}

Mètode científic

2021/03/01 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

A continuació es detallen els passos més habituals del mètode científic.

  1. Observació: Mirem el món i posem el focus en el que volem entendre. Això és observar. La curiositat ens porta a l'observació humana de manera natural.
  2. Partir d'una pregunta científica: Després de l'observació, el següent pas és realitzar una pregunta que guiarà el procés de recerca. Moltes preguntes suggereixen curiositat científica, però només algunes són investigables. La pregunta de recerca ha de ser clara, concreta, factible, nova i ètica.
  3. Fer hipòtesi: La hipòtesi és la brúixola que guia la recerca; reflecteix el que estem buscant o provant. També és possible respondre a la pregunta de recerca, explicant el més clara i concisa possible la relació entre variables dependents i variables independents. La hipòtesi ha de ser acceptada o rebutjada mitjançant la prova, observació i experimentació.
  4. Planificar la hipòtesi: Es determina què es farà i quant temps es realitzarà, avaluant els recursos i assignant els treballs a l'equip de treball.
  5. Realitzar experimentació o treball de camp: Experimentar és desenvolupar accions encaminades a trobar, verificar o demostrar un fenomen o principi científic. És convenient canviar una sola variable alhora, mantenint la resta constant. En el treball de camp es prendran notes concretes de cada experiment, mesurament i observació. Un bon registre informa del procés i ajuda a basar l'anàlisi del treball. D'això depèn en gran manera la solidesa de la recerca. Recollir observacions sobre fets esperats i inesperats: preguntes addicionals, preocupacions, canvis en el procediment, noves idees…
  6. Anàlisi i discussió de resultats: Una vegada finalitzada la recerca s'analitzaran els resultats. Prèviament cal comprovar si hi ha evidència suficient per a acceptar o rebutjar la nostra hipòtesi. Per al debat és fonamental comparar els resultats obtinguts amb els valors teòrics, amb les dades d'altres recerques i amb els resultats esperats.
  7. Extreure conclusions: És el moment de resumir els principals descobriments del treball. És convenient que sigui específic, sense generalitzar-ho, i mai incloure alguna cosa que no s'hagi fet en el projecte. Les recerques experimentals no sempre confirmen la hipòtesi, sinó que en alguns casos la desmenteixen. Això no invalida el procés: pot ser que no s'arribi a la conclusió desitjada, però s'ha fet un altre descobriment important.
  8. Comunicar: La ciència i la tecnologia han aconseguit comprendre i transformar la nostra realitat gràcies a petites i grans recerques realimentadas entre si. Per això és tan important comunicar el projecte realitzat.

Per a aprofundir en els continguts prem aquí.