeix la possibilitat de compartir correctament i en forma la informació de seguretat. Per tant, tant els mitjans de transport com les infraestructures podran actuar com a sensors, prèvia identificació de situacions perilloses i adoptant mesures adequades per a evitar emergències. Això es deu principalment a les tecnologies sense fils ITS-5G i 5G. Totes aquestes transformacions donaran lloc a l'aparició de nous serveis.
 
Educació i transferència
 
A nivell social, les claus estan en educació i recerca i transferència (I+T). En educació formal, des de les ikastoles fins a la universitat. Des de la cultura i els valors fins a les capacitats dels professionals que afronten els reptes de la transformació tecnològica anteriorment esmentats. Els canvis socials lents són més necessaris que mai a les persones crítiques que s'adonen de la situació actual i que són conscients de la influència dels seus comportaments a nivell mundial, a les persones col·laboradores i transformadores.
 
A més de la formació formal, són imprescindibles les jornades i taules rodones organitzades entorn de l'electromovilidad, per a facilitar a les persones la informació d'una manera comprensible i mitjançant xerrades participatives.
 
La I+D consisteix a transferir coneixements de la universitat o dels centres de recerca a la indústria per a obtenir un avantatge competitiu a través dels serveis i productes que permetrà aquest nou ecosistema de mobilitat. D'aquesta manera, podran adaptar-se a la transformació i promocionar nous negocis, augmentant les oportunitats laborals. Ja podem veure als nostres carrers els primers vestigis d'aquesta evolució: carregadors per a cotxes elèctrics, autobusos elèctrics, bicicletes i patinets elèctrics… —encara que aquests últims a vegades resulten molestos per a les persones que es mouen a peu i en cadires de rodes. L'actualització de la normativa serà fonamental per a garantir els drets i la convivència positiva de les persones usuàries.
 

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia