}

Método científico

2021/03/01 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

A continuación detállanse os pasos máis habituais do método científico.

  1. Observación: Miramos o mundo e pomos o foco no que queremos entender. Iso é observar. A curiosidade lévanos á observación humana de forma natural.
  2. Partir dunha pregunta científica: Tras a observación, o seguinte paso é realizar una pregunta que guiará o proceso de investigación. Moitas preguntas suxiren curiosidade científica, pero só algunhas son investigables. A pregunta de investigación debe ser clara, concreta, factible, nova e ética.
  3. Facer hipótese: A hipótese é o compás que guía a investigación; reflicte o que estamos a buscar ou probando. Tamén é posible responder á pregunta de investigación, explicando o máis clara e concisa posible a relación entre variables dependentes e variables independentes. A hipótese debe ser aceptada ou rexeitada mediante a proba, observación e experimentación.
  4. Planificar a hipótese: Determínase que se vai a facer e canto tempo vaise a realizar, avaliando os recursos e asignando os traballos ao equipo de traballo.
  5. Realizar experimentación ou traballo de campo: Experimentar é desenvolver accións encamiñadas a atopar, verificar ou demostrar un fenómeno ou principio científico. É conveniente cambiar una soa variable á vez, mantendo o resto constante. No traballo de campo tomaranse notas concretas de cada experimento, medición e observación. Un bo rexistro informa o proceso e axuda a basear a análise do traballo. Diso depende en gran medida a solidez da investigación. Recoller observacións sobre feitos esperados e inesperados: preguntas adicionais, preocupacións, cambios no procedemento, novas ideas…
  6. Análise e discusión de resultados: Una vez finalizada a investigación analizaranse os resultados. Previamente hai que comprobar si hai evidencia suficiente paira aceptar ou rexeitar a nosa hipótese. Paira o debate é fundamental comparar os resultados obtidos cos valores teóricos, cos datos doutras investigacións e cos resultados esperados.
  7. Extraer conclusións: É o momento de resumir os principais descubrimentos do traballo. É conveniente que sexa específico, sen xeneralizalo, e nunca incluír algo que non se fixo no proxecto. As investigacións experimentais non sempre confirman a hipótese, senón que nalgúns casos desméntena. Isto non invalida o proceso: poida que non se chegue á conclusión desexada, pero se fixo outro descubrimento importante.
  8. Comunicar: A ciencia e a tecnoloxía conseguiron comprender e transformar a nosa realidade grazas a pequenas e grandes investigacións realimentadas entre si. Por iso é tan importante comunicar o proxecto realizado.

Paira profundar nos contidos pulsa aquí.