}

Factors personals en interès per STEM

2021/02/10 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

És clar que en el procés d'aprenentatge no hi ha diferències neuronals entre nois i noies en funció del sexe. No obstant això, hi ha altres factors que influeixen en la participació, el rendiment i el progrés de les dones en els estudis de STEM. Cal tenir en compte els factors individuals, familiars i assimilats. Les expectatives cap a la filla dels pares i mares, l'actitud cap al món del STEM i la situació socioeconòmica en la qual viuen influeixen. Així mateix, els parells, sobretot els femenins, poden fomentar l'interès pels STEM femenins.

Per a aprofundir en els continguts prem aquí.