Aprender realizando proxectos

2021/05/26 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Metodoloxía baseada no traballo en proxectos
Ed. Pernan Goñi Olalde

En Educación Primaria é habitual traballar en proxectos interdisciplinares sobre un tema. Os alumnos gozan da época romana, dos dinosauros, da auga, etc. Así mesmo, a Formación Profesional ten una longa tradición nos proxectos, abordando aspectos teóricos e prácticos relacionados cun reto.

Pero, por que nos custa tanto superar os límites interdisciplinares en Secundaria? As razóns son moitas, pero cada vez son máis os profesionais que están a pedir e tramitando o cambio, e paira iso (tamén) traballar en proxectos pode ser una vía adecuada e rica. É certo que non existe una metodoloxía única baseada en proxectos, o que dificulta a definición dun proceso “universal” ou estandarizado, aínda que esta diversidade permite ao profesor flexibilidade no proceso educativo: estar con expertos, presentarse a feiras científicas, buscar a participación familiar, aproveitar os recursos dispoñibles, etc.

O traballo en proxectos vén de hai tempo. Retrocedendo na historia, en Roma atopamos a Accademia dei San Luca, fundada en 1577. Nela, ademais de dar explicacións teóricas aos artistas, instábaselles a aplicalas nun traballo e a defendelas ante un xurado. Non se trata de obras terminadas totalmente, senón dos primeiros bosquexos: os progettis. Desde entón e até a actualidade, as metodoloxías de ensino que deron a importancia que merecen os desafíos, as aplicacións e as comunicacións de resultados utilizáronse en diferentes ámbitos e nos últimos anos están a implantarse nos nosos centros como modelo pedagóxico paira o desenvolvemento das competencias científicas e tecnolóxicas da Educación Secundaria.

Educación paira a inclusión social das persoas novas

Como xa se comentou, baixo o paraugas do nome de “aprendizaxe baseada en proxectos” agrúpanse diversas formas de ensinar, pero todas elas teñen unhas características comúns:

• Os alumnos aprenden traballando activamente nun tema que lles interesa e que está directamente relacionado co mundo real.

• Neste proxecto os alumnos tentan resolver un problema ou responder a unha pregunta complexa no mundo real e traballan nun proxecto a medio ou longo prazo, que pode estenderse dunha semana a todo o curso.

• Demostra os coñecementos e habilidades que cada un ten, creando un produto e presentándoo ante o público.

Como resultado desta aprendizaxe, o alumnado traballa o pensamento crítico, as capacidades de colaboración, a creatividade e as habilidades comunicativas, ademais dunha aprendizaxe profunda dos contidos.

Sete elementos básicos paira o deseño de proxectos

Á hora de deseñar o traballo do profesorado en proxectos, débense ter en conta 7 ideas:

1.- O reto: un problema ou una pregunta que expón un reto

O proxecto baséase nun problema importante a resolver ou nunha pregunta a responder cun grao de dificultade adecuado.

2.- Proceso de investigación

O alumnado comprométese a expor preguntas, localizar recursos e aplicar información nun proceso rigoroso e amplo.

3.- Autenticidade

O proxecto sitúase no mundo real. O proxecto responde a preocupacións, intereses ou problemas persoais da vida do alumnado.

4.- Opinión e elección do alumnado

Os alumnos toman decisións sobre o proxecto, incluíndo como traballarán e que crearán.

5.- Reflexión

O alumnado e o profesorado reflexionan sobre a súa aprendizaxe, sobre a eficacia das súas actividades de investigación e proxectos, sobre a calidade do traballo do alumnado, sobre as barreiras que xorden e sobre as estratexias paira superalas.

6.- Crítica e revisión

Os alumnos dan feedback, reciben e aplican paira mellorar os seus procesos e produtos.

7.- Presentación do resultado

Os alumnos presentan o seu proxecto a un público concreto, fose da aula.

Clasificación dos proxectos de Educación Secundaria

A clasificación dos tipos de proxectos que realizan os alumnos en Educación Secundaria non é sinxela. Centrándonos no máis simple, podemos dividir as investigacións científicas, proxectos tecnolóxicos e combinados.

Se tratamos de agruparnos máis detalladamente, atoparémonos con diferentes opcións e dificultades. Paira responder a iso creáronse numerosas clasificacións, sobre todo no mundo profesional da investigación, pero estas categorías non se utilizan paira clasificar os proxectos que se realizan en Educación Secundaria (investigacións experimentais, cuasiexperimentales, non experimentais, documentais, tecnolóxicas, exploratorias, descritivas…).

En lugar destas clasificacións, paira a clasificación dos proxectos de Educación Secundaria adoita ser máis habitual a clasificación por temas ou ámbitos, aínda que tamén hai problemas paira a clasificación dos proxectos mixtos e o establecemento de criterios. Por exemplo, na feira científica organizada pola Comisión Europea, os proxectos divídense nas seguintes categorías: bioloxía, informática, química, ciencias da terra, enxeñaría, medio ambiente, materiais, matemáticas, medicamento, física e ciencias sociais.

Tendo en conta todas as complexidades que se mencionaron paira a implantación dos criterios, e coa intención de ofrecer algo de utilidade, propomos dous tipos principais, baseados nos métodos máis usuais utilizados: proxectos de investigación e proxectos tecnolóxicos.

O papel do profesor cobra especial importancia cando os alumnos realizan proxectos. Aínda que é certo que os alumnos se colocan no lugar dos investigadores, debemos ter en conta que os nosos alumnos seguen desenvolvendo as habilidades dos investigadores: autonomía, experiencia, procedementos, coñecementos teóricos, coñecemento na utilización de recursos… Todo iso supón un gran reto xestionalo nun proxecto a medio/longo prazo, máis se se trata dunha experiencia reducida de traballo en proxectos. Por iso, o profesor ten que asumir diferentes roles paira responder as necesidades dos alumnos: guiar, dar explicacións, crear situacións de aprendizaxe, contrastar, inspirar, axudar na organización…

Por último, hai que sinalar que traballar en proxectos non adoita ser do agrado de todos os alumnos, pero en xeral a maioría dos alumnos valórano moi ben, sobre todo a medida que van adquirindo experiencia ano tras ano.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia