}

Oria, río chorando (I)

1992/07/01 Terés, Joxepo Iturria: Elhuyar aldizkaria

img height="332" src="images/A62020.jpg" width="411"/>
  Meandros e marxes despois de Aginaga.
  Marismas, alisedas e ribeiras de Motondo.
  Marisma ao redor da casa portuaria.
  Ribeira de marismas na zona de Oribar.
  Aliseda e marisma ao redor do caserío Txanka behekoa.
  Pobo de Orio, porto.
  Canalización, recheo e ribeira da desembocadura.
  Praia e dunas.
  Praia de Orbaizar.
  Flysch vocal
  Cantiis, pendentes e panorámica.

O río Oria, que se cantou e encomiado repetidas veces, case contaminado pola súa contorna creativa, desemboca nun desnivel tras 66 quilómetros de percorrido. As últimas riquezas que aínda conserva no seu último trazado, co mar como inseparable, tiveron que chorar ante a indiferenza dos seus inimigos máis violentos.

Desde este bonito recuncho da costa queremos ver as cousas doutra maneira. Queremos que os prantos deste fermoso río ocúltense con alegría, presentando a vós as últimas curiosidades ecolóxicas que ten. Imos ver si entre todos coñecemos, conservamos e resucitamos estas marabillosas zonas húmidas, como a ribeira, a marisma.

Debido ao mar, o río cambia constantemente a súa fisionomía.

Como sabemos, neste punto próximo a desembocar na última canle do río, grazas ao característico binomio auga salgada/auga doce, aparece o estuario. O río comeza a bailar ao longo destes territorios, creando amplos meandros paira alcanzar a velocidade. Neste percorrido a velocidade da auga adoita ser baixa, e cando o sol golpea con forza a temperatura da auga vai en aumento.

A situación dos pozos e canles que aínda aparecen nestes espazos é en moitos casos a mesma que a dos vertedoiros.

A influencia das mareas fai que, na disputa diaria, as beiras do río Oria saian da desembocadura até uns quilómetros. Esta afección condicionará a presenza de diferentes plantas e animais especializados, agrupando as comunidades vexetais en zonas en función da súa salinidade, coa aparición de ribeiras e marismas.

Pero sigamos describindo outras características xerais deste estuario. A taxa de osíxeno disolto varía moito dependendo da temperatura da auga da desembocadura e do fitoplancto.

Nalgunhas zonas consérvase a vexetación típica
carrizales, tamaris,...

O sistema estuarino conta con procesos geomorfológicos específicos, froito da relación entre os procesos de transporte xerados polas fluctuaciones fluviais e mariñas. Cando estes efectos prodúcense de forma simultánea, prodúcese gran cantidade de sedimentos, sendo os máis importantes os compostos de arxila e materia orgánica. Podemos dicir que os tramos do seu último percorrido, á esquerda e á dereita, son de nova formación de sedimentos, os do Cuaternario, que na maioría dos casos presentan un alto grao de antropización.

Os "polders" xerados na contorna do río Oria están moi ben integrados na paisaxe e son lugares importantes paira moitas especies.

Con todo, do mesmo xeito que en todos os estuarios do País Vasco, a ocupación humana é moi evidente. O dragado das canles locais e, como non, os recheos e canalizacións realizados con diferentes obxectivos condicionaron totalmente o estuario do río Oria. Ademais, este estuario, do mesmo xeito que outros moitos, converteuse en porto natural, asentando ao seu ao redor una abundante poboación e creando no noso caso o pobo de Orio.

1. Carcinus; 2. Esparidos; 3. Anguía; 4. Palaenón; 5. Gobidos e 6. Crangón.

A ampliación deste municipio e a necesidade de crear espazos paira a agricultura e a gandaría, provocou o secado de grandes porcións do estuario, á vez que se perderon os seus valores ecolóxicos naturais.

Despois de mencionar, polo menos en parte, que é o estuario e cales son as súas singularidades máis importantes, imos mencionar os recunchos máis interesantes do estuario do río Oria e as circunstancias que lles rodean. Paira iso, miraremos o mapa adxunto e trataremos de presentar fotografías e comentarios respecto de cada una das zonas representativas.

Meandros e marxes despois de Aginaga

Marisma de Motondo.

A uns 6 quilómetros da desembocadura, o río Oria forma bonitos meandros paira acelerar a súa velocidade. Escondéronse os gardas de pedra das beiras do río. Sobre estas novas terras a influencia humana adaptouse á contorna e a panorámica que se ofrece é única. Bastaría con deixalo como é, eliminando os costumes inxenuos de destruír os ecosistemas e os recunchos bonitos. A Administración, seguindo as leis e regulamentos marcados por ela, debería dar apoio legal a este río para que sempre se conserven as curiosidades que existen nestes últimos quilómetros.

Scirpus pungens.

Doutra banda, é hora de resolver o lamentable estado dos ríos. Materializando a necesidade e o plan encomiado, este río recupera o que se lle quitou como o resto. Con todo, debido sobre todo á influencia do mar, neste percorrido prodúcese una gran deformación, tal e como demostran os diferentes estudos realizados. Por exemplo, o INSUBE estudou a fauna demersal no citado paseo. Paira iso, realizou un traballo moi interesante, clasificando os últimos 6 quilómetros en zona interior, media e exterior.

A modo de exemplo, no estudo realizado, a cantidade de fauna supreventiva (crustáceos, misescriteos, isopodos, crimáceos, anfípodos) foi de 10 mil metros cadrados, una densidade moi destacable. Será moi interesante realizar estudos comparativos tras a recuperación do estado ecolóxico do río.

Marismas, alisedas e ribeiras de Motondo

Latifolia Typha
Carrizo Frondoso

Seguindo o curso do río Oria, na zona central atopamos marismas, alisedas e ribeiras. Xa nestes sistemas, as marismas costeiras do País Vasco atópanse nunha situación moi preocupante. Podemos afirmar que os que se atopan neste paseo son os únicos e os mellores en conservación. Pola súa extensión e configuración, destaca o Motondo.

Na citada marisma pode comprobarse perfectamente a evolución natural da vexetación: plantas de zonas fangosas (aster, juncos, ...), e arbustos subhalófitos (Baccharis), cando predomina o caudal de auga doce aparece o carrizal, onde a aliseda marca o inicio do bosque.

Alnus glutinosa
Aliso

Nas marismas hai moi pouca vexetación (halófila e suhalófila) no País Vasco, debido á escaseza destes asentamentos nos que se sitúa. Adaptados unicamente a estes lugares, o estuario do río Oria sigue sendo ideal paira esta vexetación, potenciando sen dúbida o valor ecolóxico desta zona.

Tendo en conta os estudos realizados sobre a vexetación (realizados pola Sociedade de Ciencias Aranzadi, por encargo do Goberno e publicados) toda esta zona debería ter un tratamento especial. Ademais, pódese afirmar que estudos máis profundos poderían enriquecer o valor botánico deste ecosistema. De entre as especies expostas até o momento, algunhas son moi raras, incidindo máis na súa importancia.

Althaea officinalis.

Dentro desta vexetación halófita (tamén de características nitrófilas), en xeral neste último tramo e tendo en conta todas as zonas, cabe destacar: Triglochin maritima, Ruppia maritima, Puccinellia fasciculata, Aster tripolium subsp. tripolium, Inula crithmoides, Halimione portulacoides, Spergularia maritima, Spartina alterniflora, Scirpus maritimus subsp. maritimus, Scirpus pungens, Juncus maritimus e Cochlearia pyrenaica subsp. aestuario.

Ademais, ao redor desta comunidade halófita existen outras comunidades (subhalófitos, hidrolifos, nitrófilos, helófitos, ...).

Phragmites australis
Carrizo

Dentro destas comunidades cabe destacar: Althaea officinalis, Tamarix africana, Alnus glutinosa, Phragnites austrlis, Typha latifolia, Typha angustifolia, Baccharis halimifolia, Apium graveolens, Galim palustre, Galium elongatum, Samolus valustums, Strellum, Stratum, Substrumellum, Strellum. italicum, Bidens tripartita, Alisma plantago-aquatica, Potamogeton pusillus, Iris pseudacorus, Polipogon monspeliensis, Equisetum ramosissimun, Equisetum fluviatile, Lepidium ruderale, Melilotus altissp, Pupruprecatis. pratensis, Eleocharis palustris, Carex otrubae, Carex punctata, Carex extensa, Dactylorhiza maculata, ...

Se o lector desexa concretar máis a situación actual, véxase o Mapa da Vexetación da Comunidade Autónoma do País Vasco editado polo Goberno: Páxina 64–I.

Voo do corvo mariño por encima do Oria.

Aínda que mencionamos especialmente a vexetación, non debemos esquecer a outros grupos de seres vivos. O da ave ten o seu lugar e é moi importante. En poucas observacións realizadas observáronse aves de gran interese. Pódense citar: garza real (invernante), garceta pequena (invernante nos últimos anos), uroiloa, uroilanda, kurlintak, kulisak, txirris, txirritxos, gaivota variada (gaivota argéntea, gaivota moqueta, txistulari), corvos mariños, pescadores, avellanas, patos, etc. Con todo, investigacións máis profundas levarían a conclusións máis ricas.

Carrete común, ave de paso típica nas marismas.

O número de avións nunca será grande, pero a diversidade si. E é lóxico, xa que moitas aves realizan as súas migracións pola costa vasca. Desgraciadamente, non hai tantas zonas húmidas como dedos dunha man.

Como conclusión, podemos asegurar que esta última canle do río Oria é un lugar idóneo para que diferentes aves poidan realizar as súas visitas. Así mesmo, o primeiro paso sería impedir a caza de nidificantes paira algúns.

1. Carcinus; 2. Palaenón; 3. Crangon; 4. Anguía; 5. Pleurenoctiformes; 6. Gobidos.

Hai outros seres vivos. Son dificilmente observables pola súa abundancia na zona mencionada. Cabe destacar que o número de réptiles e anfibios é relativamente elevado e a densidade dalgunhas especies é moi importante (como a Ra temporaria ou a ra silvestre vermella). Dentro destes grupos podemos mencionar a ra vermella, a ra común, o sapo común, o tritón palado, o txantxiku común, o lagarto verde, a víbora, a serpe alomada, a lagartija mural, ... Parece que o río Oria separa as especies da zona tépeda e húmida, adoptando estas últimas a tipoloxía da zona esquerda. Se nos diriximos á dereita da canle, hai outras especies, como o tritón marmolaire, e non moi lonxe da canle a ranita arbórea común e a ranita meridional (especies típicas da zona mediterránea).

Tamén abundan os invertebrados: as orugas.

Con todo, a situación de todas estas especies está a sufrir nalgúns casos un atraso importante, especialmente especies de gran tamaño (lagarto verde, víbora, …). Hai que ter en conta que estas zonas son relativamente pequenas e os recheos que se realizan son bastante pequenos.

Nesta zona, achegándose á desembocadura, destaca o número de habitantes do río, aínda que a biomasa e as densidades dos seres vivos tenden a descender. Una vez máis nos aparece o dez verde, destacando tamén os pleuronectiformes como a platija.

Marisma ao redor da casa portuaria

Os réptiles adoitan formar grandes poboacións. Lagarto verde.

Esta singular marisma sería un bo indicador dos múltiples sistemas que aparecen á esquerda e á dereita neste río, así como dos ecosistemas propios da época. Esta marabillosa marisma alberga moitas das especies vexetais mencionadas anteriormente e é un lugar idóneo paira gozar da marabillosa canción e voo do martín pescador. Aínda que o seu estado é bastante bo, conviría mellorar a vexetación da marxe esquerda (aliseda) e o seu estado xeral. Estes recunchos son necesarios dentro da globalidad do río Oria e deberiamos consentilos.

Ribeira de marismas na zona de Oribar

Marisma en pleamar nos arredores da casa portuaria.

Esta zona non debería incidir na recuperación de condicións ecolóxicas aceptables, que desde o punto de vista paisaxístico consideramos imprescindibles paira a globalidad do río.

Aliseda e marisma xunto ao caserío Txanka behekoa

Podemos considerar sorprendente a presenza desta singular paisaxe nas nosas desembocaduras.

Quixemos destacar esta pequena marisma. Por unha banda, porque se atopa moi vivo desde o punto de vista da súa configuración e dinámica de conservación, e por outro, como límite natural entre o río e a estrada. En nome do progreso, debemos sinalar que os movementos e máquinas que alteran estas contornas converteranse en meros recordos históricos.

Problemática das seguintes zonas:

Á vista das seguintes fotografías, creemos que o lector non vai recibir ningunha sorpresa, xa que na maioría das zonas da nosa costa aparecen así. Desgraciadamente, os nosos ollos xa non se sorprenden con espectáculos similares.

Recheos na marisma submareal.

Con todo, pediriamos una pequena reflexión. A día de hoxe resultaríanos moi difícil tragalo, sobre todo porque todas estas zonas enxálzanse como zonas de gran interese e protección, e tendo en conta que no noso País a situación destas zonas é preocupante, non falta razón para que a conservación e recuperación leven a cabo canto antes. Pero de momento, deixemos o tema porque en diante trataremos máis en profundidade.

ORIA, RÍO CHORANDO

Cando escoitei o teu hipo, sentín como un amante solitario que me congregou una dura impotencia. A atracción salvaxe da morte...

Quizá naquel atardecer namoráchesme.

Collín o coche por un desamorio e saín sen dirección. Seguía a estrada de San Sebastián a unha velocidade imparable, sen medo a que me bicasen os chismistas dos demais coches. Mentres o sol de tárdea estaba arriba, a suor que emitían os cristais mesturábase con bágoas propias do meu corazón ferido. Paira ver pouco.

Pasei a ponte retardando a velocidade. Os raios do sol reflectidos en ti cegáronme. De súpeto converteuse nun espectáculo paira os meus ollos. A tormenta interna comezou a amortecerse e o acelerador relaxouse mentres miraba a vostede. Aínda que o semáforo vermello volveume ao mundo, una paixón descoñecida conquistoume as facultades. Resultábame difícil afastarme de ti, achegar o perigo. De súpeto, pisei o freo e entrei nun carreiro descoñecido. Cando baixaba do coche, estaba en dúbida de si tomara una decisión errónea. O que vivín despois díxome que tiña ocorrencias equivocadas.

Me hipnotizaron as cancións torpes dunha barca e as imaxes que formaban as ondas de ouro rompendo a túa uniformidade. Navegaba tranquilamente en augas baixas, barcos anticuados. Con todo, movíasche con ganas entre campos e hortas. Aves travesas bicando as túas fazulas brillantes. Mergulladores ruidosos, a balada da túa desesperación. Un bosque oculto, tentando paralizarche de cando en vez e ti, á auga corrente, movíasche coa sede da frescura, libre, salvaxe, pero virabas cariñosamente o corpo a pé, acariñándoche ao redor de doces.

Mirei moito o teu aspecto elegante, a túa esvelta marcha, o teu salto seco. O sol estaba a tomar o camiño de deitarse e a medida que o bordo das nubes íase transformando, as súas augas transparentes empezaron a arroibar. Ofrecías calor paira o corazón frío. Aínda que esperaba a risa do teu sorriso, mirou con tristeza a imaxinación fantasmagórica que nos vén do outro lado do mundo. As bágoas desesperadas do teu estómago despediron o raso.

Ao saír á mar, enchinme del cando sentín que o teu desexo silencioso e o teu pranto convertíanse en peites. Aínda que me puña coa calma que transportaba tras os berros desesperados, convertinme nun ser celoso. Jeloskor, a noite na que o mar Cantábrico baseábache na súa ladeira, nomeoume como escravo da alma solitaria. Oria, Oria, durmíchesche mentres cantaba a melodía do teu nome, mergullándoche nos teus soños ocultos.

Cun novo sentimento no corazón, collín o coche e saín en busca dun amor perdido, porque naquel atardecer demostroume que a vida ten esperanza.

C. Martiarena

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia