}

Cinco zonas efectivas paira elixir os estudos STEAM

2020/12/17 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

 

Os factores que inflúen na elección dos estudos STEAM agrúpanse en cinco ámbitos:

  1. Ámbito persoal: a nivel persoal, é importante superar as falsas conviccións do mozo respecto das ciencias e os científicos. E fomentar o seu auto-percepción positiva.
  2. Ámbito familiar: o capital científico ou a ciencia que rodea ao mozo influirá na elección dos estudos STEAM. Entre outras cousas, se se trata de familiares ou persoas próximas que traballan no ámbito da ciencia no fogar, incrementaranse as posibilidades de elección de estudos STEAM por ser referentes reais.
  3. Ámbito social: influirá nos produtos de lecer do novo (por exemplo, nas actividades extraescolares) e na visión científica que se dá nos medios de comunicación.
  4. Ámbito educativo: a metodoloxía de aprendizaxe e a orientación que se ofrece nos centros influirán na elección dos estudos STEAM do novo.
  5. Contexto económico: non todos os contextos económicos permitirán a realización de actividades relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía. Por iso, o contexto económico no que vive o mozo e a súa familia pode ter una influencia directa.

Paira profundar nos contidos pulsa aquí.