El repte dels últims anys: la liberalització de les telecomunicacions

1995/06/01 Arbelaitz, Olatz | Rivadeneyra, Pepe Iturria: Elhuyar aldizkaria

Avui dia les telecomunicacions tenen una gran importància. Per exemple, el telèfon és bàsic en la vida diària. Però això no està sol. Hi ha uns altres que canvien la nostra vida fent-la més còmoda: telègraf, fax, correu electrònic, ordinador personal, telefonia mòbil, missatgeria per ràdio...

Els Estats van aconseguir el monopoli de les telecomunicacions per poc esforç i l'han mantingut fins fa poc. Això comporta una sèrie de problemes: l'evolució de la falta de competència és deficient i els preus són freqüents en desequilibri amb la qualitat dels serveis prestats. Per a 1984 era evident la necessitat de canviar l'estructura del mercat de telecomunicacions, ja que el sistema antic no tenia la flexibilitat suficient. Tampoc oferia la velocitat necessària per a desenvolupar nous productes i serveis.

Liberalització a Europa: un procés lent

Era evident que per a l'evolució de les telecomunicacions era necessari modificar la normativa existent en el seu entorn. L'inici de l'evolució va tenir lloc als Estats Units. L'ATT (American Telephone Telegraph), que fins llavors havia monopolitzat, va haver d'acceptar la passada al mercat lliure. Quant a Europa, els vents de liberalització van arribar més tard i el monopoli dels PTT (Post Telephone Telegraph, és a dir, de l'organització telefònica pública de cada país) per cada país que ha tingut durant molts anys el paper més important, es troba en una difícil tasca, sobretot perquè l'any 2000 s'espera que el 60% de la plantilla europea estigui en telecomunicacions.

A la Unió Europea (UE), reunida a l'octubre de 1992, existia un acord absolut. Tots pensaven que avui dia hi ha grans barreres per al desenvolupament de les telecomunicacions. Algunes de les barreres eren la falta de serveis avançats, les costoses tarifes a pagar pels serveis que travessen les fronteres, la falta de línies arrendades d'alta velocitat, etc. D'altra banda, el creixement de les telecomunicacions és del 8,5% anual, liderant la resta de sectors.

En conseqüència, és necessari crear una nova normativa que impulsi el desenvolupament correcte de les telecomunicacions a la Unió Europea. En la comissió es van presentar diferents propostes perquè la decisió a prendre fos l'adequada:

  • Mantenir el procés de liberalització i la situació actual.
  • Crear una àmplia normativa en matèria de tarifes i inversions comunitàries.
  • Liberalització de tots els serveis de telefonia verbal.
  • Estendre la competència en els serveis de telefonia oral per a tots els Estats membres.

130 organitzacions relacionades amb les telecomunicacions (usuaris, proveïdors, operadors, sindicats i organitzacions professionals) van coincidir a decidir quina era la més adequada en les propostes i van considerar necessària la liberalització de tots els serveis de telefonia oral. No obstant això, a l'hora de decidir els passos i terminis a seguir per a això no va haver-hi un consens absolut.

Marconi ha plogut molt des de la seva primera emissió de ràdio. La modificació de la normativa per al desenvolupament de les telecomunicacions ha estat fonamental. El canvi més important ha estat la pèrdua del monopoli per part dels estats.

Aquesta liberalització permetria que apareguessin avantatges en matèria econòmica com a conseqüència directa de la competència, que també s'intensificaria el desenvolupament mitjançant un procés de renovació més ràpid, que permetés a l'usuari triar els productes i serveis que li resultarien més adequats en funció de les seves necessitats i possibilitats, i que, finalment, permetés repartir el recurs nacional de tanta importància entre entitats públiques i privades.

Però també cal dir que té riscos, ja que una major competència genera la necessitat d'un entorn de reflexió a causa de situacions contradictòries entre les organitzacions de telecomunicacions i a les diferents estructures de mercat de cada país de la comunitat. Per tot això, un dels principals objectius de la normativa és fer front als possibles efectes negatius de la competència.

Encara que la marxa de la política és més o menys l'assenyalada anteriorment, no s'ajusta a la realitat. A tall d'exemple, es pot esmentar que des que es van liberalitzar els mercats de terminals i serveis fins que es van establir les regles i l'organització per a poder configurar una competència real es va passar molt de temps.

Els esforços que s'estan realitzant per a obrir mercats de productes i serveis en la comunitat i crear les condicions necessàries perquè la competència entre ells sigui transparent, encara no han donat els fruits esperats. Les accions que s'han dut a terme per a aconseguir un mercat únic, és a dir, la distribució de les funcions d'explotació i regulació dels serveis, la consolidació dels mercats, la creació de mercats futurs, etc., no han incrementat l'oferta ni han generat creixement del mercat. Però encara que no s'han aconseguit els objectius reals, la dinàmica dels mercats està provocant canvis estructurals en el sector.

Les tendències són clares. Per exemple: concentració industrial, privatització d'operadors de telecomunicacions derivada d'una política més general de governs, associació de proveïdors de serveis (accés a tercers països), etc. En definitiva, aquest mercat es mou més des de la situació real que des de les expectatives de futur.

Última lluita: GSM

El procés de liberalització a Europa ha estat lent. El tancament dels monopolis ha estat difícil perquè els Estats no volen renunciar a aquest gran mercat. L'any 2000 s'espera que el 60% de la plantilla europea es trobi en matèria de telecomunicacions.

A Europa en aquests moments GSM (Global System for Mobile Communications. Dit en euskara, el Sistema Global de Comunicacions Mòbils, és a dir, el sistema estàndard de comunicació telefònica mòbil, és el tema que més força té a nivell comunicatiu. A la fi de l'any 92, nou països van començar a oferir aquest servei. GSM capacita a qualsevol usuari, país o país per a utilitzar el sistema.

Utilitza tecnologia digital i, per tant, reuneix tots els avantatges que ofereix: una millor qualitat de servei, un millor aprofitament de l'espectre radioelèctric, una major facilitat de manteniment i instal·lació, una major seguretat de les comunicacions, la possibilitat de connectar-se posteriorment a la xarxa telefònica bàsica i l'accés a nombrosos serveis.

A partir de 1995 s'espera que aquests serveis puguin ser utilitzats en qualsevol punt d'Europa (i també en l'exterior). Per exemple, en països com Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Amèrica Llatina, Unió dels Emirats Àrabs i altres països del Golf ja disposen de llicències per a poder utilitzar aquests serveis. En molt poc temps, la proliferació d'usuaris fa que les empreses tinguin un gran atractiu per a poder explotar GSM.

Espanya segueix

Quant a la situació en l'Estat espanyol, està una mica més retardada. D'acord amb els acords a la Unió Europea sobre liberalització, a excepció de la telex, el telègraf i la telefonia bàsica a Espanya, cal posar fi al monopoli de Telefónica des de 1924, però encara queda molta feina per aconseguir aquest objectiu:

  • En 1992 es va liberalitzar la cerca per radi, que va ser aprofitada per 4 grups. Un d'aquests quatre grups va ser el consorci empresarial Cersa, impulsat per la BBK. Alguns d'aquests grups estan posant a punt els serveis a una velocitat superior a la indicada en el contracte signat.
  • Teòricament al gener de 1993 va començar la liberalització del segon servei a Espanya: commutació de dades, tant per paquets com per circuits. Però la veritable liberalització es va retardar. Les empreses que desitgin competir amb Telefónica hauran de presentar una tarifa amb quota inicial per cada connexió, una altra periòdica per lloguer i una altra d'ús.
  • En l'àmbit de la telefonia mòbil, a més de Telefónica, la convocatòria de concurs per a determinar l'empresa que participarà en l'explotació va generar un gran interès. Com sabem, Airtel va obtenir el permís d'explotació per a competir amb Telefónica com segon operador de telefonia mòbil. Cal destacar que BBK i Kutxa formen part del grup Airtel i que els telèfons mòbils d'Airtel s'estan realitzant al Parc Tecnològic de Zamudio, concretament en l'empresa Ericcson.

Diferents vies en les Comunitats Autònomes

La telefonia mòbil sense cable és la mostra del procés de liberalització. Si bé és previsible que a Europa prevalgui el model denominat GSM, el camí cap a l'homologació serà llarg. La segona empresa de l'Estat espanyol que competeix amb Telefónica serà Airtel.
En la imatge es pot veure el punt de connexió de la companyia Telefònica per a telèfons mòbils

En les diferents Comunitats Autònomes la situació no és la mateixa: cadascuna està creant les seves pròpies xarxes.

  • El Govern andalús té previst establir un pla estratègic de comunicació per a superar la situació actual, totalment dependent de les ofertes de Telefónica i que no ofereix paràmetres suficients. Dins del projecte es pretén, en primer lloc, crear una xarxa corporativa que cobreixi les necessitats de l'Administració Autònoma de Comunicació de Veu, Dades i Imatge. Posteriorment, en la mesura en què la liberalització de les telecomunicacions ho permeti, es preveu ampliar els serveis als externs. El projecte es desenvoluparà seguint el que els ha semblat millor en les tres propostes, en les quals la Junta d'Andalusia col·laborarà amb SICRES (Sistema Integrat de Comunicacions Xarxa Electrica-Sevillana). Sembla ser que encara que la normativa del LOT ho aprova, el projecte no ha agradat res a Telefónica. La Junta d'Andalusia també ha rebut amenaces.
  • La Comunitat Autònoma del País Basc, amb el Pla Tecnològic Basc, sembla tornar a liderar el món empresarial de l'Estat espanyol. Com a part d'aquest Pla Tecnològic, s'ha posat en marxa la creació de la primera xarxa pública tipus Frame-Relay denominada Euskalnet. L'objectiu d'Euskalnet és posar en marxa la xarxa de fibra òptica. Aquest treball s'està fent pas a pas, prova d'això són moltes de les obres que podem veure pels carrers de les nostres capitals, ja que per a introduir els cables és necessari obrir els carrers. S'espera que per a el mes vinent de juny estigui disponible la xarxa que pot treballar entre les tres capitals basques. Mentrestant, està en marxa una xarxa de microones per al transport de veu, dades i imatge. Això servirà perquè en alguns llocs el territori sigui abrupte i no sigui possible el pas de cables.

De moment, només l'Administració podrà gaudir dels avantatges que ofereix aquesta nova xarxa. A més, els usuaris hauran d'esperar que s'obri la liberalització.

El control dels sistemes de telecomunicacions en la Comunitat Autònoma del País Basc serà a càrrec de l'empresa Euskalnet. La posada en marxa de la xarxa de fibra òptica i l'explotació de la xarxa de microones per al transport de veu, dades i imatge són, en aquest moment, les tasques principals que Euskalnet té a les seves mans.

Una vegada analitzada la situació general de les telecomunicacions, sembla que tant a Europa com en l'Estat espanyol s'ha anat desenvolupant a tota velocitat. Les millors conseqüències d'aquesta carrera seran aprofitades per l'usuari gràcies a l'estímul de la competència. Ja és evident que Telefónica està realitzant esforços per a oferir bons preus participant en el mercat lliure i que l'usuari comença a preocupar-se més del que acostumava dels serveis i preus que pot aconseguir.

Desgraciadament, la liberalització no sols suposarà una nova alegria i un millor rendiment. Atès que les telecomunicacions són un sector estratègic de l'economia actual, l'Estat espanyol ha tractat fins al moment de mantenir el monopoli, però amb la liberalització, moltes nacions estrangeres poden fer un pas endavant en l'actual colonització econòmica.

De moment, el Govern Basc ha començat a treballar perquè aquest procés no canviï de la mà. Aprofitant la seva ubicació adequada s'està construint la xarxa denominada Euskalnet. No obstant això, en estar a punt de finalitzar els monopolis, és clar que l'única manera de defensar el mercat de les telecomunicacions en el futur és la competitivitat, i les empreses i les institucions públiques han d'entendre-ho perquè el procés sigui satisfactori.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia