Energia de les ones en Mutriku

2005/05/01 Kortabitarte Egiguren, Irati - Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria

Veure les ones trencant la costa en escumes i escumes en un dia de mar abrupta és suficient per a adonar-se que les ones tenen una gran energia. Científics i tecnòlegs porten temps buscant un sistema que permeti aprofitar aquesta energia.

Fins al moment s'han inventat diversos sistemes de transformació de l'energia cinètica i potencial de les ones en energia elèctrica: convertidors d'ones, fixos i flotants, ancorats en el fons marí i assentats en la costa.

En mar oberta l'energia de les ones és entre 3 i 8 vegades major que en costa. En aquest sentit, l'ús d'ones en mar oberta pot ser el més adequat, però el cost de portar energia elèctrica de mar a terra és molt elevat, per la qual cosa la majoria dels sistemes inventats són per a situar-se en la pròpia costa o al costat de la costa.

El municipi de Mutriku ha estat triat per a situar la primera planta de generació elèctrica mitjançant l'explotació de l'energia de les ones de la mar a Euskadi. En concret, la nova instal·lació se situarà en l'exterior del nou dic de protecció del port de Mutriku. El Departament de Transports i Obres Públiques del Govern Basc s'encarregarà de l'obra civil de la instal·lació i l'Ens Basc de l'Energia (EVE) de la instal·lació energètica.

S'instal·larà una potència de 480 kW. Per tant, es generarà a l'any una energia pròxima als 970 MWh, suficient per a subministrar electricitat a aproximadament mil persones durant un any. Tota l'energia elèctrica generada serà venuda a la xarxa de distribució elèctrica. Des del punt de vista ambiental, la posada en marxa d'aquest projecte evitarà l'emissió a l'atmosfera de mil tones de CO 2 a l'any, quantitat que es produiria a partir de mil tones de CO 2 si s'utilitzessin fonts d'energia fòssils.

No obstant això, en Mutriku hi ha qui no veu amb bons ulls que es construeixi. El grup natural de Mutriku, per exemple, està en contra del projecte. De fet, el dic té una amplària de 432 m i una altura de 16 m, la qual cosa implicaria, entre altres coses, la desaparició de la platja de la localitat i la pèrdua de la presència pròxima a la mar per sempre. Segons el grup Natur aproximadament 246.932 m 2 de mar es convertirien en àrees cementeras.

Instal·lació especial

El sistema triat per a la instal·lació d'energia en el dic de protecció del port de Mutriku presenta diverses particularitats. La tecnologia emprada consisteix en un convertidor de columna d'aigua oscil·lant (OWC, oscilating water column). Aquesta és la tecnologia més desenvolupada o madura actualment per a l'aprofitament energètic de les ones. S'ha seleccionat la configuració multi-turbina, amb 16 unitats per a la turbina de cambra, amb l'objectiu de millorar la integració de la instal·lació en el dic.

Les plenamars i les baixamars de la nostra costa permeten aprofitar l'energia de les ones.

El funcionament de les instal·lacions que utilitzen el sistema o tecnologia OWC és molt complex i no té cap incidència en l'entorn. Quan l'ona arriba, la columna d'aigua puja a l'interior de les cambres i, després de comprimir l'aire que hi ha en el seu interior, l'aire comprimit surt a gran pressió per un petit orifici situat en la part superior. Aquest aire comprimit que sali a alta pressió i velocitat afecta a les turbines i ho fa girar. Per tant, l'aire comprimit actua sobre les turbines i no directament sobre l'aigua de la mar. Així, els generadors elèctrics associats a les turbines produeixen energia elèctrica. Quan la columna d'aigua baixa, la cambra queda buida, s'absorbeix aire per l'orifici de la part superior, la qual cosa afecta de nou les turbines. A causa del disseny d'aquestes turbines, tant quan absorbeixen aire com quan expulsen l'aire, les turbines giren en el mateix sentit.

Existeixen dues plantes en el món que utilitzen aquesta tecnologia per a explotar l'energia de les ones, una a Escòcia i una altra a les illes Açores. No obstant això, la planta de Mutriku comptarà amb més d'una turbina. Així mateix serà la primera instal·lació que s'integri totalment en un nou dic. A pesar que l'ús d'ones en mar oberta és energèticament més rendible, els convertidors d'ones d'aquest tipus situats en la costa presenten un avantatge enfront dels sistemes que operen en mar oberta: el generador elèctric, la turbina i l'equip elèctric estan en terra, per la qual cosa la seva reparació i manteniment són molt més barats. D'altra banda, la seva incidència en el medi ambient ha de tenir-se en compte, entre altres, l'impacte paisatgístic.

Esquema bàsic d'una instal·lació d'aprofitament d'energia de les ones OWC

Energia marina

L'obtenció d'energia des de la mar pot realitzar-se de diverses formes, depenent de com es reculli o emmagatzemi aquesta energia. D'aquesta manera, l'energia marina pot ser aprofitada per l'energia de les marees, l'energia tèrmica oceànica, l'energia dels corrents marins i la de les ones. Per a cadascuna d'aquestes explotacions s'estan desenvolupant nombroses tècniques.

En el port de Mutriku s'instal·larà una planta de generació d'energia elèctrica mitjançant l'aprofitament de l'energia de les ones.

A Euskadi no existeixen instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia marina. A més, cal tenir en compte que les possibilitats o potencials són molt diferents en funció de la mena d'explotació. Utilitzant la tecnologia actualment disponible, les possibilitats d'aprofitament de l'energia tèrmica oceànica, de les marees i de l'energia dels corrents marins són escasses.

La instal·lació d'aquesta mena d'instal·lacions requereix unes condicions mínimes i la costa basca compleix amb les necessàries per a l'aprofitament de les ones. Les diferències mitjanes entre plenamar i baixamar en les nostres costes són menors de 5 metres a l'any i tenen un flux energètic pròxim als 30 kW/m. En conseqüència, l'aprofitament energètic de les ones és viable en la CAPV a través de la tecnologia OWC.

Anuncien la seva posada en marxa en 2007. I quant als objectius establerts en l'àmbit de les infraestructures energètiques, s'espera que per a l'any 2010 la potència instal·lada sigui de 5 MW.

En realitat, els surfistes han estat els únics que han utilitzat realment l'energia de les ones fins ara, però en els últims anys s'estan multiplicant les sessions i, encara que encara són projectes incipients, el límit de rendibilitat està cada vegada més a prop.

Energia de les marees

La tecnologia per a obtenir energia elèctrica a partir de l'energia de les marees no és l'actual, es va inventar fa temps. No obstant això, fins al moment no s'ha pogut desenvolupar correctament al no haver-se pogut aprofitar per problemes de rendibilitat i ambientals.

Fins fa poc els llocs més seleccionats per a l'ús de l'energia mareomotriu han estat els estuaris, en els quals discorre un gran volum d'aigua per un estret espai, donant lloc a corrents d'alta velocitat. En aquests casos es construeix una presa a l'entrada de l'estuari i es tanca l'accés al començament de la plenamar. En conseqüència, en la zona de mar de la presa el nivell de l'aigua augmenta respecte al de l'altra part. En les dues últimes hores de la plenamar s'obren els ports i l'aigua de la mar es dirigeix cap a l'estuari a través de les turbines, generant energia elèctrica. En el moment àlgid de la plenamar, els ports tornen a tancar-se, deixant l'aigua acumulada en l'estuari durant el descens de la marea en la mar. Al final de la baixamar s'obren els ports i l'aigua flueix des de l'estuari cap a la mar, es mouen les turbines i es genera de nou energia elèctrica.

El sistema és tecnològicament satisfactori però s'ha descartat a causa dels greus problemes ambientals que genera. Això es deu, entre altres coses, a la deterioració de l'hàbitat dels estuaris a causa d'aquesta mena de centrals.

Sobre la base d'una tecnologia similar, però amb la finalitat d'evitar problemes ambientals, s'ha desenvolupat un altre sistema, les tolles. Amb la marea alta la tolla s'omple d'aigua i l'aigua queda acumulada quan la marea baixa. Amb la marea baixa l'aigua de la tolla i la de la mar no estan al mateix nivell i, amb els ports oberts, l'aigua de la tolla s'aboca a la mar a través de les turbines. Aquí es genera energia elèctrica. Una vegada buidats, l'aigua de la tolla i l'aigua de la mar queden al mateix nivell. Es tanca llavors l'accés a la bassa. Així, quan la marea puja, l'aigua de la mar i la de la tolla tornen a estar a diferents nivells. S'obren les vàlvules i l'aigua de mar entra en la bassa a través de les turbines, generant energia elèctrica. Quan s'omple la tolla es reinicia el cicle.