}

Projecte inspirador: Sobre la conservació dels aliments

2021/03/28 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

Autor: Maitane.

Zona: Tecnologia.

Nivell: Batxillerat.

Repte: Maitane va començar des de molt jove a buscar una alternativa als mètodes de conservació actuals per a poder allargar la vida útil dels aliments sense haver d'utilitzar productes químics que puguin perjudicar la salut. Així, el seu repte ha estat buscar un mètode més barat, sostenible i saludable. Ha rebut diversos premis internacionals per aquest treball.

Notes per al professorat: L'assistència a fires científiques amb el seu projecte influeix de moltes maneres en l'alumnat: agafen confiança, coneixen a joves del mateix interès, es formen en la comunicació i, arrodonint, els ajuda a ser millors investigadors.

Per a veure més projectes inspiradors prem aquí.