}

Mesures contra el desastre

1998/06/01 Antiguedad, Iñaki Iturria: Elhuyar aldizkaria

Molts, i des de moltes diferències i punts de vista diferents, s'ha parlat sobre la catàstrofe de Doñana. Llevar importància a l'ocorregut, donar importància, criticar, aplaudir les mesures adoptades, anar a veure els danys, patinar per a no haver de fer cap declaració… de tot.

Ministeri de Medi Ambient

No podem donar compte de tot això en aquestes pàgines, però si podem donar algunes pinzellades sobre els informes publicats per un grup d'experts almenys.

Tingui's en compte que els informes han estat elaborats per la Comissió constituïda pel Consell Superior de Recerques Científiques, per la qual cosa sempre estaran prop del missatge oficial. No obstant això, en la decisió de netejar l'aigua tòxica, no s'ha atès el consell d'aquest Consell d'usar la calç, sinó que es va decidir substituir per carbonat tòxic. La comissió va estar formada per 18 persones expertes (químiques, biòlegs, perits agrònoms, directors de parcs naturals…). La situació es va deure a la ruptura de la presa d'Aznalcóllar, que va estudiar com actuar davant la situació. Les principals conclusions obtingudes per la Comissió del Consell Superior de Recerques Científiques són:

Les mesures adoptades per a fer front a la situació d'emergència han estat adequades per a evitar un major problema ambiental (29 d'abril).

Les mesures adoptades pel Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria de Medi Ambient, a més de marcar el límit geogràfic del problema, han facilitat l'eliminació dels residus generats en la zona (5 de maig).

L'augment del pH de l'aigua permetria la precipitació dels metalls i la immobilització del sediment. Això hauria de realitzar-se fins a la part alta del riu. Una vegada disminuïda la quantitat d'aigua, amb una menor concentració de metalls, es podria retirar el llot amb eines mecàniques (29 d'abril).

Les aigües residuals procedents del riu avall són riques en elements tòxics (As, Cd, Mn, Zn, Cu, Pb, Fe...) i àcides, és a dir, de pH sota, són perjudicials per a l'ecosistema. (Ministeri de Medi Ambient).

Al no haver realitzat cap tractament químic a l'aigua de presa, s'ha destacat l'augment de l'acidesa de l'aigua. Aquest increment de l'acidesa s'ha associat a la lixiviació del llot que arrossega l'aigua des de dalt. Una vegada moguts els llots, s'espera que el lixiviat s'anul·li, per la qual cosa caldria estabilitzar l'acidesa de l'aigua captada. Una vegada més, es recomana tractar l'aigua químicament, buidant 2,5 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada abans de l'època de pluges per a poder retirar el llot existent en la part superior. El tractament d'aquesta quantitat d'aigua suposaria l'emissió de 2.000 tones de càlid oxico, fragmentat, limitant l'aigua en diferents parts a peu de presa. L'aigua extreta per decantació s'hauria d'emportar a un canal de pedra calcària que actuaria com a filtre (5 de maig).

Malgrat l'increment del pH de l'aigua, la concentració de metalls no ha disminuït, per la qual cosa sense tractament previ no caldria tirar-ho al riu Gualdalquivir, ja que seria molt perillós. Com s'ha comentat anteriorment, si s'optés per l'abocament d'aigua, seria necessari un tractament químic previ, emprant els mètodes habituals de decantació de metalls (22 de maig).

Una vegada adoptades aquestes mesures d'emergència, s'hauria de procedir a la instal·lació d'una depuradora de les aigües afectades (5 de maig).

Els llots i l'aigua que es troba en la pròpia presa haurien de ser tractats mitjançant procediments químics, sense que s'extregui res (29 d'abril).

Pel fet que aquest aigua conté metalls pesants i una gran acidesa, el seu abocament al riu Guadalquivir causaria un gran impacte sobre l'ecosistema (5 de maig).

La retirada dels llots ha de realitzar-se tenint en compte, en primer lloc, l'elevada toxicitat d'aquests, per la qual cosa han d'adoptar-se mesures de seguretat estrictes.

En segon lloc, cal tenir en compte que no serà possible treure tot el contaminat abans de la tardor, per la qual cosa s'ha de prioritzar la neteja de les zones potencialment nocives per a l'home i l'aigua (5 de maig).

Ministeri de Medi Ambient

Gran part del llot de pirita està format per partícules molt petites, que poden ser ingerides a través de la bobina, per la qual cosa són molt perilloses. En conseqüència, és necessari que el personal que està realitzant l'extracció compleixi amb totes les mesures de seguretat necessàries.

Totes les proves de lixiviació del llot mostren que són metalls de gran mobilitat, la qual cosa confirma la necessitat de retirar els llots al més aviat possible (12 de maig).

És necessari realitzar un seguiment dels elements contaminants tant de l'ecosistema com de l'aigua i aliments destinats al consum (29 d'abril).

No es podrà eliminar tot el contaminat, per la qual cosa és necessari realitzar un seguiment (5 de maig).

A curt i mitjà termini, per a fer el que cal fer sempre caldria utilitzar tecnologies toves que respectin el medi ambient (29 d'abril).

L'antiga mina d'Aznalcóllar pot ser un bon lloc per a donar una ubicació provisional al llot resultant (5 de maig).

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia