}

Europa: en vies de reciclatge

1999/10/01 KAXETA Iturria: Elhuyar aldizkaria

Gràcies a les noves tecnologies i a les noves actituds, l'àmbit del reciclatge està emergint als països desenvolupats del món. Els avanços realitzats han estat, no obstant això, individuals. Fins al moment, cada país ha fet els seus passos en el moment i en la forma que ha decidit, mentre que en el futur sembla que es vol donar una resposta més global al reciclatge que tots necessitem. En aquesta filosofia s'emmarca la idea del Centre Europeu del Reciclatge.

Fòrum? Quins fòrums?

El Fòrum Europeu sobre el Reciclatge és un fòrum de debat sobre les iniciatives que poden impulsar-se per a millorar l'eficiència del reciclatge. Tot això plenament integrat a la Unió Europea i especialment en les petites i mitjanes empreses. En aquest Fòrum es reuneixen diverses institucions de tots els Estats membres de la Unió Europea, inclòs el País Basc. El centre tecnològic Gaiker és un d'ells, representat per Edorta Larrauri, responsable de l'àrea de Reciclatge de Materials Plàstics del centre de Zamudio.

Segons Larrauri, la primera reunió del Fòrum Europeu sobre el Reciclatge es va celebrar el 26 de gener d'enguany. Per a la distribució dels treballs, en aquesta primera reunió es van establir diferents tipus de participació. "D'una banda, es van reunir representants d'associacions industrials, d'electrònica, de plàstics, de cautxú, de metall…, que comptaven amb la majoria de les principals associacions europees. D'altra banda, es va constituir un grup d'associacions no governamentals ni industrials com el Centre Europeu de Residus, l'Associació de Ciutats pel Reciclatge o l'Agència Europea del Medi Ambient. En el tercer grup es van reunir representants dels Estats membres de la Unió Europea. L'últim i quart grup ho van constituir els representants de la Comissió de la Unió Europea, és a dir: Direcció General d'Indústria, Direcció General de Ciència, Recerca i desenvolupament i Direcció General de Medi Ambient, Seguretat Nuclear i Protecció Civil".

Segons Edorta Larrauri, de la reunió de gener, a més de parlar dels objectius del Fòrum, van sortir quatre grups de treball amb les seves respectives tasques. "Es van constituir els grups A, B, C, i D. L'objectiu principal del grup A és realitzar un diagnòstic de la situació econòmica, ambiental i social dels diferents sectors del reciclatge. També es responsabilitzarà del tema estadístic de cada sector. El grup B s'encarrega del desenvolupament dels mercats i estàndards de materials. En el grup C ens reunim els que estem treballant en la innovació i recerca del reciclatge. I el grup D està analitzant l'aspecte normatiu i legislatiu del reciclatge. En aquest grup D participa també la delegació basca de Brussel·les".

Prioritats, transferència de tecnologia…

El centre tecnològic Gaiker forma part del Grup d'Innovació i Recerca, però també forma part del Grup de Desenvolupament de Mercats i Materials Estàndard, amb un representant en cada grup. Com és sabut, és membre de Gaiker CITMA, centre virtual on es recullen les activitats ambientals dels centres tecnològics del País Basc. No obstant això, Gaiker no és l'únic representant d'Euskal Herria en el Fòrum, ja que Orgalime i Ihobe, entre altres, són aquí.

"En el grup d'Innovació i Recerca, que segueix Edorta Larrauri, hem centrat el debat en tres temes. D'una banda, estem discutint les prioritats per a la recerca i el desenvolupament del reciclatge a Europa; per un altre, hem fet passos per a analitzar com fer millor la transferència de resultats a la indústria en projectes de recerca i desenvolupament; i finalment, estem parlant de la idoneïtat de la creació del Centre Europeu de Reciclatge".

D'acord amb el que diu Edorta, per a definir les prioritats del reciclatge s'han discutit les diferents perspectives que existeixen en el propi grup. S'han reunit tots i elaborat un únic informe. Tal com s'esmenta en l'esborrany de l'informe, la qual cosa en alguns sectors encara està a nivell d'exigència, que encara és un problema, en uns altres ja està solucionat. "És evident la falta d'informació entre els diferents sectors i que el Centre Europeu de Reciclatge podria fer front a aquesta mena de problemes. Seria adequat per a això. Tecnologies ja conegudes en la indústria del reciclatge podrien ser utilitzades també en el tractament d'altres productes". Igual que la informació entre els diferents sectors, l'esborrany fa especial referència a la diferenciació en els requeriments. "A l'hora de reciclar, separar bé és importantíssim. Quant millor separa, millor qualitat en la separació, més a prop podem estar del producte net, per la qual cosa l'exigència de tecnologies de separació és clara, però sempre tenint en compte el cost d'aquesta diferenciació". En el tercer punt que se cita en l'esborrany elaborat pel grup de persones que treballen en la innovació i recerca del reciclatge es destaca la necessitat de l'eco-disseny. "No són especialment tecnologies de reciclatge, però necessitem dissenys i tecnologies de reciclatge, és a dir, dissenyades per a reduir la generació de residus".

Amb l'objectiu de millorar la transferència de tecnologia a les petites i mitjanes empreses, s'han parlat de diferents accions, però menys del desitjat. "La veritat és que les aportacions en aquest àmbit no han estat moltes, per la qual cosa de moment no tenim ni esborranys ni informes". En qualsevol cas, Edorta Larrauri esperava tenir més aportacions en aquesta matèria per a la reunió que tenien a la fi de setembre.

…i el centre?

Igual que s'ha avançat en els dos primers punts, el tema del Centre Europeu de Reciclatge es troba en un moment d'intens debat, per la qual cosa encara no es pot dir si la idea es convertirà en un primer projecte i després en una realitat. "En el nostre grup estem discutint si la creació d'aquest centre és adequada o no i quina figura hauria d'adoptar si es creï. Encara que pot ser massa aviat per a dir alguna cosa, sembla que és bastant clar que si es crea hauria de tenir l'aparença de centre virtual, basat en eines informàtiques, internet, etc. Almenys al principi, s'estructuraria una xarxa d'intercanvi d'informació sobre tecnologies de reciclatge, de manera que les petites i mitjanes empreses, i la indústria en general, puguin accedir a la informació ja existent a Europa en matèria de reciclatge d'una forma còmoda, ràpida i senzilla". Atès que a Europa existeixen nombrosos centres que treballen amb les tecnologies del reciclatge i que existeixen nombroses iniciatives en el mercat de materials de reciclatge, amb aquesta mena de serveis qualsevol empresa podria trobar informació detallada i directa sobre l'enorme camp del reciclatge. Aquest seria el nucli del centre potencial, oferir a les empreses que volen anar pel camí del reciclatge la possibilitat de rebre tota la informació amb una sola porta. No obstant això, com ja s'ha comentat, de moment no és més que una idea, ja que es troba en fase de debat. "Hi ha diferents perspectives, quina figura hauria de tenir el centre potencial, quin tipus de servei hauria d'oferir, quina solució hauria de donar al problema de la llengua, qui i com hauria de pagar el cost del servei, etc."

Pot pensar-se, entre altres coses, que per al centre tecnològic Gaiker, que treballa en matèria de reciclatge, encara que no imprescindible, és de gran interès estar des del principi en el Fòrum Europeu del Reciclatge. La participació en aquesta trobada permet a aquest centre tecnològic de Zamudio situar-se en els primers llocs de la carrera del reciclatge. "Amb la participació en el fòrum, creiem que estem en un lloc molt adequat. Treballar en la identificació de prioritats per a la recerca i el desenvolupament pot ser una eina important per a nosaltres, per a veure cap a on haurien d'enfocar-se les línies tecnològiques del reciclatge de Gaiker. Per a nosaltres, i per als centres tecnològics que formem CITMA, és una interessant finestra d'observació. Així veiem la nostra participació en el Fòrum de Reciclatge. En el Fòrum volem estar en la primera línia del reciclatge a Europa, des d'on es traslladarà a la Comissió Europea la demanda tecnològica de la indústria del reciclatge.

A més, ens agradaria comptar amb la presència d'un possible Centre de Reciclatge per al qual estem treballant. Però no oblidis que estem parlant d'alguna cosa que encara no és més que una idea".

Si es creés un Centre Europeu de Reciclatge, és clar que beneficiarien al centre tecnològic Gaiker, als participants de CITMA i als quals actualment estan participant en el Fòrum. Així mateix, es podria pensar que seria bo per a la resta de persones que treballen en l'àmbit del reciclatge. Podríem arribar a la societat, és a dir, als vianants una cosa bona d'aquesta iniciativa? "En primer lloc, es coneixeria tot el que s'està fent, per la qual cosa s'evitarien situacions de duplicació en afrontar els problemes. Si es disposa de bona informació sobre el realitzat per uns altres, no existeix risc de reincidència. També farà costat a les petites i mitjanes empreses, que tindran major seguretat per a triar l'una o l'altra tecnologia. De fet, el mercat del reciclatge canvia constantment, la pròpia legislació el modifica… i el fet que les empreses decideixin tecnologies és un tema seriós i perillós si la selecció no es realitza correctament. Aquí es beneficia la indústria i si la indústria es beneficia també es fa a la societat". El possible centre es coneixerà abans que finalitzi l'any, és a dir, en breu se sabrà si es produeix un lleuger empitjorament.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia