Trobada de matemàtics bascos i usuaris de GeoGebra

2018/07/16 Naiara Arrizabalaga Uriarte - Matematika Saila, UPV/EHU; UEUko Matematika Saila | Elisabete Alberdi Celaya - Matematika Aplikatua Saila, UPV/EHU; UEUko Matematika Saila | Aitzol Lasa Oyarbide - Nafarroako Unibertsitate Publikoa, NUP; UEUko Matematika Saila Iturria: Elhuyar aldizkaria

Universitat Basca d'Estiu (UEU) 46. Enguany ha organitzat els Cursos d'Estiu. Jornades, cursos i tallers de tota mena, sota el lema #ElkarEkin, completen l'oferta d'enguany. El 4 de juliol els matemàtics i usuaris de GeoGebrare van tenir l'oportunitat de reunir-se. Es van reunir en Eibar i el mateix dia es van celebrar les III. II Usuaris de la Trobada i GeoGebra.
400

Al juliol es va celebrar en Eibar la tercera trobada de matemàtics bascos i, a més, enguany, la segona trobada d'usuaris de GeoGebra. GeoGebra és un programa matemàtic que serveix per a treballar la geometria, l'àlgebra, l'estadística i l'anàlisi, entre altres. El programari és lliure i es caracteritza per ser dinàmic. Un dels seus objectius és contribuir a la visualització espacial i a l'abstracció matemàtica, i és ideal per a treballar l'aprenentatge actiu i autònom.

No obstant això, no tots els que van participar en les trobades eren matemàtics. També van ser d'altres ciències o que han cursat estudis d'enginyeria. Els reunits tenen en comú que utilitzen les matemàtiques en el dia a dia, que es resolen bé amb les matemàtiques i que són competents en matemàtiques. Un discurs convidat va obrir la trobada. A continuació es van celebrar sessions paral·leles de comunicació entre els matemàtics més euskaldunes i els usuaris de GeoGebra. Després del descans del matí, els matemàtics van continuar amb les sessions de comunicació i els GeoGebrazale van parlar sobre el manteniment de la versió en basca del programari. Les trobades van finalitzar amb tallers paral·lels a la tarda.

Ballant al ritme de les matemàtiques

Judith Rivas va oferir una conferència titulada “Al ritme de les matemàtiques ballant”. Judith és doctor en matemàtiques i professor del departament de Matemàtiques de la Universitat del País Basc en la Facultat de Ciència i Tecnologia. Judith, a més de les matemàtiques, també li agrada la dansa. Encara que la dansa i les matemàtiques semblen dues disciplines allunyades entre si, ens va mostrar la relació entre ambdues. Ens va explicar les propietats matemàtiques que tenen les figures geomètriques que els dantzaris representen amb els moviments dels seus cossos. Ens va ajudar a identificar quina simetria i isometria existeixen en la dansa de l'arc, l'arin-arin, la vorada, el lindy l'hop, entre altres, i ens va portar a l'escenari de les matemàtiques algunes recerques que relacionen els camps més profunds de la matemàtica amb la dansa, com la teoria topològica de les trenes i la dansa de cintes, la teoria de grups i la contradanza. A més, ens va explicar com s'han introduït els ordinadors i la modelització matemàtica en l'àmbit de la dansa, ja que els coreògrafs digitals s'han incorporat a la dansa.

Secció de comunicacions

Les sessions de comunicació es van realitzar en paral·lel. Es van presentar dotze comunicacions en la trobada de matemàtics i tres en el dels GeoGebrales. Els ponents que van presentar les comunicacions eren: UPV/EHU, Basque Center for Applied Mathematics (BCAM), Institut de Recherche en Informatique de Tolosa-Centri National de la Recherche Scientifique (IRIT-CNRS), Universitat Pública de Navarra (NUP) i Federació d'Ikastoles del País Basc (EHI). Va ser tan variat com l'origen dels ponents el que es va treballar en les comunicacions.

La sessió de comunicació dels matemàtics va començar amb problemes inversos. Aquests problemes apareixen en diferents àmbits quotidians (medicina, comunicacions, etc.). ), i a partir dels resultats de les equacions, l'objectiu d'aquests problemes és deduir els paràmetres de l'equació. A continuació es van tractar les lleis fractals de conservació i els derivats fraccionaris. També vam poder veure com dissenyar algorismes precisos i eficaços per a resoldre grans problemes d'orientació. Un problema d'optimització de trajectòries és el problema d'orientació, el repte de la qual és trobar el recorregut que maximitza la suma de premis. Des del problema d'optimització de rutes, saltem a analitzar l'impacte de la mobilitat en les xarxes sense fils. Vam poder analitzar un sistema que funciona en paral·lel i que està compost per diversos servidors, demostrant que el seu rendiment depèn de la mobilitat.

A més, ens van presentar un treball realitzat en el camp dels models de regressió logística. Ens van explicar com han corregit la sobreestimació del paràmetre de predictibilitat d'aquests models. També vam tenir l'oportunitat de conèixer la versió discreta del principi d'incertesa d'Hardy, d'explicar l'estructura matemàtica de l'efecte Talbot, basat en la difracció de la llum, i de comptar els secrets de la successió de Stern.

En una altra comunicació presentada analitzem les matemàtiques de les carreteres. Vam poder aprendre més sobre la corba de clotoides tan utilitzada en enginyeria civil. Correspon als Enginyers Civils l'elaboració i execució de projectes de carreteres i ferrocarrils. En aquests treballs es requereix un disseny geomètric. Un aspecte important del disseny geomètric és la transició d'una recta en el pla horitzontal a una corba mitjançant clotoide. D'altra banda, vam poder veure alguns exemples de la matemàtica industrial; vam tenir marge per a parlar de les matemàtiques que s'utilitzen en l'enginyeria del petroli i ens van explicar com es pot fer una adaptació orientada a objectius en l'equació d'advección difusió mitjançant mètodes explícits.

Les comunicacions presentades pels usuaris de GeoGebra van ser proposades per a tots els nivells educatius. En Infantil, Primària i Secundària ens van descriure una proposta per a treballar figures geomètriques planes basant-se en la teoria de Van Geli. Posteriorment, ens van proposar la possibilitat d'integrar GeoGebra en els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Ens van descriure el camí que es podria continuar utilitzant GeoGebra: en un primer nivell, començant per l'enfocament gràfic; en el segon, utilitzant l'enfocament 3D; i en tercer i quart, fins a acabar amb el treball de visió gràfica, calculadora CAS i estadística. Vam veure que l'ús de GeoGebra pot ajudar també en les assignatures d'Àlgebra i Geometria i Expressió Gràfica en Enginyeria. Així, ens van presentar els projectes que estan treballant en diferents graus de l'Escola d'Enginyeria de Bilbao utilitzant GeoGebra i vam poder veure algunes de les activitats interactives i interactives que han desenvolupat fins al moment. La presentació que va seguir la sessió de comunicació de GeoGebra estava relacionada amb el manteniment de la versió en basca del programari GeoGebra. I és que, a pesar que el programari està traduït al basc, les innovacions que es realitzen al programari fan que les traduccions siguin constants.

Per a explicar-ho van quedar breus sessions de comunicació, i encara que els temes tractats van ser molt variats, ens quedem amb ganes d'escoltar més.

Dos tallers van tancar les trobades

A la tarda va haver-hi dos tallers en sessions paral·leles. Un dels tallers va ser dut a terme per Aitzol Lassa. Aitzol treballa no sols en recerca sinó també en divulgació. En concret, ens va explicar com es pot treballar la modelització geomètrica i funcional en secundària des del punt de vista de l'ensenyament de l'àlgebra. Segons ell, el programari GeoGebra, a més de ser una eina eficaç per a treballar la geometria i les funcions, és apropiat per a treballar l'àlgebra, la qual cosa es va posar de manifest en els exemples i exercicis treballats en el taller.

En el segon taller es va treballar sobre com es poden crear imatges de LaTeX utilitzant Tik Z/PGF. Aquest taller va ser treballat per Elisabete Alberdi. LaTeX és un programari lliure de producció de documents tècnics i científics l'objectiu principal dels quals és generar documents de molt alta qualitat. Tik Z és una eina que permet crear a l'entorn de LaTeX diferents gràfics i imatges. En LaTeX es carrega el pack de gràfics tipus Z. A continuació s'anoten les ordres de TeX per a realitzar la imatge desitjada. Quant al terme “PGF”, cal dir que des de Tik es va crear Z tant amb LaTeX com amb LaTeX basats en PostScript per a ser utilitzable. En el taller es van fer els primers passos per a l'elaboració de gràfics de tipus Z, i els participants van aprendre com realitzar unes imatges bàsiques, diagrames de flux i gràfics de funcions.

A pesar que tot el dia parlem de matemàtiques, el dia ens va quedar curt per als quals ens acostem i ens quedem amb ganes. Parlem de les matemàtiques que apareixen en molts camps i només ens va faltar començar a ballar al ritme de les matemàtiques. A més, la presa de consciència de la presència de les matemàtiques en el món de la dansa ens va fer pensar si els matemàtics tenim algun do especial per a la dansa. Deixem la resposta per a la quarta trobada.