}

Premis Nobel segle de dansa

2001/11/01 Agirre Ruiz de Arkaute, Aitziber - Elhuyar Zientzia | Roa Zubia, Guillermo - Elhuyar Zientzia Iturria: Elhuyar aldizkaria

Alfred Nobel (1833-1896) va ser, a més de químic, inventor. I és que ens va deixar dos grans invents que van canviar el món, un ideal per a fer la guerra i un altre per a fomentar la creativitat de l'home: la dinamita i els premis Nobel. Premi Nobel de Física Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle i Carl E. Premi Nobel de Química per a Físics Wieman William S. Knowles, Ryoji Noyori i K. Premi Nobel de Medicina per a químics Barry Sharpless Leland H. Hartwell, R. Timothy Hunt i Paul M. Nurse per a biòlegs

Va començar a experimentar amb nitroglicerina Nobel. En 1864 el treball explota i en aquest accident mor el seu germà. Però va seguir amb la recerca i, tres anys després, va inventar la dinamita.

Segons les novel·les, la capacitat de la dinamita per a reduir l'entorn acabaria amb les guerres, però no va succeir. Potser amb l'objectiu de compensar l'efecte de la dinamita, va escriure la seva última voluntat un any abans de morir, en 1895. Les seves invencions li van donar bons beneficis i va fer una gran fortuna. Una vegada acabat el funeral i cremat el cos de les Novel·les, la família es va reunir per a llegir el testament. Tots van quedar sorpresos i completament enfadats, deixant els diners per a crear una fundació amb premis.

Els familiars van voler interposar recursos, però el desig de Nobel es va complir i en 1901 es van lliurar els primers premis Nobel: el de la física a l'alemany Wilhelm Conrad Röntgen, el de la química a l'holandès Jacobus Henricus van't Hoff, el de la medicina a l'alemany Emil Adolf von Behring, el de la literatura al Jean Suming Frérme i al francès.

La majoria dels premis Nobel s'atorguen a Estocolm perquè tres organitzacions sueques són les encarregades de seleccionar i premiar. Els premis de física i química són gestionats per la Reial Acadèmia Sueca de Ciències, el de medicina per l'institut Caroline i el de literatura per l'Acadèmia Sueca. L'excepció és el Premi Nobel de la Pau, encarregat pel Comitè Nobel de Noruega i lliurat a Oslo. Totes dues cerimònies se celebren el 10 de desembre, aniversari de la mort d'Alfred Nobel.

Alfred Nobel
1833-1896

En 1968, el Banc de Suècia va decidir establir un premi econòmic. A l'any següent es va lliurar el primer al noruec Ragnar Frisch i a l'holandès Jan Tinberg.

Els premiats reben una medalla d'or, un diploma i diners. La quantitat de diners va canviant any rere any, el premi de 1901 va ser de 150.000 corones i enguany aproximadament 10 milions de corones.

Els científics que van fer possible el cinquè estat de la matèria rebran un premi al desembre

Premi Nobel de Física Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle i Carl E. Wieman ha estat per a físics.

En 1924, el físic indi Satyendra Nath Bose va realitzar una sèrie de càlculs sobre partícules lleugeres. Els resultats d'aquests càlculs van ser enviats a Albert Einstein i entre tots dos van desenvolupar la teoria d'un nou estat de la matèria. El procés és similar al pas del gas al líquid, per la qual cosa es va considerar una condensació. Aquesta nova situació es denomina condensada Bose-Einstein.

Segons aquesta teoria, el refredament dels bosons per sota d'una temperatura permet que molts d'ells s'acumulin en l'estat quàntic fonamental, és a dir, a nivell de mínima energia. Les partícules que compleixen aquest requisit es van denominar bosons en honor al físic Bose. Els bosons són fondes i fotons. Per exemple, les partícules alfa (nucli de l'isòtop heli-4) són bosons.

El condensat de Bose-Einstein s'ha considerat com el nou estat de la matèria.

La característica quàntica dels bosons és tenir un spin complet. Per això, aquestes partícules no es distribueixen a nivells energètics com els electrons. El físic Bose el va descobrir i va calcular la distribució quan la temperatura absoluta és zero. La conclusió teòrica va ser el condensat de Bose Einstein. L'obstacle per a l'aplicació d'aquesta mateixa idea als fermions és el principi d'exclusió de Pauli, per la qual cosa no és possible obtenir condensats similars a aquesta mena de partícules.

En temps de Bose i Einstein no hi havia una forma pràctica d'aconseguir aquest condensat. No obstant això, en 1995, utilitzant tècniques de refrigeració làser, es va poder realitzar en un laboratori. Eric A. Cornell i Carl E. L'experiment va ser realitzat per Wieman, col·locant els àtoms de rubidi a una temperatura de 20 nanocelvin. Wolfgang Ketterle, per part seva, va realitzar el mateix experiment utilitzant àtoms de sodi, en definitiva, amb un altre metall alcalí.

El condensat Bose-Einstein ha buscat ja diverses aplicacions, entre les quals es troba la de fer xips amb ordinadors quàntics.

A principis de desembre, per aquesta recerca, tres científics rebran el premi Nobel de Física d'enguany.

Dos estatunidencs i un japonès reben el premi per les seves recerques sobre la catàlisi quirúrgica

Premi Nobel de Química Barry Sharpless, Ryoji Noyori i William S. Knowles ha estat per als químics.

Els productes que acceleren les reaccions químiques es coneixen i utilitzen des de fa temps. Aquests productes participen en la reacció, però sense canvis, és a dir, tenen la mateixa estructura química que al final del procés.

L'ajuda "" d'aquests productes per a accelerar les reaccions es denomina catalisis i el propi producte catalitzador. Per exemple, l'addició de platí o pal·ladi en moltes de les reaccions en les quals participa la molècula d'hidrogen accelera considerablement la reacció. Existeixen molts exemples en la vida quotidiana, com el plom que s'afegia per a cremar millor la gasolina.

Els químics guanyadors del premi Nobel d'enguany han preparat catalitzadors per al seu ús en reaccions asimètriques. Això significa que, a més de provocar una reacció ràpida i eficaç, aquests productes funcionen únicament amb molècules de forma determinada. Les proteïnes són catalitzadors quirales; la naturalesa ha evolucionat durant milions d'anys, per la qual cosa catalitzen reaccions quirales molt específiques. L'home també ha volgut seguir aquest camí.

Sessió amb L-DOPA per a tractar la malaltia de Parkinson.

Per exemple, Knowles va inventar un mètode eficaç per a la síntesi industrial de la molècula de L-DOPA. Això servia per a fer medicaments per a tractar la malaltia de Parkinson, però només quan se sintetitzava en una forma determinada, ja que la quiralidad està relacionada amb l'asimetria molecular. La síntesi de L-DOPA requeria una hidrogenació asimètrica. El catalitzador de Knowless elimina tots els productes no aptes i accelera la formació de l'adequat.

Els altres dos químics premiats van prendre com a punt de partida l'obra de Knowles i la van aplicar a altres camps més amplis de la química. El Noyori japonès va obtenir el mateix tipus de reacció (hidrogenació) amb altres substàncies, mentre que Sharpless va ampliar aquests mètodes a reaccions d'oxidació.

Enguany han volgut premiar els treballs que ajudaran a completar el càncer

Premi Nobel de Medicina Leland H. Hartwell, R. Timothy Hunt i Paul M. Nurse ha dirigit a biòlegs.

Tots els éssers vius pluricel·lulars procedeixen d'una sola cèl·lula, que es reprodueix per divisió. Han passat més de cent anys des que es va conèixer, però encara queden molts passos per resoldre en aquest procés.

La divisió és un fenomen molt complex. El primer que cal fer és duplicar la maquinària total de la cèl·lula, els orgànuls, perquè les dues cèl·lules que es formen després de la divisió la rebin. Però el procés més difícil és duplicar la informació genètica. La cèl·lula ha de revisar minuciosament el doblatge, ja que ficar el menor error en la seqüència de l'ADN pot causar danys posteriors.

Però fins fa poc no s'ha conegut la clau d'aquest procés: el control del procés. Com decideix que ha arribat el moment de dividir les cèl·lules? Qui i com ho decideix? Això és el que l'estatunidenc Hartwell i els britànics Nurse i Hunt han investigat durant molts anys. S'ha identificat el mecanisme molecular universal de la divisió, que ha perdurat per espècies al llarg de l'evolució i que és el que s'ha pretès premiar.

La correcta distribució dels cromosomes en la divisió cel·lular és fonamental.

Hartwell va inventar el terme ‘Moment de la verificació’ per a designar el moment en el qual la cèl·lula assegura que no hi ha errors en el nou ADN i que pot continuar amb la divisió. En principi, si hi ha errors en la duplicació de l'ADN, hi ha proteïnes que els corregeixen, però cal comprovar que està bé en el futur, amb l'ajuda de cinases dependents de ciclinas i ciclinas, entre altres. De fet, quan es produeixen errors en el control de la divisió cel·lular es pot produir una divisió contínua de les cèl·lules, que és la causa dels tumors. A més, malgrat els canvis en la informació genètica es dividiran, per la qual cosa s'aniran acumulant mutacions en les cèl·lules canceroses.

Félix M. del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat del País Basc. Segons el catedràtic Goñi, “en el camp del càncer han existit dues grans línies de recerca: les oncogenes i les que han investigat el control del cicle cel·lular, especialment les ciclinas i les kinas dependents de les ciclinas. El càncer era fins fa poc una malaltia de misteri, però gràcies als treballs de recerca premiats, ara és una malaltia de mecanisme conegut”. Segons els experts, això permetrà en el futur la identificació genètica de cada tumor i el seu tractament específic.

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia