Avaliación de impacto ambiental

1988/10/01 Iraeta, Xabier Iturria: Elhuyar aldizkaria

Do mesmo xeito que noutros temas, os problemas ambientais están atrasados. Diriamos que iso non necesita grandes probas, pero para que teñamos una idea e teñamos en conta o noso atraso, citaremos: En Estados Unidos, por exemplo, fai uns 20 anos que é necesario realizar una Avaliación de Impacto Ambiental en varios proxectos.
Central térmica de Santurtzi.

Aquí, con todo, non existiu tal necesidade até a data, e seguramente seguiriamos igual si non ocorrese outro acontecemento político. E este feito é a integración do Estado español na Unión Europea. O Consello da CAPV aprobou o 27 de xuño de 1985 a disposición exposta no Diario Oficial na que se consideraba obrigatoria a realización da Avaliación de Impacto Ambiental nos Estados integrados nos seguintes Proxectos:

    Refinarías de petróleo. Centrais Térmicas. Recollida ou eliminación de residuos radioactivos. Primeira fusión do ferro. Extracción ou tratamento de amianto. Instalacións químicas integradas. Autoestradas. Peiraos comerciais. Eliminación de residuos tóxicos.

Ademais destes casos obrigatorios, incluíuse una extensa lista na que se recomenda realizar a Avaliación: Agricultura, Minería, Industria enerxética, Metalurgia, Vidriería, Téxtil, Industria do coiro, Madeira e Papelería, Caucho, Obras de infraestrutura e outros. Como consecuencia desta disposición, o Real Decreto de 28 de xuño de 1986, apareceu en B.0.E. o 30 de xuño de 1986, recollendo dalgunha maneira o mandato do E.E.

Por tanto, xa estaba colocada a lei. Pero o seguinte problema era que no Estado español non había ningún técnico capaz de realizar este tipo de Avaliacións, e os primeiros traballos sobre este tema foron de fóra, sobre todo franceses.

No estudo de impacto ambiental dun proxecto distínguense as seguintes etapas:

    Limitar a extensión do problema. Recompilación de información. Interpretación da información. Analizar alternativas buscando una resposta adecuada. Avaliación do impacto dos proxectos.

A avaliación dos impactos ambientais obtense mediante a medición numérica mediante técnicas específicas. Estas técnicas, que se desenvolveron sobre todo en EEUU e Gran Bretaña, viñéronnos a través do Estado español da man de Domingo Gomez-Orea, Teresa Vilariño, Domingo Jiménez Beltran, etc. Como é costume, neste caso tamén veu en castelán todo o novo léxico. Agora falta traducir ao eúscaro, ao noso idioma, para que o utilicemos nos traballos que imos facer nós.

A Avaliación de Impacto Ambiental debe terse en conta a todos os niveis da xestión ambiental: definicións políticas, plans, programas e proxectos, así como o control e seguimento dos mesmos.

O medio ambiente, una vida humana mergullada, está formada por elementos físicos, estéticos, culturais, sociais e económicos. A xestión da contorna require una sucesión da realidade, a toma de decisións e a planificación das mesmas.

A Avaliación de Impacto Ambiental facilita a análise do impacto antes da execución do Proxecto. No I.V.A. existen tres apartados básicos:

Impacto Ambiental.

Estudo de Impacto Ambiental.

Informe Final de Impacto Ambiental.

A xestión coa contorna inclúe os seguintes apartados:

    Proceso de planificación, sentando as bases recollidas nos novos proxectos. Posta en marcha do Plan. Programa de seguimento e control.

O concepto de Afección á Contorna englóbase no tres. A instrumentación do Plan realízase a través de Proxectos, Programas e Políticas, e ademais o Plan dirixe e condiciona a iniciativa privada.

Os Proxectos desta iniciativa serán dirixidos polo Plan. Non só condicionando a posición, senón os seus avances, utilitarios, etc. condicionando. A elaboración dunha Avaliación de Impacto Ambiental previa á toma de decisións é máis adecuada que a realización de proxectos una vez realizados. A información da avaliación podería condicionar máis facilmente a elección de alternativas que despois de completar un proxecto ou outro.

En calquera caso, dado que a Avaliación de Impacto Ambiental proporcionounos uns números, debemos ter en conta que estes números só nos dirán pouco e que expresarán o seu valor comparándoo cos doutras alternativas.Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia