}

Estuarios e humanos

1996/09/01 Villate, Fernando Iturria: Elhuyar aldizkaria

O ser humano adoita deixar a súa pegada en todos os ecosistemas. Por desgraza, os estuarios non foron una excepción. E lamentamos que o ser humano adapte e forzado estes ecosistemas vivos ás súas necesidades, construíndo portos, instalando a industria ou creando infraestruturas sen medidas. Nalgúns casos, o ser humano actuou desta maneira até romper completamente o equilibrio natural. Velaquí o seu humilde relato e denuncia que porá fin á batería de artigos sobre estuarios que vos ofrecemos estes últimos meses.

Uso de estuarios

Como no resto de ecosistemas, antigamente actuou como depredador humano en estuarios e proba diso é a acumulación de coquillas de mexillón que se atoparon en xacementos prehistóricos próximos aos estuarios. Pero co desenvolvemento humano, o uso de estuarios foi crecendo e diversificándose ao longo dos séculos, especialmente nos territorios desenvolvidos. Hoxe en día, como se ve claramente, esta influencia foi especialmente negativa paira os estuarios, xa que provocou a destrución do hábitat e a desaparición de especies.

Os estuarios, ao longo dos séculos, atraeron a grandes grupos humanos e, tendo en conta os recursos que ofrecen estas zonas, non é de estrañar; ao principio, observouse que son lugares fértiles paira a obtención de comida, logo foron zonas de navegación e comercio e nos últimos séculos foron zonas idóneas paira a implantación da industria. Así, na actualidade, a maioría das grandes cidades dos países desenvolvidos atópanse en zonas estuarinas como Londres, Nova York, Tokio, Xangai, Buenos Aires ou Los Ángeles. Doutra banda, os estuarios que quedaron fóra da masificación humana están a integrarse na rede turística, polo que as infraestruturas que demanda o lecer comezan a afectar o medio natural dos estuarios.

O uso relacionado co transporte de mercadorías é moi antigo, xa que as correntes de marea axudaban a navegar e os estuarios ofrecían refuxios paira gardar barcos e construír peiraos. Pero o desenvolvemento da navegación supuxo un aumento dos barcos e portos. A necesidade de realizar labores de dragado que permitan o paso de embarcacións cada vez maiores fixo desaparecer algunhas comunidades en moitos estuarios. Nalgúns casos, ademais, a profundidade dos estuarios non adoita ser suficiente paira as grandes embarcacións, como as petroleiras, e ante iso construíronse novas e xigantescas construcións portuarias na boca dos estuarios, deixando o interior paira a súa notoriedade e levando as accións de transporte cara ao exterior. O exemplo máis próximo témolo na ría de Bilbao, que a pesar de que o porto se atopaba nun estuario alto xunto á cidade, tivo que trasladarse ao exterior do Abra.

A maior parte do mexillón comercializado actualmente prodúcese nas rías. Na imaxe, uns paira o mexillón cultivo no centro dunha ría.

A análise da actividade industrial revela que o efecto destrutivo da revolución industrial nos países desenvolvidos foi evidente. As industrias de gran escala (metalurgia, refinarías, industria química, etc.) necesitaban de zonas chairas e de freos de transporte, polo que se destinaron principalmente a estuarios. A implantación industrial impulsou por unha banda a ampliación das estruturas portuarias mencionadas anteriormente. Doutra banda, paira a ampliación dos talleres que esixían una maior superficie, cubríronse as chairas mareales tan importantes nos estuarios. Na actualidade, a expansión industrial e urbana supuxo a perda do 90% das chairas intermareales dalgúns estuarios, xunto coa destrución de hábitats intermareales e a desaparición de peces e aves alimentadas neles.

O illamento e recheo das marismas foi a práctica habitual na creación de pastos e a redución dos hábitats intermareales.

Ademais, os residuos sólidos e líquidos xerados polas cidades e industrias da zona adóitanse verter aos estuarios provocando tres tipos de contaminación: a dos alimentos inorgánicos, a da materia orgánica e as sustancias tóxicas. O aumento dos alimentos inorgánicos como os fosfatos de xabón e a materia orgánica como os residuos de comida e de feces, fan que se inicie un proceso chamado eutrofización, impulsando o crecemento da produción das comunidades.

Con todo, cando a carga dos alimentos é demasiado alta, o resultado é altamente prexudicial, debido principalmente ao aumento da actividade das bacterias descomponedoras, o que supón una diminución do osíxeno na auga, facendo o medio inhabitable paira a maioría dos animais. A contaminación industrial consiste principalmente na vertedura de sustancias químicas tóxicas paira os seres vivos (fenoles, organohalogenados, metais pesados, etc.). Moitas destas sustancias poden ser letais mesmo en concentracións moi baixas.

O uso de pescadería, marisqueo e lecer, ademais deste uso, pode provocar cambios na estrutura e funcionamento dos estuarios. Paira facer fronte á redución das poboacións naturais de peces (sobre todo peixes planos) e mariscos (camaróns, cangrexos, ameixas, ostras, mexillóns...), debido ao aumento das capturas convencionais, desenvolveuse una acuacultura nalgúns estuarios. Entre os cultivos máis importantes atópanse os mexillóns, sobre todo nas rías galegas, e as ostras.

En canto ao lecer humano, a oferta en estuarios é moi ampla. As zonas alagadas son idóneas paira a navegación deportiva, a natación, o “wind-surf”, etc., actividades que a miúdo estiveron acompañadas pola construción de portos deportivos. A pesca deportiva e a observación de aves son outras actividades de lecer habituais nos estuarios.

Nos estuarios, o desenvolvemento do transporte marítimo supón, entre outras cousas, una transformación marxinal e un dragado dos sedimentos das canles.

En xeral, o uso dun estuario adoita ser moi variado, pero aínda que moitos deles son compatibles, algúns deles son incompatibles, provocando disturbios entre intereses. Por exemplo, as esixencias das acuaculturas ou conservacionistas dificilmente poderían unirse ás intencións da industria, pondo de manifesto a necesidade da xestión desta contorna.

Xestión e conservación de estuarios

Vendo que os estuarios son ecosistemas de alto valor pero moi fráxiles e na maioría dos casos moi castigados, algúns gobernos e sociedades científicas e conservadoras asumiron nos últimos anos a protección e/ou recuperación dos estuarios. Proba desta responsabilidade foi, entre outros, o Convenio de Ramsar asinado en 1971 paira a protección de humidais de importancia internacional. Outros pasos destacados na conservación de estuarios son o Tratado de Berna paira a protección da vida silvestre e os hábitats naturais europeos, o Tratado de Bonn paira a conservación de especies migratorias e a declaración de Reservas da Biosfera. Neste último caso, o estuario de Mundaka é o eixo principal da Reserva da Biosfera de Urdaibai máis próxima. A normativa comunitaria en materia de protección de plantas e animais tamén servirá paira a conservación das comunidades estuarinas.

Se o ser humano quere vivir en harmonía coa natureza, a xestión dos estuarios deberá orientarse tamén cara a este obxectivo. Con todo, os plans de xestión de estuarios deben aprobar tres requisitos importantes. A primeira, que a maior parte das grandes cidades do mundo desenvolvéronse aos lados dos estuarios, a segunda, que na maioría dos grandes estuarios do mundo a contaminación é alta e a terceira, que os estuarios se atopan entre os ecosistemas máis produtivos do mundo.

A pesar de que nos estuarios as poboacións de consumo atópanse case esgotadas, o ser humano continúa pescando e mariscando.

En xeral, paira a xestión dos estuarios hanse de ter en conta, polo menos, os usos futuros: eliminación de residuos xerados nas cidades e polígonos industriais, pesca comercial e artesanal, navegación, turismo e lecer, abastecemento de auga paira uso agrícola e industrial e conservación da natureza. En canto á calidade do medio, o que pode garantir a saúde do estuario é a persistencia dos usos humanos, a duración da biota necesaria paira a pesca e a industria marisqueira, a capacidade de actividade dos peixes e aves migratorias e non superar o nivel de contaminación química e/ou microbiológica que poida ser prexudicial paira o home ou paira outros seres.

Os primeiros pasos prácticos paira conseguilo en estuarios moi degradados son a redución das verteduras contaminantes e a paralización da ocupación das chairas intermareales. Con todo, demos o paso máis importante: démonos conta de que os estuarios e os seus seres son elementos crave do patrimonio natural. A partir de agora, está a realizarse una gran labor, e a longo prazo, paira corrixir os danos que se produciron nos estuarios en tan pouco tempo, e paira establecer e executar as medidas necesarias paira minimizar a afección aos estuarios no futuro. Pero é un traballo esperanzador.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia