}

Què és l'educació STEAM?

2020/11/20 Elhuyar Zientzia

Ed. Pernan Goñi Olalde

 

L'acrònim STEAM recull ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. L'educació STEAM treballa la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques en la interdisciplinarietat. No obstant això, la lletra “A”, que hem denominat com a art, ha adquirit diversos significats i, en l'actualitat, té una visió integradora de tots.

L'educació STEAM utilitza les metodologies necessàries per a donar resposta als reptes del moment, per la qual cosa està en constant desenvolupament. Estudiants XXI. desenvolupen les competències del segle XX per a afrontar de manera autònoma els reptes actuals i futurs. Posen a l'alumne en el centre i col·laboren, treballant en projectes i prenent consciència de la utilitat del que aprenen, aplicant el treballat a nivell teòric en els seus reptes diaris.

A més, l'educació STEAM, des de la perspectiva de la igualtat de gènere, ha de fomentar la utilització de metodologies que fomentin la participació de les noies en l'àmbit del STEM. Entre altres coses, prenent com a exemple a les dones professionals de la ciència i la tecnologia.

Finalment, l'educació STEAM necessita de tota la comunitat. A més de l'educació formal, és imprescindible que les activitats extraescolars, els agents locals, les empreses i les institucions formin part de la xarxa STEAM.

Per a aprofundir en els continguts prem aquí.