Conductor orgànic

1987/04/01 Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria

Científics britànics descobreixen el primer conductor no metàl·lic. Aquest conductor condueix al llarg de dues dimensions a la temperatura ambient de l'abosluto zero. Aquest tipus de metall molecular pot abaratir considerablement el cost dels components magnètics i elèctrics dels ordinadors.

Els metalls moleculars que s'han preparat fins al moment només porten electricitat en una direcció. Les molècules d'aquests materials s'acumulen en fileres molt ben ordenades. Cada molècula té un sistema d'electrons feblement units. Quan les molècules s'acumulen, els electrons se superposen en la direcció de l'apilament. Aquesta és la causa de la conductivitat de les molècules esmentades. Es crea així una estructura similar als metalls. La diferència estructural entre metalls i metalls moleculars és que en aquests últims l'estructura metàl·lica només està en una direcció.

Quan aquests materials es refreden (entre -170/-25 °C) perden la seva conductivitat. La causa és la deterioració de l'estructura electrònica per inestabilitat i distorsions en la xarxa cristal·lina acumulada a baixes temperatures.

Si hi hagués interaccions electròniques addicionals entre files, passarien dues coses. En primer lloc, l'estructura electrònica del material s'estendria a dues dimensions. En segon lloc, l'estructura cristal·lina seria més resistent a les distorsions per baixes temperatures.

Això és el que ha aconseguit un grup de científics gal·lesos dirigit per Allan Underhill en la síntesi d'un complex organometálico del pal·ladi. Les molècules d'aquest complex s'acumulen en dues direccions. No obstant això, aquest material és transportat a baixa temperatura baix alta pressió (12.000 atm.) ha d'estar.

La baixa pressió provoca petites reorganitzacions moleculars i es creen forats energètics que deterioren la conductivitat de l'estructura electrònica. Les altes pressions descarten aquestes reorganitzacions.