}

Trobades per a la reflexió: NESKA POWER

2021/04/28 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

Entitat: CIC nanoGUNE.

Durada de les trobades: Taller d'aproximadament 3 hores.

Lloc: en la seu de CIC NanoGUNE.

Descripció:

Alumnat de Secundària i Batxillerat. Liderades per les investigadores de nanoGUNE, les noies són «un dia de nanociència». En grups de 4-5 alumnes, amb l'ajuda d'investigadors professionals, es realitza una dinàmica en NanoGUNE.

Se'ls dóna un «xip» i una fitxa de laboratori i es realitzen diversos mesuraments i experiments anotant els resultats. Les noies participants tenen l'oportunitat de projectar-se a si mateixes en un àmbit de treball com aquest. Al final es fa el berenar i tenen l'oportunitat de parlar dels seus interessos.

Punts forts:

  • En participar sense família i sense professorat, reforcen l'autoconfiança.
  • És una trobada entre iguals, caracteritzat per la proximitat.
  • Supera totalment els rols de gènere.
  • Els participants coneixen a l'investigador i els seus entorns professionals, eines, etc.
  • Permet sortir del frikismo.

Per a veure més trobades d'inspiració prem aquí.