}

Nous vents en problemes energètics

1989/04/01 Larreategi, E. Iturria: Elhuyar aldizkaria

Gran Bretanya està disposada a invertir en el desenvolupament comercial de l'energia eòlica. A causa de la seva versatilitat i a la seva falta de fiabilitat, la incorporació d'energies eòlica a la xarxa nacional no sembla adequada. Però l'anàlisi detallada suggereix alguna cosa més.

El president de la Comissió Central de Generació Elèctrica a Gran Bretanya, en la reunió anual de l'Associació Britànica d'Energia Eòlica celebrada l'any passat a Londres, va exposar la ubicació de les primeres zones de vent al Gran Bretanya, així com els plans d'ubicació de la turbina eòlica en la mar per primera vegada en el món.

Les negociacions per a la consolidació d'aquestes propostes van durar mesos i van comptar amb la participació de representants de les institucions citades, a més de representants de la Unió Europea i del Departament d'Energia.

S'espera que el Govern, mitjançant la concessió de subvencions, doni suport a aquests projectes promovent la inversió industrial en energia eòlica. Els grups de pressió persegueixen mesures per a agilitar la legislació que controla la subvenció, els avantatges fiscals i la generació privada d'electricitat.

Les zones de vent han generat a Califòrnia actituds contra els amants de la naturalesa. A Gran Bretanya s'esperen actituds similars.

Però, fins a quin punt l'energia eòlica és una font útil de generació elèctrica? El vent no és sostenible, és canviant i el seu comportament és difícil de preveure. No obstant això, aquests desavantatges no són tan serioses com semblen. L'energia eòlica a nivell baix, fins a un 5% de la demanda elèctrica, pot ser tan útil com qualsevol altra font d'energia. Segons els models d'ordinador de la xarxa nacional, les turbines eòliques poden produir fins a 10 vegades més d'aquesta quantitat d'electricitat sense causar cap problema seriós de funcionament.

Des del punt de vista tècnic, l'energia eòlica és més vàlida per a grans sistemes energètics que per a subministraments localitzats. En sistemes petits, la unió d'unes poques turbines pot generar una part important de tota l'energia, fent-les molt sensibles a les variacions del vent. Les estacionis dièsel, per exemple, hauran de compensar les incidències seguint els canvis de sortida de les turbines de vent. La parada i posada en marxa ininterrompuda dels generadors dièsel suposaria una despesa de combustible i un augment dels costos de manteniment.

Per contra, la integració de l'energia eòlica en grans sistemes energètics té pocs problemes. Si l'energia eòlica només és responsable d'una petita part de la capacitat instal·lada, les incidències en les sortides de les turbines de vent es perden entre la variació de la demanda elèctrica. Les fluctuacions en les sortides de les turbines de vent es poden reduir mitjançant la col·locació de moltes turbines en diferents llocs. A més, els grans sistemes, amb moltes unitats connectades, tenen una major capacitat d'absorció dels canvis. Aquests sistemes, en moltes ocasions, disposen d'unitats hidroelèctriques o turbines de gas que poden donar resposta immediata a canvis en les condicions de la xarxa.

L'emmagatzematge d'energia no és important, ja que la principal funció de l'energia eòlica és avançar el combustible. Caldria instal·lar moltes turbines eòliques per a generar diverses energies d'emmagatzematge. A més, emmagatzemar grans quantitats d'electricitat és car.

La principal funció de l'energia eòlica seria l'avanç del combustible, que és el principal cost del sistema convencional. També s'estalviaria molts diners perquè l'energia eòlica millora la confiança en el sistema, deixant de costat la necessitat de construir plantes costoses.

En la figura 1 es pot veure la demanda d'electricitat detectada per la Comissió Central de Generació Elèctrica al gener de 1978. Es pot veure també la sortida d'un sistema d'energia eòlica de 25000 megavats.

I què es pot dir dels costos potencials del funcionament de l'energia eòlica? Poden existir tres tipus de costos: pèrdues cícliques, costos de reserva i energia desaprofitada.

Les pèrdues cícliques provenen de la posada en marxa i parada de les plantes tèrmiques. Les centrals tèrmiques són màquines complexes, dissenyades com a mitjanes. Qualsevol font d'energia que tingui a l'hora de posar en marxa aquestes centrals i sol·licitar la paralització les encareix immediatament.

Turbines d'eix vertical situades per a la captació de l'energia del vent.

Els costos de reserva es deriven de l'augment de la demanda elèctrica o de la necessitat d'assegurar la resposta del sistema davant possibles calmes de vent. Tant en un com en un altre cas, l'altra part del sistema trobarà una demanda superior a l'esperada. La posada en marxa de les grans unitats tèrmiques portarà moltes hores i la necessitat de reserva és fonamental. No obstant això, l'ús de centrals hidroelèctriques en lloc de tèrmiques, elimina pràcticament el temps de resposta. En aquests casos es pot buscar una altra solució. Mitjançant tarifes especials, quan sigui necessari, per exemple, tenir clients que no els importa la interrupció del subministrament elèctric.

Si les turbines de vent subministressin gran part de la capacitat del sistema, el cost de la utilització augmentaria de manera immediata, ja que per a mantenir connectat el nivell mínim de la planta tèrmica seria necessari desaprofitar una gran quantitat d'energia eòlica.

Fins fa poc ha estat difícil determinar la combinació òptima entre plantes d'energia (incloent centrals tèrmiques i turbines de vent). Els complexos models actuals mostren que una energia eòlica barata podria alterar radicalment la combinació òptima en planta.

Actualment la majoria de les centrals elèctriques utilitzen models d'ordinador. Segons ells, totes les plantes poden generar electricitat sempre que sigui necessari i els costos de combustible i capital són ideals. Aquests models no admeten altres fonts d'energia que puguin veure's afectades fora de la central hidroelèctrica, per la qual cosa és impossible integrar l'energia eòlica en aquests models.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia