}

Treballant l'ortografia

1988/02/01 Arrojeria, Eustakio - Elhuyar Zientziaren Komunikazioa | Lizaso, Pili - Informatika SailaElhuyar Fundazioa Iturria: Elhuyar aldizkaria

L'objectiu d'aquest programa és treballar l'ortografia d'algunes paraules. Cada vegada apareixerà una paraula en la pantalla.

L'objectiu d'aquest programa és treballar l'ortografia d'algunes paraules. Cada vegada apareixerà una paraula en la pantalla. Aquesta paraula pot estar correctament escrita o contenir algun error. El que se't demanarà és escriure correctament la paraula en qualsevol dels dos casos. El programa t'indicarà si has encertat o no, donant una resposta correcta en els casos en els quals estàs equivocat.

El programa que aquí et presentem està fet d'una manera bastant senzilla i s'han treballat algunes paraules concretes. El nostre objectiu principal és explicar com pots escriure aquest tipus de programes; després cadascun veurà quines són les paraules que li interessen treballar i si vol fer algun canvi o no.

Si bé en aquest cas només s'han tractat les paraules, existeixen altres possibilitats: preguntar per la paraula o concepte definit mitjançant una definició o demanar que es corregeixin algunes paraules d'un text.

Observacions:

  A l'hora de plantejar preguntes en aquest programa, les paraules se seleccionen aleatòriament de les dades introduïdes en les sentències DATA (línia 310).
  Però l'aleatorietat té l'inconvenient que els números poden repetir-se en qualsevol moment i, en aquest cas, la mateixa pregunta pot repetir-se successivament. Per a evitar-ho s'ha instal·lat un filtre o filtre que assegura que l'última pregunta sigui diferent a les n preguntes anteriors. S'ha realitzat el filtre amb una taula. Cada vegada que surti un nou aleatori, s'haurà de comparar amb els existents, i si és diferent es guardarà en la taula com a últim element, eliminant el més antic (1r). (Línies 320-370). Si es desitja
  buidar les repeticions, n'hi ha prou amb augmentar la longitud de la taula. En aquest cas s'ha utilitzat la taula de 5 elements.
  En aquest cas les respostes hauran de redactar-se en minúscules perquè el programa les accepti, però en majúscules no hi ha cap inconvenient. Per a aconseguir-ho haurà de realitzar els següents canvis:
  – Incloure la resposta en majúscules en les sentències DATA.
  Llegir les dades de tres en tres (línia
  380) – Comparar la resposta amb dues: en minúscules i en majúscules. Per a finalitzar la primera opció 4 de les quals
  ofereix el programa, la resposta a 15 preguntes és correcta. Reinventar 50 per a finalitzar l'Alternativa 5. (Línia 220). Cada vegada que finalitza una opció s'ofereix la possibilitat d'accedir a una altra sense reiniciar el programa (línia 460).

10 REM TREBALLANT L'ORTOGRAFIA
20 DIM FIL(5) : J=0
30 KEY OFF: SCREEN 1,0 : CLS
40 LOCATE 12,6 : PRINT "PROGRAMA ORTOGRAFIA"
50 FOR I=1 TO 2000 : K=K+1 : NEXT I
60 CLS : RANDOMIZE TIMER
70
LOCATE 4,15 : PRINT "MENÚ PRINCIPAL 7,9"
90 LOCATE 9,9 : PRINT "2. TX, TS o TZ
100 LOCATE 11,9 : PRINT "3. X, S o Z
110 LOCATE 13,9 : PRINT "4. A orgànica, sí o no?"
120 LOCATE 15,9 : PRINT "5. Tots barrejats"
130 LOCATE 17,9 : PRINT "6. Programa
Fi" 140 LOCATE 20,6 : INPUT "Quines opcions vols treballar";AUK
150 IF AUK 1 OR AUK 6 THEN LOCATE 20,6
: PRINT SPC(34) : GOTO 140
160 CLS
170
LOCATE 2,12 : PRINT Examinar la
paraula "PRINT 7,6"
1$
EN


THRM=
100%
FOX
420 LOCATE 21,INT ((40-LEN(HITZA1$)/2) : INPUT "",EREN$
430 LOCATE 23,6 : IF EREN$=PALABRA1$ THEN PRINT "BÉ!!!" :
BÉ=BÉ+1
ELSE PRINT "MALAMENT! ";PALABRA1$"."
"sacerdot",
"sacerdot",
"sacerdot",


"sacerdot",


"sacerdot",
"salze",

"sacerdot","salze","llenç",

"desolat","salze"

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia