Plans eólicos

2000/09/01 Imaz Amiano, Eneko - Elhuyar Zientziaren Komunikazioa Iturria: Elhuyar aldizkaria

Por algunha razón, as enerxías renovables son un tema recorrente. O obxectivo da Unión Europea é que en 2012 o 12% da enerxía obtéñase a partir de fontes renovables. A enerxía eólica é una das enerxías que se están impulsando paira iso. Neste cemiterio, o Goberno Vasco está a elaborar o Plan Territorial Sectorial da Enerxía Eólica (PTS). Neste artigo explícase o alcance do PTS e non se menciona a idoneidade do PTS ou da enerxía eólica, xa que paira iso pódese acceder ao número 133-134 de Elhuyar.

As enerxías renovables han recibido un maior impulso a renovación das centrais minihidráulicas, o uso de residuos urbanos (incineradoras, biogás...) e, sobre todo, o aproveitamento da enerxía eólica. Con todo, a normativa ao redor destas fontes de enerxía non está plenamente consolidada e debe realizarse en cada momento ou en relación a proxectos concretos.

En canto á enerxía eólica, a Administración da Comunidade Autónoma do País Vasco está a elaborar o Plan Territorial Sectorial da Enerxía Eólica (PTS) que cubriría este baleiro. Os obxectivos do PTS son: 1) identificar e seleccionar as localizacións adecuadas paira os parques eólicos, 2) integralas na ordenación xeral do territorio, 3) coordinar os intereses existentes e 4) analizar as posibles localizacións non contempladas no PTS en preparación e establecer os pasos e criterios paira a súa viabilidade. O PTS deberá superar un proceso de seis pasos principais antes da súa aprobación, que na actualidade atópase nun segundo paso, xa que está a recibir emendas desde as administracións públicas. O prazo paira presentar as emendas será de dous meses e un mes máis. Finalmente, todo o proceso finalizará a principios do verán do próximo ano. No entanto, desde o Departamento de Industria do Goberno Vasco espérase que antes da aprobación definitiva do PTS as empresas comecen a ofertar parques eólicos.

Elaboración e situación actual

O Plan Territorial Sectorial da Enerxía Eólica púxose en marcha en marzo de 1997. A proposición non de lei aprobada polo Parlamento Vasco o 20-03-97 insta o Goberno a preparar o PTS canto antes. Pola súa banda, o Plan 3E-2005 de Enerxía prevé, entre outras actuacións, a instalación de 175 MW mediante enerxía eólica paira o ano 2005, co obxectivo de producir 437.500 mw.h anuais.

O parque eólico do monte Elgea-Urkilla construíuse sen a regulación específica dos parques eólicos, sen o PTS. Por iso, tivo que cumprir un plan especial, similar ao que deberán cumprir en diante os posibles emprazamentos non incluídos no PTS.

Tendo en conta estes puntos, elaborouse un PTS que regularía os parques eólicos que cumpran os seguintes requisitos: Parques con 5 aeroxeradores, acceso á rede xeral de enerxía xerada e 10 MW de potencia instalada. Os obxectivos son os mencionados ao principio e neles recóllese:

1) medidas de vento na CAPV,

2) identificación, análise de idoneidade e selección de emprazamentos,

3) as condicións de edificación existentes nos emprazamentos seleccionados,

4) as condicións construtivas en emprazamentos non seleccionados,

5) a consolidación da nova ordenación urbanística e

6) a súa incidencia nos plans actualmente vixentes.

A primeira condición paira a construción de parques eólicos é a existencia de vento, cunha media anual de 6,3-6,4 m/s. Esta velocidade e orientación identificaron 29 emprazamentos potenciais (ver táboa 1). 243,6 km en total, cunha potencia instalada de 1.234 MW. A continuación analizarase e seleccionará a idoneidade destes emprazamentos. Directamente foron rexeitados os parques ou tramos de parque que se atopan nas rocas (28,9% do potencial inicial). No ámbito ambiental, o avance do PTS tivo en conta as figuras de protección (só excluíndo as de espazos naturais protexidos, áreas de esparexemento, cantiis con rapaces e bosques naturais; o 29,4% do potencial total), o patrimonio cultural, o ruído, a paisaxe, o uso do espazo, os vértices geodésicos, as aves, a vexetación e a flora ameazada.

Ademais da afección ambiental analizouse a parte técnico-económica dos posibles emprazamentos (gastos, beneficios, produción, etc.) e por combinación de ambos se descartaron 16 posibles emprazamentos. Por tanto, serían 13 os que recibirían a aprobación (ver táboa 2).

Estes emprazamentos son os aprobados polo Departamento de Industria, Comercio e Turismo do Goberno Vasco. Como se mencionou anteriormente, o PTS tamén establecerá os pasos a seguir paira a construción dos parques, tanto paira os 13 emprazamentos que considere máis adecuados como paira outros posibles. En xeral, deberán cumprir os mesmos requisitos e, se se presentasen varios proxectos paira o mesmo contorna, o PTS primará o de menor impacto ambiental e maior eficiencia enerxética.

O presente PTS obxecto de estudo ten una vixencia indefinida, pero pode ser revisado ou modificado de forma que se poida apreciar a súa obsolescencia coa realidade ou a perda de valor dos criterios utilizados paira a súa elaboración. En calquera caso, cada oito anos revisarase a súa revisión ou non.

Pinceladas

ou Potencia instalada no mundo: 13.455 MW

ou Produción anual no mundo: 27.000 gw.h

ou O 69% da enerxía eólica mundial prodúcese en Europa.

ou En Elgea-Urkilla instaláronse xeradores de 650 kW e xa se están estudando os de 1.000 kW.

ou Navarra ten instalados 408,4 MW de potencia, cun total de 627 aeroxeradores. Durante o período 2000-2003 autorizáronse outros 329 aeroxeradores (241 MW).

ou E.H.N. explicou a súa intención de construír en Codes un parque de 194 aeroxeradores.

ou Por lei, toda a electricidade producida por enerxía eólica (e outras renovables) entra na rede, mentres que a producida polos demais sistemas inclúese a adquirida por poxa.

ou Si cumprísese o Plan 3E-2005 (175 MW paira o 2005) produciríase o 3% das necesidades enerxéticas a través da eólica na CAPV.

ou Os aeroxeradores instalaranse na CAPV en terreos de máis de 800 m, onde o ser humano atópese menos exposto e haxa máis parcelas mellor conservadas.

ou Sectores sociais mostraron una posición contraria, normalmente non contra a enerxía eólica, senón contra certos emprazamentos, criterios e comportamentos.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia