}

Actitude ante STEAM

2020/11/26 Elhuyar Zientzia

Ed. Pernan Goñi Olalde

 

A actitude do neno, nena ou adolescente ante STEAM está influenciada por factores de:escolas, familias e sociedades. Deles dependerán os intereses, obxectivos, personalidade, capacidade e autoeficacia que vaia a desenvolver o alumno.

En canto ao ámbito escolar, si o centro ofrece una experiencia STEM ou una orientación STEM, os mozos desenvolverán una actitude máis positiva. Doutra banda, a percepción do profesorado respecto ao alumnado e a idoneidade paira realizar as avaliacións tamén terá que ver. Por encima de todo, será importante que os mozos vexan a escola como una actividade positiva.

No que respecta á familia, os estudos demostran que a actitude dos membros do fogar cara ao STEAM ten una gran influencia no mozo. Así, por exemplo, participar en accións STEAM con pais ou irmáns axudará a mellorar a actitude STEAM. Así mesmo, a presenza de profesionais STEM no fogar ou na contorna máis próxima, e por tanto a proximidade dos modelos, aumentará as posibilidades de elección futura de estudos de STEM.

Finalmente, na sociedade na que vive o mozo, o feito de que a actividade laboral estea ligada ao STEM ou que os axentes locais organicen accións STEM fortalecerá a actitude positiva do mozo ante o STEAM.

Paira profundar nos contidos pulsa aquí.