Cigarret electrònic: dubtes entre vapors

2014/07/01 Galarraga Aiestaran, Ana - Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria

Amb el cigar electrònic s'ha explicat una nova manera de consumir tabac i s'estan investigant els possibles efectes d'aquesta mena de consum per a poder aplicar les mesures i normes adequades. No obstant això, encara és massa aviat per a treure conclusions basades en evidències científiques, mentre el debat està de moda.
Ed. © Nathan King/350RF

"No sabem, però almenys sabem que no ho sabem". És el reconeixement de Francisco Javier Ayesta. Ayesta és professora de farmacologia en la Universitat de Cantàbria i experta en tabaquisme. Aquestes paraules van ser exposades en una jornada sobre el cigar electrònic organitzada per la Universitat de Deusto, amb la qual la resta d'experts es van mostrar d'acord.

La de Deusto va ser una de les jornades que últimament estan realitzant investigadors i professionals. Per a analitzar si el cigar electrònic és un problema o una solució, en col·laboració amb Ayesta es van reunir experts en salut pública de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz (Esteve Saltó i Joseba Zabala), un epidemiòleg de l'Institut Català d'Oncologia (Esteve Fernández) i la responsable de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Galdakao (Juana Umaran).

Des del principi van acceptar que tenien més preguntes que respostes. De fet, fins al moment s'han realitzat pocs estudis sobre els efectes del cigarret electrònic, molts dels quals presenten errors metodològics. Van recordar que es tracta d'un producte nou i molt heterogeni, la qual cosa dificulta enormement la realització de bones recerques, l'accés a les evidències i l'obtenció de conclusions sòlides.

En la base, tots els cigars electrònics tenen un funcionament similar. Per mitjà d'una resistència i una bateria, un líquid que conté nicotina és escalfat i evaporat, i aquest vapor és l'inhalat pel consumidor. El farmacèutic xinès Hon Lik va patentar en 2003 aquest sistema, que encara que va trigar poc a entrar en el mercat europeu, s'ha estès ràpidament en els últims anys. Així, en 2012 els venedors de cigarrets electrònics van obtenir uns beneficis de 500 milions d'euros.

L'esforç de la indústria del tabac ha tingut una gran influència en aquest èxit. I és que per a ell és una oportunitat única per a recuperar el mercat perdut per l'enduriment de les mesures del tabac. Per això, en primer lloc, les companyies de tabac han començat a produir cigarrets electrònics o han estat captades pel productor i, posteriorment, han posat especial força en la publicitat perquè apareguin com a substituts saludables del cigarret tradicional.

En un altre cas, les estratègies i la iconografia que utilitzen per a vendre són les mateixes que fa 50 anys: el consum de cigarrets electrònics destaca la virilitat masculina (masculinitat), dóna glamur a les dones i converteix als joves en adults.

De fet, els sanitaris no haurien de preocupar-se per l'atractiu del cigar electrònic, si no té conseqüències negatives per a la salut. No obstant això, la pròpia Organització Mundial de la Salut va advertir al juliol de 2013 que "la seguretat dels dispositius electrònics de nicotina no està científicament demostrada. El risc per a la salut dels usuaris està per determinar. És més, les proves científiques han demostrat que el producte és molt variable en la quantitat de nicotina i altres productes químics que sembla, i que els consumidors no tenen l'oportunitat de saber exactament què és el que el producte que compra”.

Analitzant impactes

Els experts que van participar en la jornada de Deusto compartien la postura de l'OMS. Consideren fonamental mantenir el principi de precaució fins que les evidències siguin sòlides. Però van anar més enllà i van plantejar diverses preguntes i dubtes. Per exemple, si és cert que inhalar fa menys mal que fumar, pot ser un cigarret electrònic una bona opció per a ajudar a deixar el tabac, o per a oferir un substitut menys nociu als fumadors combatius?

Aquest tema genera un gran debat perquè encara no és clar fins a quin punt el cigar electrònic és millor de l'habitual per a la salut. Ayesta va recordar que la influència de qualsevol substància depèn de la via d'administració. Posava com a exemple la infusió de coca, la cocaïna el clorhidrat i el crac; el primer es beu, el segon s'esnifa i el tercer es crema i inhala. D'aquestes tres, la tercera és la més dura, la de major i més ràpida influència.

En el cas del tabac, amb els cigarrets convencionals, Ayesta va afirmar que el fum inhalat és el més efectiu, i que la influència és molt de menor si no s'inhalen. L'esprai, per part seva, és el sistema més dur (equivalent a la inhalació de fum en cremar) i els pegats més lleugers. Doncs bé, segons Ayesta, l'impacte del cigar electrònic és similar a l'esprai.

No obstant això, Ayesta va recordar que la composició del líquid que contenen els cigars electrònics varia molt de l'una a l'altra, encara que existeix una regla en la concentració de nicotina. En concret, la Unió Europea ha establert recentment una concentració màxima de nicotina de 20 mg/ml. Ayesta, no obstant això, va indicar que aquesta concentració era suficient per a provocar addicció i altres conseqüències de la nicotina.

A l'esquerra, Francisco Javier Ayesta, professor de Farmacologia de la Universitat de Cantàbria. A la dreta, Juana Umaran, responsable de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Galdakao. Tots dos van participar en una jornada sobre el cigar electrònic organitzada per la Universitat de Deusto. Ed. Ana Galarraga/Elhuyar Zientzia

El que més preocupa els metges és el risc cardiovascular. El principal factor de risc de sofrir un infart és la hipertensió, seguida del tabac. A més, el risc no augmenta amb la dosi, ja que en cremar un sol cigarret al dia, després de 20 anys, el risc cardiovascular augmenta un 30%. Sobre la base de les dades obtingudes fins al moment, Ayesta considera que els cigars electrònics són menys perillosos que els convencionals, "aproximadament la meitat del que generen", va precisar.

Altres conseqüències del cigarret convencional no estan relacionades amb la nicotina. I en ells hi ha diferències amb el cigar electrònic. Gràcies a això, la toxicitat del cigar electrònic és bastant menor que l'habitual. Ayesta, no obstant això, va afegir un matís: "Hem d'anar amb compte en dir això, perquè no podem assegurar-nos. Però és difícil que el cigarret electrònic sigui més tòxic del normal, perquè és molt tòxic".

Per exemple, el cigarret tradicional conté moltes substàncies que augmenten el risc de càncer de pulmó, i sembla que en el líquid que utilitzen els cigarrets electrònics no hi ha tantes substàncies carcinògenes, o almenys en quantitats apreciables, ja que totes contenen nitrosamines i propilenglicol, però en concentracions molt baixes.

Per contra, els líquids contenen un munt d'additius, més de 600 en general. Aquests additius, utilitzats en la indústria alimentària, són comestibles assegurances, però no està demostrat que no causin danys durant l'escalfament i la inhalació. En aquest aspecte van tornar tots els presents: "Fa falta més recerca".

Menys en l'entorn

Un altre dels temes que suscita un gran debat és el relatiu a la seva possible influència en l'entorn. Se sol dir que només aboquen vapor d'aigua, però en la jornada de Deusto Esteve Fernández va demostrar que aquesta creença és errònia.

Fernández és epidemiòloga de l'Institut Català d'Oncologia i els resultats de les seves recerques han demostrat que el cigarret electrònic allibera a l'aire una quantitat molt inferior a l'habitual (aproximadament 10 vegades menys). "Però solta, solta", va subratllar Fernández. I va afegir que "la gent associa el fum i l'olor del tabac a la difusió de les substàncies que desprèn el tabac, però la nicotina s'estén molt més que el fum i l'olor. Ho hem trobat també en el pèl de les monges de clausura i estem segurs que mai han cremat tabac".

Quant a les partícules abocades juntament amb el fum, el cigarret electrònic també emet molt menys de l'habitual. No obstant això, un dels experiments es van dur a terme a l'interior d'un cotxe i van veure que la quantitat de nicotina alliberada pel cigar electrònic i el nombre de partícules superaven els límits considerats segurs per l'OMS.

Per tant, va concloure que els usuaris del cigar electrònic suporten una exposició passiva, molt inferior a l'habitual, però que només allibera vapor d'aigua suficient per a cancel·lar-ho.

Per a abandonar o causar menys mal?

També és discutible si la teràpia per a deixar de fumar pot ser adequada. Encara que en la publicitat aposten per aquesta idea, per als experts reunits a Deusto aquest ús no és recomanable en absolut.

Juana Umaran és una de les quals més va parlar sobre el tema. Està especialitzada en cardiologia i és responsable de la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Galdakao. Segons ell, cada vegada són més els fumadors que utilitzen el cigarret electrònic per a deixar de fumar o per a reduir el consum. Però no sols ells, sinó també ex-fumadors i no fumadors. "Això és el que més em preocupa", va reconèixer Umaran. "Els consumidors consideren que el cigar electrònic no té efectes nocius o, en tot cas, és insignificant. Però no sabem si això és així".

Ed. © Ambelrip/350RF

Segons Umaran, cada vegada coneix més persones que han començat a utilitzar el cigarret electrònic per a deixar de fumar. "I aquestes descarten altres teràpies. I després què passa? Doncs que molts consumeixen tots dos. De fet, el cigarret electrònic no sols enforteix la dependència física, sinó també la gestual, i també la social. Per tant, és molt difícil que un fumador que comença a consumir cigarret electrònic deixi el tabac".

A més, a diferència de les teràpies que utilitzen en la Unitat de Tabaquisme per a deixar de fumar, s'inicien sense cap control. "D'aquesta manera, el seu esforç difícilment tindrà èxit i pot suposar un risc per a la salut. Té menys risc que el cigarret convencional? Probablement és així, però no està demostrat fins a quin punt”.

Va advertir que a vegades el risc pot ser elevat i va recordar els dos casos de pneumònia lipoidea per l'ús del cigar electrònic. Una d'elles va ser diagnosticada en 2012 als Estats Units i una altra a Galícia aquest mateix any. El pacient portava deu mesos consumint cigar electrònic amb l'objectiu de deixar de fumar.

Va ser atès a l'hospital de La Corunya i, segons va explicar el metge, no hi ha dubte que la causa de la malaltia va ser el cigarret electrònic. Aquest tipus de pneumònia s'explica per l'acumulació de glicerina en els pulmons, l'origen dels quals procedeix del líquid del cigar electrònic. El pacient buidava 5 contenidors al dia (equivalent a 5 paquets de cigarrets al dia).

Tenint en compte la salut pública

Mancant conclusions clares sobre els efectes del cigar electrònic, és difícil que els responsables sanitaris adoptin actituds comunes i inequívoques. En general, s'estan imposant dues posicions a nivell internacional. D'una banda, hi ha els qui justifiquen que no fa mal fins a demostrar el contrari, que són partidaris d'actuar de manera flexible. D'altra banda, estan els basats en el principi de precaució, que prefereixen regular i limitar per a prevenir possibles danys.

Entre aquestes dues posicions, els responsables sanitaris de Catalunya i la Comunitat Autònoma del País Basc han decidit, entre altres, protegir el principi de precaució. Per tant, comparteixen l'enfocament de l'OMS. I no sols per la salut individual, sinó, sobretot, pel conjunt de la societat.

Josu Zabala, metge de Salut Pública de l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz, per exemple, va assenyalar en la jornada de Deusto que no està a favor de prohibir el cigarret electrònic, però que considera necessari regular-lo.

Segons Zabala, l'ús del cigar electrònic no hauria d'associar-se a teràpies d'abandó del tabac, sinó al consum d'oci. En aquest sentit, va esmentar alguns punts que poden fomentar el consum no responsable, com l'atracció que pot tenir en els joves. I és que no té la mala imatge que té per a alguns el cigarret tradicional, i es venen els que agraden, en qualsevol botiga (de maduixes, de xocolata...).

D'altra banda, la majoria dels experts temen que el fet de ser borrós amb el cigar electrònic pot suposar fins i tot una reculada en la prohibició de fumar en llocs públics. Així ho van manifestar els presents a Deusto. El mateix Zabala va assenyalar que els espais lliures de fum han de convertir-se també en "espais sense vapor".

Ni Zabala ni altres experts dubtaven de la creació i implantació d'una normativa específica per a la protecció de la salut pública. Segons Zabala, aquest reglament, a més del propi producte (components, etc.), hauria de tenir en compte la publicitat, el màrqueting, l'embalatge, els punts de venda, etc.

Per tant, malgrat “més preguntes que respostes” sobre el cigar electrònic, els experts tenen un ampli consens sobre la necessitat de basar-se i regular-se en el principi de precaució i esperen que aviat surtin els reglaments tant de la Unió Europea com dels Estats Units (FDA). Mentrestant, les preguntes segueixen en l'aire.

Com funciona el cigarret electrònic?
Encara que els cigars electrònics poden tenir múltiples formes, el seu funcionament és similar en la base. El vapor inhalat pel consumidor prové d'un cartutx. El cartutx conté un líquid gruixut, compost per propilenglicol (70% aproximadament) i glicerina (20% aprox.), en el qual es troben dissoltes les substàncies que aporten nicotina, sabor i olor i altres additius.
Ed. Samsha, en Verispa
Alguns models disposen d'un polsador per a la seva posada en marxa i uns altres disposen d'un sensor que detecta el flux d'aire per inhalació. D'una manera o un altre, un microprocessador activa un polvoritzador, el líquid s'escalfa i les gotes diminutes s'evaporen. Al mateix temps s'encén un LED per a imitar el foc del cigarret tradicional. A més, disposen d'una bateria per a alimentar el sistema electrònic.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia