}

Proceso tecnolóxico

2021/03/04 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

No proceso tecnolóxico do mundo da educación séguense principalmente os seguintes pasos:

  1. Detectar o problema ou necesidade: Identificar o problema ou necesidade que queremos resolver.
  2. Buscar información: Recompilar e analizar a maior cantidade de información posible sobre o que hai que solucionar ou satisfacer. Neste punto é importante adquirir coñecementos paira desenvolver a solución.
  3. Buscar solucións: Neste paso trabállanse ideas paira solucionar o problema.
  4. Aprobación do proxecto: Estudo de viabilidade paira determinar os custos, recursos e medios a utilizar na produción. A partir desta análise determínase a realización ou non do proxecto.
  5. Deseñar o resultado: Realízase un prototipo do que imos producir mediante debuxos, bosquexos e esquemas que tentarán ser o máis precisos posible.
  6. Planificar o traballo: Enuméranse e recompilan as ferramentas e materiais a utilizar, organizando e planificando a división do traballo.
  7. Produción do prototipo: No mundo empresarial prodúcese o produto final. En educación, os alumnos constrúen o prototipo final.
  8. Verificación e avaliación: Permítenos coñecer se o produto funciona como estaba previsto e si cumpre as expectativas que tiñamos nas primeiras fases. Comprobar a súa utilidade e valor. O produto sométese á valoración de persoas alleas ao equipo de traballo, tendo en conta o seu obxectivo de público.
  9. Comunicar: Comunicación do ben ou servizo xerado. Aínda que se trata de casos nos que se obteñen patentes e conséguese comercializar, non se trata de que os alumnos desenvolvan competencias.

Paira profundar nos contidos pulsa aquí.