}

Actitud davant STEAM

2020/11/26 Elhuyar Zientzia

Ed. Pernan Goñi Olalde

 

L'actitud del nen, nena o adolescent davant STEAM està influenciada per factors de:escoles, famílies i societats. D'ells dependran els interessos, objectius, personalitat, capacitat i autoeficàcia que vagi a desenvolupar l'alumne.

Quant a l'àmbit escolar, si el centre ofereix una experiència STEM o una orientació STEM, els joves desenvoluparan una actitud més positiva. D'altra banda, la percepció del professorat respecte a l'alumnat i la idoneïtat per a realitzar les avaluacions també haurà de veure. Per sobre de tot, serà important que els joves vegin l'escola com una activitat positiva.

Pel que fa a la família, els estudis demostren que l'actitud dels membres de la llar cap al STEAM té una gran influència en el jove. Així, per exemple, participar en accions STEAM amb pares o germans ajudarà a millorar l'actitud STEAM. Així mateix, la presència de professionals STEM en la llar o en l'entorn més pròxim, i per tant la proximitat dels models, augmentarà les possibilitats d'elecció futura d'estudis de STEM.

Finalment, en la societat en la qual viu el jove, el fet que l'activitat laboral estigui lligada al STEM o que els agents locals organitzin accions STEM enfortirà l'actitud positiva del jove davant l'STEAM.

Per a aprofundir en els continguts prem aquí.