Cantiis e campos da bahía de Txingudi

1992/10/01 Estonba Mintxero, Mikel Iturria: Elhuyar aldizkaria

Fronte ao cabo de Higer, atópase a illa de Amuitze, e fronte a Santa Ana, as Dunbarrias que converteron a Hendaia nun referente.

O estuario do río Bidasoa finaliza cunha extensa bahía protexida polos cabos de Higer e Santa Ana, ofrecendo unhas excelentes condicións de sombra ás aves que migran nas duras tormentas do noroeste. Fronte ao cabo de Higer, atópase a illa de Amuitze, e fronte a Santa Ana, as Dunbarrias que converteron a Hendaia nun referente.

Cantiis

A ambos os dous lados destes cabos aparecen as paisaxes dos cantiis que caracterizan a costa do País Vasco, no caso do monte Jaizkibel, con pequenos accesos, debido á influencia dos arroios que desembocan nel. Con todo, no cantil de Hendaia, á dereita do cabo de Santa Ana, aparece a bahía chamada Loia, pechada por unha pequena illa de pedra.

Desde o punto de vista xeolóxico, os cantiis de Jaizkibel e Hendaia son moi diferentes, xa que o primeiro está formado principalmente por areniscas e margas, mentres que o segundo está formado por areniscas. Isto ten una gran influencia tanto na morfología destes medios (os axentes erosivos non teñen a mesma incidencia nestes dous tipos de rocas), como na hidrología (en Jaizkibel, debido ás capas de margas impermeables, mentres que nos cantiis de Hendaia aparece abundante auga superficial, debido ás características da calera, a abundancia de augas subterráneas e das covas é evidente).

A escasa vexetación presente nestes cantiis rochosos é de gran valor ecolóxico. Una delas é a planta Crithumun maritimum.

Afortunadamente, tanto en Hendaia como en Hondarribia atópanse protexidas as costas rochosas, xa que a primeira atópase situada na reserva natural denominada “Castelo de Abadía” e a segunda, a pesar de que o risco de incendios é aínda evidente, grazas ás medidas adoptadas o ano pasado polo Concello de Hondarribia paira preservar o monte Jaizkibel.

Finalmente, tendo en conta a importancia ecolóxica dos ecosistemas dos cantiis, considero conveniente realizar una breve descrición da fauna e flora destes cantiis xunto a Txingudi, onde se atopan numerosas especies vexetais que non aparecen en ningún outro lugar e algúns ecosistemas que desapareceron pola acción humana noutros lugares.

Neste sentido, son valiosas as decisións institucionais adoptadas paira protexer e manter estas contornas, e no caso do monte Jaizkibel é necesario emprender este camiño, sen caer na pretensión dos colectivos que queren converter o monte nunha prolongación da cidade.

Nos cantiis podemos distinguir dúas zonas principais: o cantil rochoso máis próximo ao mar e a pendente herbácea formada por noiros e cornixas. Na primeira, as condicións de vida son moi duras polos distintos factores:

  • Debido ao océano, a erosión é moi elevada, impedindo a formación do chan necesario paira as plantas.
  • Por outra banda, as salpicaduras das ondas de alta salinidade, ademais de causar problemas de ósmosis ás plantas, levan chan escaso.
  • Ao tratarse de zonas de forte vento, por unha banda é imposible o crecemento de plantas de gran altura e por outro a seca é evidente, xa que o vento e a forte insolación aceleran a evapotranspiración.
As egagrópilas de lechuza branca (Tyto alba) (que eliminan pola boca a materia orgánica non liserizada).

Todos estes factores fan que a escasa vexetación que temos nestes cantiis rochosos sexa de gran valor ecolóxico, xa que a través da evolución adquiriron diferentes adaptacións paira vivir nas ranuras e gretas destes cantiis. As plantas que habitan nestes medios pertencen ás especies herbáceas Crithmum maritimum e Plantago maritima, ás que frecuentemente apareceron exemplares da especie helechal Asplenium maritimum.

Máis arriba, a medida que se suaviza a pendente e a influencia do mar, a cobertura vexetal aumenta, xa que se facilita a acumulación do chan. Estes aspectos están cheos da especie de gramíneas Festuca rubra, na que tamén aparecen outras especies. Por exemplo: Leucanthemum crassifolium, Anthyllis vulnerante, Daucus carota, Tamarix gallica ou Armeria euskadiensis, especie herbácea endémica dos cantiis de Euskal Herria. Nestas rexións adoita aparecer tamén o Tamarix gallica, que é a única planta de gran porte paira vivir nestas duras condicións.

Cirauna (Anguis fragilis), símbolo da herpeticidad de Jaizkibel.

Nos cantiis de Abadía, ao estar formado por areniscas, a vexetación é máis rica, sendo a planta máis destacada a herba das Helichrysum stoechas.

Campos

Por último, na zona na que desaparece a pendente, tanto na Abadía de Hendaia como en Jaizkibel, atopamos ecosistemas de campo mariño. A razón deste nome radica na peculiar comunidade vexetal que nestes aspectos explica algunhas especies herbáceas costeiras. Nestas zonas, a influencia do mar é nula e o vento é o que marca as condicións de vida. Por iso, a vexetación presente nestes lugares está composta por comunidades de matogueiras de representación almoadita (comunidades vexetais que aparecen cando desaparece o bosque), entre as que as especies máis comúns son o té ( Ulex europaeus ), a cesta común ( Genista hispanica ) e a anguía burusoila ( Erica vagans ).

Niño de lechuza branca (Tyto alba) nunha roca de Jaizkibel.

A extensión destes campos e a presión humana moderada converteron estes aspectos nun lugar de gran importancia ecolóxica, no que aparecen numerosos animais de difícil acceso. Dentro deste punto hai que mencionar a riqueza ornitolóxica, xa que nas masas destas zonas nidifican as zarzas de verán ( Anthus trivialis ), as tuntas comúns ( Prunella modularis ), as faíscas ( Sylvia undata ), as xerras ( Saxicola sp. ), arxilas escuras ( Phoenicurus ochruros ), etc.

As lechuzas brancas ( Tyto alba ), os falcóns peregrinos ( Falco peregrinus ) e os falcóns vermellos ( Falco tinnunculus ), as aves de campo, roedores e réptiles, nidifican nos escarpes máis empinados. Cabe destacar a presenza destacada da aguia culebrera (Circaetus gallicus), que non nidificó na zona, polo que a súa abundancia de réptiles resulta atractiva paira este depredador.

Cantiis de Jaizkibel. Están formadas por areniscas e margas, con pequenas entradas, debido aos arroios que desembocan nelas.

En canto aos mamíferos, a desaparición da cobertura arbórea por incendios reduciu a diversidade de especies, xa que as actuais son o raposo ( Vulpes vulpes ), a garduña ( Martes ) e a catajineta común ( Genetta genetta ).

Mención especial merece a herpetofauna de Jaizkibel, que conta cunha rica comunidade de réptiles grazas ás súas microclimas asollados e protexidos. Entre eles destacan o lagarto verde ( Lacerta viridis ), a lagartija ibérica ( Podarcis hispanica ) ou o lagarto Schreiber ( Lacerta schreiberi ).

Refuxio dun mamífero
Na entrada pódense ver os restos das garras

A estes réptiles rurais hai que engadir os que podemos atopar nos ecosistemas das regatas de Jaizkibel, que ademais dos xa mencionados nestas regatas de pequena lonxitude, son abundantes, como o sapo común ( Bufo bufo ), o tritre marmolaire ( Triturus marmoratus ) e a serpe alada ( Natrix natrix ). En canto á descrición destes ríos, cabe destacar a riqueza da anguía dos ríos ( Anguilla anguilla ), que é un visitante habitual de Jaizkibel.

Non quixese terminar este artigo sen mencionar a colonia de gaivota nidificante que apareceu na zona de Zakur Punta de Jaizkibel e Markotx. Nesta colonia apareceron dous tipos de gaivotas: a gaivota sombría ( Larus fuscus ) e a gaivota patiamarilla ( Larus cachinnans ).

A importancia desta colonia radica en dous motivos:

  • Aínda que a fonte de alimentación máis importante da maioría das colonias de gaivotas en Europa e o Cantábrico son os residuos orgánicos, en Jaizkibel a maior proporción da dieta alimenticia obtéñena a través de varios cangrexos (Liocarcinus puber e Liocarcinus corrugatus).
  • Hai poucos anos, o límite de nidificación da gaivota sombría estaba na península de Bretaña, pero grazas ás colonias atopadas en Galicia e Jaizkibel, hoxe en día a fronteira está nas nosas latitudes.
Cantiis de Hendaia. Está formado por calcarias e destaca a abundancia de augas subterráneas e covas.

No caso de Jaizkibel, aínda que hai que ter en conta a degradación humana e por incendios, a riqueza biolóxica é evidente, sendo este un indicador da gran capacidade trófica dos ecosistemas de Jaizkibel. Se aparecese o respecto que até agora non expresamos á contorna, dentro de poucos anos Jaizkibel volvería ser un paraíso. Tentemos que estas contornas sexan mellor que deixarnos paira as seguintes xeracións.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia