}

Sobre a dixitalización

2022/06/01 Olatz Arbelaitz Gallego - UEUko Informatika saileko kidea eta EHUko irakasle eta ikertzailea | Martinez Peña, Iñigo - Filosofoa eta Batxilergoko irakaslea

400

A dixitalización está a revolucionar a sociedade. Rápido. Estamos hiperconectados, o que nos está afectando a todos os ámbitos: está a cambiarnos o estilo de vida, a forma de concibir o benestar, o desenvolvemento económico… E creáronse novos modelos de poder a partir de datos obtidos da dixitalización e a intelixencia artificial.

Unha sociedade que enxalza a novidade. Pero sabemos onde nos leva a dixitalización? É un tema que merece unha reflexión profunda. Porque hai moitas preocupacións na fala da xente: privacidade, control, fenda dixital, sobreinformación, seguridade, exclusións…

Que oportunidades e riscos concéntranse no acceso globalizado ás tecnoloxías dixitais? Que limitacións éticas e democráticas queremos pór á dixitalización? Para o debate trouxemos a opinión de dous expertos:

 

“Dixitalización: O descubrimento e o reverso”

Olatz Arbelaitz Galego

Informático e Investigador en Intelixencia Artificial

A dixitalización entrounos en casa, no traballo, na educación e no lecer, e convertémonos/convertémosnos nunha sociedade dixital. As innovacións dixitais permiten crear contornas máis saudables no campo da saúde, optimizar a detección, diagnóstico e tratamento de enfermidades e mellorar a eficacia e calidade do coidado; poden servir para crear infraestruturas para xestionar o impacto do cambio climático e a transición cara a unha maior sustentabilidade; a fabricación e a industria cambiaron drasticamente debido ao uso intensivo de datos e as impresoras 3D; permiten mellorar os modelos de gobernanza, axudando aos políticos a tomar mellores decisións e a involucrar aos cidadáns.

Nós mesmos temos a información ao noso alcance en todo momento para resolver dúbidas de calquera ámbito ou para atopar o camiño a seguir para chegar a un destino, comunicámonos máis facilmente cos compañeiros afastados, podemos traballar sen movernos de casa e multiplicáronse as posibilidades de socializar as nosas ideas. Pero esta moeda tamén ten outras diferenzas.

Brechas novas

A pesar de que Internet e a dixitalización pasaron de ser unha ferramenta de luxo a ser unha ferramenta imprescindible, 3,6 mil millóns de persoas no mundo aínda non teñen conexión. As desigualdades dixitais reflicten a discriminación existente na sociedade e, en consecuencia, son as nenas, as mulleres e os grupos marxinados quen menos oportunidades teñen de acceder á tecnoloxía.

Aínda que a tecnoloxía non sexa xusta, os máis afectados son os mesmos grupos persoais. De feito, fixámonos na capacidade transformadora da tecnoloxía, sen darse conta de que os sistemas creados poden ser excluíntes. Hoxe en día, nunha parte significativa da dixitalización, na intelixencia artificial, os algoritmos adéstranse cun propósito concreto e utilizando unha gran cantidade de datos. Os datos son, en xeral, un reflexo da sociedade, e si non os seleccionamos e analizamos coidadosamente, os sistemas que se van a xerar non serán neutros, van supor un risco de exclusión. Por iso, os sistemas de intelixencia artificial, a pesar de ser moi útiles como ferramentas de apoio, deberán ser utilizados con cautela, especialmente naqueles ámbitos que afecten as condicións de vida das persoas. Para a consecución dunha ciencia de datos responsable será imprescindible un traballo interdisciplinar no que a informática e os científicos de base colaboren con expertos en ciencias humanas e sociais.

Consumo enerxético e emerxencia meteorolóxica

Segundo fontes diversas, ao utilizar Internet e a tecnoloxía xeramos unha pegada ecolóxica enorme. En palabras de Greenpeace, si a nube fose un país, en 2011 sería o sexto país do mundo que máis contaminaba. Este porto foi excedido e actualmente consome o 8% da enerxía mundial.

Segundo o PNUMA (Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente), xeramos tamén 50 millóns de toneladas de lixo tecnolóxico ao ano, que produce un alto nivel de consumo e produce efectos negativos sobre a saúde e o medio ambiente. E é que, aínda que ao traballar desde casa evitamos a contaminación por desprazamento, as aplicacións coas que nos comunicamos contaminan moito e as novas computadoras adquiridas aumentan a cantidade de lixo tecnolóxico. Será necesario avanzar en tecnoloxía e enerxía verde.

Máis riscos

As novas formas de comunicación poden, ademais, reducir as nosas capacidades sociais e eliminar a forza da comunidade. Poden facer que a sociedade sexa máis pasiva e crear na nenos ansiedade, inseguridade e problemas emocionais. Por outra banda, a información centralizada dá paso aos crimes dixitais e será necesario acordar e regular os dereitos dixitais.

Por tanto, a dixitalización non é todo ouro. Pódenos achegar moitos beneficios pero non será un reto se queremos evitar ou minimizar os problemas que pode xerar.

 

"A revolución tecnolóxica: o único camiño para imaxinar o futuro?"

D. Iñigo Martínez Peña

Filósofo e profesor de Bacharelato

O máis habitual era imaxinar o futuro a través das revolucións políticas. Hoxe en día, en lugar de falar das revolucións políticas, pasamos a falar da revolución tecnolóxica, os nosos futuros imaxinarios han tomado a forma de ciencia ficción, para ben e para mal. O optimismo tecnolóxico e o pesimismo conviven en nós, como a serie Black Mirror ou as promesas funerarias de activistas de Silicon Valley. E a paradigma desta revolución é a “transformación dixital”. Ese é a lema de todos os gobernos, empresas e institucións actuais, o mandato ineludible a seguir, o único camiño para unirse ao rumbo da historia. A presión do lobby da industria dixital é terrible e queren que a guía algorítmica da vida esténdase a todos os ámbitos para esaxerar o seu negocio. Só hai unha inclinación da cabeza fronte a este suposto destino ineludible?

Guía algorítmica da vida

A dixitalización pretende, por tanto, establecer unha completa guía algorítmica da vida cotiá. Pero detrás desta tiranía dixital, disfrazada de boas intencións para facilitar a vida, hai enormes intereses económicos privados. Din que os novos dispositivos dixitais son indispensables para poder levar a nosa vida, como os colchóns conectados ao noso smartphone, os cepillos de dentes, os inodoros, as básculas, os espellos ou os traxes de baño. Ningún dos nosos xestos pode escapar á industria da vida cotiá, quere converter todos os movementos en datos para explotalos.

Pola mañá, por exemplo, o smart colchón conectado ao smartphone vaime a dicir que tal durmín e que podo durmir mellor; despois de levantarme, mentres me cepillo os dentes, o smart cepillo de dentes vaime a estudar o estado do esmalte dos meus dentes, e vaime a propor unha nova pasta dentaria que máis me convén… xa non temos que decidir nada! Onde quedou a responsabilidade que supoñen as decisións? A que modelos de racionalidade sumámonos?

O final das decisións e a tiranía dixital

Hai moitos exemplos preocupantes como o modelo algorítmico de enjuiciamiento en marcha no ámbito da xustiza. Aínda que pareza mentira, en Estados Unidos moitas decisións xudiciais tómanse de forma dixital robotizada. Un programa informático calcula as posibilidades que ten o prisioneiro de repetir o delito e obrígalle a liberalo ou a permanecer en prisión. Este proceso kafkiano realízase sen xuízos nin xuíces, os algoritmos determinan. Pero, onde está o dereito á defensa do preso? Que pasou coa posibilidade de falar e reflexionar sobre un mesmo?

Riscos ecolóxicos e novos retos

Aínda que a lista de riscos é extensa, moitas veces descártase a análise dos efectos ecolóxicos da dixitalización. Non hai moito interese en medir o custo enerxético dos almacéns deste Big Data, a pesar do crecente número de voces que ultimamente están a pór sobre a mesa esta preocupación. Javier Echeverria, por exemplo, o envío dunha fotografía a través de Instagram equivale a ter acesas catro lámpadas durante vinte e catro horas. Parece que van a unha velocidade de quecemento global e dixitalización.

Por tanto, nos últimos anos estivemos fascinados pola dixitalización, todo foi moi rápido e non tivemos moita marxe para pensar politicamente respecto diso. Pero xa estamos a sufrir algunhas consecuencias e necesitamos compartir unha reflexión crítica sobre esta situación. Eric Sadine, por exemplo, reivindica a renuncia a todos os dispositivos e sensores conectados e pide que non se compren. Estamos dispostos a escoitar? Ou estamos atrapados polos dispositivos e non vemos nada máis aló das pantallas?

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia