}

10. Baséase no método científico

2020/11/12 Elhuyar Zientzia

400

 

Paira desenvolver o pensamento crítico é necesario coñecer que é o MÉTODO CIENTÍFICO e os pasos que ten este método. Así que imos aos poucos a ver que é o método científico.

O método científico é un sistema que ten como obxectivo a xeración de coñecemento, con diferentes pasos, e que verifica fenómenos e feitos empíricos.No método científico utilízase a observación paira propor hipótese e, a través da experimentación, contrastalas ou cancelalas. É moi importante socializar (publicar) o coñecemento xerado mediante o método científico, xa que estes novos coñecementos poden ser complemento ou fundamento doutros coñecementos.

Por tanto, o método científico é un conxunto de técnicas e procedementos que nos axudan a avanzar no coñecemento, baseados en dous alicerces fundamentais: a repetibilidad (calquera persoa coa formación e instrumentos necesarios pode repetir a observación ou o experimento) e a falsificación (nosas teorías ou hipóteses deben predicir uns resultados que, en caso contrario, serían negados).

Como dixemos, o método científico está composto por varios pasos.

Pregunta: O primeiro paso do método científico é expor una pregunta sobre o que se quere saber. As preguntas poden xurdir pola observación dun fenómeno natural, pola necesidade de resolver un problema ou por un descubrimento inesperado. Ademais, os novos coñecementos derivados doutras investigacións, as ideas intercambiadas con outros científicos e a lectura de artigos científicos poden xerar novas preguntas, construíndo así as bases paira una nova investigación.

Observación (Documentación): Análise da realidade e do coñecemento que hai do que se quere saber, co fin de comprender algo. O máis habitual é buscar bibliografía sobre o tema que se quere investigar. É moi importante realizar unha análise exhaustiva paira coñecer as investigacións que se realizaron en torno ao tema e evitar traballos innecesarios.

Hipótese: É una idea que se expón paira explicar o que se quere entender.A idea debe formalizarse nunha hipótese ben fundamentada paira poder ser confirmada/cancelada experimentalmente de forma efectiva, xa que una mala hipótese pode supor un mal deseño experimental.

Experimentación: A fase experimental está constituída polas probas e experimentos que se realizan paira confirmar a hipótese. A confirmación/cancelación experimental da hipótese é a fase máis importante do método científico e depende do deseño adecuado dos experimentos, das variables seleccionadas e dos métodos de medición. O mal deseño experimental non serve e dificulta a reproducibilidad da ciencia (os experimentos deben ser repetibles paira ser válidos).

Análise de resultados: Os datos obtidos nos experimentos deben ser analizados paira agrupar, visualizar e cuantificar os resultados. Isto permite debater os resultados e inferir conclusións baseadas en evidencias. Paira realizar unha análise exhaustiva dos resultados é necesario utilizar a estatística.

Conclusións:As conclusións, a partir da teoría resultante da análise dos resultados obtidos, serven paira aceptar, transformar ou rexeitar a nosa hipótese. Se os resultados da investigación coinciden coa hipótese, pasaremos ao seguinte paso. Se as conclusións non confirman a hipótese, esta deberá reformularse.

Coa nova hipótese débese deseñar e realizar una nova experimentación, revísanse os resultados e compróbase si se inferen conclusións que confirmen a segunda hipótese.

Socialización do coñecemento xerado: Se o coñecemento que se xera non se socializa, non serve paira moito. O coñecemento científico constrúese a través da comunicación dos resultados obtidos e debe realizarse de forma precisa e fiable. Os resultados das investigacións publícanse a través de artigos de revistas científicas. Todos os artigos pasan por un método de valoración no que científicos expertos no campo avalían as vulnerabilidades do artigo e suxiren a súa aceptación, revisión ou rexeitamento.

Pero o coñecemento científico e tecnolóxico non debe estar só en mans de expertos, polo que é moi importante socializar o coñecemento científico-tecnolóxico a través da divulgación científica. Desta forma desenvolverase o pensamento crítico da sociedade, fomentando a participación da sociedade no desenvolvemento da ciencia e a tecnoloxía.

Tan importante é a socialización do coñecemento científico, que se menciona no artigo 27 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 10 de decembro de 1948 no Palacio Chaillot de París (Francia).

“Toda persoa ten dereito a participar libremente nos actos culturais da comunidade, a gozar das obras artísticas e a participar no progreso científico e nas vantaxes que diso se deriven”

A seguinte figura mostra un esquema dos pasos que se seguen no método científico:

 

 

 

Un exemplo de método científico: A vacina de Edward Jenner e Baztanga.

Debido á pandemia polo virus SARS-Cov-2, moitos investigadores de todo o mundo traballan contra o reloxo en busca dunha vacina que nos protexa contra a enfermidade. Estes laboratorios de investigación que están a desenvolver a vacina utilizan o método científico. Pero os investigadores actuais non son os primeiros que utilizaron o método científico paira desenvolver una vacúa contra unha enfermidade. Por exemplo, o prestixioso investigador, médico e poeta inglés Edward Jenner (1749-1823), fundado no método científico, causou millóns de mortos e foi eliminado pola vacinación paira desenvolver una vacúa contra a primeira enfermidade vírica. A vacina contra as vexigas.

En tempos de Jenner, as vexigas era una enfermidade moi perigosa paira o ser humano, que causaba a morte a unha alta porcentaxe de infectados polo virus. Ademais, aos sobreviventes quedaban paira sempre as cicatrices das feridas causadas pola enfermidade, provocando nos casos máis graves cegueira.

Con todo, as vexigas das vacas era una enfermidade leve que podía contaxiar aos humanos dos animais. Era habitual que os traballadores das vaquerías, ao tocar as feridas das ubres das vacas afectadas, contaxiásense coas vexigas dos animais. Pero cando se producían este tipo de contagios, os enfermos curábanse rapidamente e non se contaxiaban tan facilmente coas vexigas humanas. Baseándose no visto anteriormente por outros médicos, o traballo de Jenner foi decisivo paira comprender o procedemento de inoculación da enfermidade e a súa exitosa aplicación e desenvolver a vacina contra as vexigas. Os pasos que seguiu Jener na aplicación do método científico foron:

Observación: Observaron que entre os traballadores que se contaxiaban con animais enfermos marginalmente nas vaquerías, o efecto das vexigas humanas era menores, polo que consultou información sobre traballos realizados con anterioridade.

Hipótese: Formulou como hipótese que as persoas contaminadas coas vexigas das vacas xeraban inmunidade ante as vexigas humanas.

Experimentación:

 • En maio de 1796, Sarah Nelmes, traballadora dunha vaquería, preguntoulle por unha ferida que lle saíu na man e, tras analizar a Sarah, Jener diagnosticoulle as vexigas das vacas.

 • Edward Jenner deuse conta de que era una boa ocasión paira demostrar as características de protección que tiña as vexigas das vacas fronte ás vexigas humanas e, por tanto, confirmar a súa hipótese.

 • Paira o experimento, necesitaba alguén que nunca sufrira as vexigas das vacas e as vexigas dos humanos e elixiu a James Phipps, fillo de 8 anos do seu xardineiro.

 • Jener sorprendeu a James nun brazo e fregou o material das feridas da man de Sarah.

 • Pasados uns días, James enfermou de vexigas de vacas, pero ao cabo dunha semana estaba completamente formado e non tiña síntomas de enfermidade. Deste xeito, Jenner asegurou que as vexigas das vacas podía pasar dos animais ás persoas e dunha persoa a outra.

 • O seguinte paso foi comprobar se as vexigas das vacas protexería a James das vexigas do home, e Jenner puxo en contacto ao neno coas vexigas do home (cun proceso similar ao que fixo paira contaxiarse coas vexigas da vaca).

Análise de resultados:Como adiantou Jenner, James non desenvolveu as vexigas humanas nin nesta proba nin noutras probas posteriores paira probar a inmunidade. Jenner repetió o experimento con outras moitas persoas e confirmou a repetibilidad do seu experimento.

Conclusións: Confirmou a súa hipótese. Se una persoa contáxiase e se cura coas vexigas dos animais, protéxese contra as vexigas do home.

Socialización do coñecemento xerado: En 1798 publicou nun libro toda a súa investigación sobre as vexigas e nos dous anos seguintes publicou os resultados doutros experimentos afirmando a súa teoría de que as vexigas das vacas protexía ante as vexigas humanas.

 

Movemento contra a vacina de Baztanga

Do mesmo xeito que ocorre na actualidade, na época de Jenner tamén se produciu un movemento anti-vacinas e houbo movementos contra a vacina das vexigas que el atopou. Os membros destes movementos dicían que as persoas vacinadas desenvolverían as características das vacas, pero non utilizaron o método científico paira realizar estas afirmacións e non puideron demostrar o que dicían con motivos baseados en evidencias.

A seguinte figura mostra a figura do satírico británico James Gillray paira caricaturizar a controversia provocada polo movemento das vexigas (The Cow Pock ou The Wonderful Effects of the New Inoculation (James Gillray, 1802).

A caricatura publicada por Gillray na revista The Punch en 1802 representa una escena paira inocular a vacina de Jener no hospital de Saint Pancras de Londres. No centro da imaxe aparece Jenner vacinando a unha muller sentada. Á dereita aparecen as persoas vacinadas que están a extirpar as partes das vacas no corpo.

 

O método científico pode servir paira solucionar problemas do noso día a día?

O método científico utilízase paira crear novo coñecemento, pero tamén pode servir paira resolver problemas ou dúbidas do noso día a día e moitas veces utilizámolo de forma inconsciente. No seguinte parágrafo preséntase una situación que pode ocorrer a calquera persoa en calquera momento:

“Escoitaches que o caso do covid-19 subiu en Euskal Herria e, con ganas de ver as últimas noticias que se darán en Teleberri, axiña que como entres en casa pulsas o botón do mando a distancia e acendiches a televisión. Con todo, a televisión non se acende.Como aplicaría o método científico paira saber que pasa?

Una posible resposta:

 • Observación: ao tentar acender a televisión con control remoto non se acende.

 • Hipótese I: a televisión está desconectada.

 • I Experimentación: achegarche á conexión e ver se o cable está conectado ou non.

 • I Análise de resultados: a televisión está conectada.

 • I Conclusións: non é un problema de conexión. Reformulas a hipótese.

 • Hipótese II: esgotáronse as pilas do mando a distancia.

 • Experimentación II: como en casa non tes pilas novas, quitaches as pilas á radio da cociña e puxéchelas no mando e probaches si acéndese a televisión.

 • II Análise de resultados: acéndese a televisión.

 • II Conclusións: as pilas do mando están esgotadas. Confírmase a hipótese 2.

 • Socialización de resultados: Anotar na listaxe de compras domésticas as pilas do mando a distancia da televisión.

Co exemplo anterior pódese observar que o método científico é moi útil paira solucionar os problemas que se nos presentan na nosa vida diaria e que moitas veces o utilizamos sen darnos conta

 

O método científico tamén é moi útil paira o desenvolvemento do pensamento crítico; moitas veces utilizámolo como ferramenta paira analizar se una información que nos chega é crible ou non.

 

Paira descargar o documento pulsa aquí.