}

Os riscos do progreso: ciencia, tecnoloxía e debate social

2011/05/01 Rodríguez, Hannot - Consortium for Science, Policy & Outcomes (Arizona State University), eta Sánchez-Mazas Katedra Iturria: Elhuyar aldizkaria

Os riscos do progreso: ciencia, tecnoloxía e debate social
01/05/2011 | Rodríguez, Hannot | Consortium for Science, Policy & Outcomes (Arizona State University), e a Cátedra Sánchez-Mazas (UPV/EHU)
(Foto: © iStockphoto.com/Bart_J)

A ciencia e a tecnoloxía son moi importantes paira o benestar e a competitividade económica das sociedades desenvolvidas industrialmente. A capacidade de innovación, é dicir, de xerar coñecementos e tecnoloxías comercializables, é clave paira o progreso socio-económico das sociedades.

Con todo, os avances en ciencia e tecnoloxía xeran riscos ambientais e de saúde. Os avances que impulsan a economía e facilítannos a vida, no contexto do industrialismo, impoñen á sociedade novos retos: residuos perigosos, accidentes sociotécnicos, cambio climático, etc. Así, a ciencia e a tecnoloxía, ademais de ser actividades a promover, son actividades a limitar.

Os países industrializados afrontan os riscos do progreso a través da análise do risco. A análise do risco realízase, en primeiro lugar, mediante a avaliación de riscos, é dicir, mediante un intento de adquirir coñecementos científicos sobre os riscos da ciencia e a tecnoloxía. Posteriormente, e tendo en conta os resultados da avaliación do risco, xestiónanse os riscos, é dicir, aplícanse medidas de control político-legais aos avances da ciencia tecnoloxía.

Con todo, a análise do risco non ten como único obxectivo ofrecer un desenvolvemento científico e tecnolóxico seguro. O seu obxectivo tamén é lexitimar o progreso tecno-industrial. En definitiva, as análises de risco establecéronse no século anterior, a finais dos anos 60, no contexto dunha crítica social fundamental da sociedade industrial alimentada pola ideoloxía da contracultura. Por tanto, en lugar de debater e transformar profundamente as bases político-económicas da sociedade, os gobernos occidentais estableceron as análises do risco, convencidos de que se poden controlar os riscos do desenvolvemento tecno-industrial ao servizo do crecemento económico imperativo.

Con todo, o poder legitimador da análise do risco é limitado nas nosas sociedades. En ocasións, algúns sectores da sociedade, argumentando o carácter perigoso das innovacións en ciencia tecnoloxía, mostran una opinión e una actitude contraria ás innovacións, aínda que a análise institucional do risco conclúe que os riscos asociados a estas innovacións son aceptables. Este desacordo pode pór en cuestión a viabilidade dunha economía baseada na innovación científico-tecnolóxica. En definitiva, a innovación necesita do visto e prace da sociedade.

Nun principio, as autoridades políticas e económicas atribuíron á ignorancia e á información inadecuada que alimenta esta ignorancia: A sociedade opúxose á tecnoloxía científica polo descoñecemento dos riscos "reais" e por recibir información sobre os riscos das innovacións dos medios de comunicación que ofrecen principalmente una visión sensacionalista dos riscos, é dicir, catastrofista. De acordo con este diagnóstico, na década dos 80, motivando sobre todo as actitudes sociais pesimistas que existían entón ante a enerxía nuclear, incorporouse á análise do risco a función de comunicación do risco, na convicción de que una información "obxectiva" de risco dirixida á sociedade melloraría a súa actitude cara á innovación.

As diferenzas coas innovacións científicas non poden, con todo, atribuírse simplemente ao descoñecemento ou ao temor irracional da sociedade, polo que a comunicación do risco non é capaz de dar una resposta eficaz aos debates sociais que xorden por si mesma ao redor das innovacións. De feito, as actividades de ciencia tecnoloxía e o seu contexto institucional tamén forman parte do problema.

Por exemplo, as análises de risco non sempre son tan precisos como se esperan e prodúcense accidentes que escapan a medidas de control, como os accidentes nucleares, que parecen case imposibles (como Chernobil e Fukushima). Outras veces xorden problemas que nin sequera foron imaxinados por expertos, como o cancro asociado ao uso do asbesto. A experiencia da superioridade debilita, por tanto, a confianza social na análise do risco e aumenta a sensación de que as autoridades priman os intereses económicos asociados ás innovacións e menoscaban os riscos. Por exemplo, un amplo sector da sociedade da Unión Europea ha rexeitado a biotecnoloxía aplicada aos produtos agroalimentarios, en gran medida por considerar que tanto os responsables políticos como a industria non tiveron en conta os riscos ecolóxicos e morais da biotecnoloxía.

Outra fonte de debate é a distribución social do risco. É habitual que os veciños que viven preto de emprazamentos de tecnoloxías como antenas de telefonía móbil ou incineradoras de residuos urbanos opóñanse a estas tecnoloxías, xa que esta proximidade failles máis vulnerables aos efectos nocivos da tecnoloxía. Nos países anglosaxóns utilízase o acrónimo NIMBY paira describir a seguinte situación: Not In My Back Yard, ou "non no patio traseiro da miña casa".

Con todo, as posicións críticas contemporáneas respecto das innovacións en ciencia e tecnoloxía non son simplemente desacordos locais ou "egoístas". Organizacións non gobernamentais (ONGs) ecoloxistas que cada vez teñen máis influencia social e política nas nosas sociedades, por exemplo, promoven una crítica máis global da sociedade industrial, asumindo os riscos da ciencia e a tecnoloxía. Esta crítica busca o dominio técnico da natureza e a ideoloxía do crecemento económico sen fronteiras. Neste sentido, o debate contemporáneo de seguridade tamén reflicte una profunda inquietude cultural pola civilización científico-técnica.

O autor agradece ao Departamento de Educación, Universidades e Investigación do Goberno Vasco a concesión dunha bolsa postdoctoral que lle permitiu traballar no centro de investigación Consortium for Science, Policy & Outcomes (Arizona State University) de EE.UU. neste artigo de análise durante o bienio 2009-2010 (#BFI08.183).

Rodríguez, Hannot
Servizos
275
2011
Servizos
019
Tecnoloxía
Análise
Seguridade

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia