}

HTML 5: actualización requirida polo estándar

2010/02/01 Leturia Azkarate, Igor - Informatikaria eta ikertzaileaElhuyar Hizkuntza eta Teknologia Iturria: Elhuyar aldizkaria

HTML (HyperText Markup Language ou Linguaxe de Marcado de Hipertexto) é o estándar que define o formato que deben ter os contidos da web. Fundada en 1991 por D. Sir Tim Berners-Le, a súa última versión, 4.01, saíu en 1999 adaptada ás características da entón Internet. Pero esta versión non está preparada paira moitas das características da web actual. HTML 5 vén solucionar estas carencias.
HTML 5: actualización requirida polo estándar
01/02/2010 | Leturia Azkarate, Igor | Informático e investigador

HTML 4, obsoleto

(Foto: © iStock Photo.com/Goldmund)

A última versión do estándar HTML ten máis de 10 anos. A web de entón estaba composta principalmente por textos en formato, imaxes, enlaces e formularios, e na versión 4.01 de HTML hai etiquetas paira estes elementos. Hoxe en día, con todo, na web abundan o audio, o vídeo, as aplicacións de alta interacción (chamadas RIA ou Rich Internet Applications), os gráficos móbiles, os xogos, a posibilidade de traballar off line, etc. E con só HTML non se poden indicar. Tecnoloxías como Javascript e AJAX axudan a conseguir una interacción até un nivel, pero cando se necesita una gran interacción, ou paira outras cousas, só se pode utilizar plugins de terceiros: Flash, Silverlight, JavaFX, Google Gears...

A razón principal de que o estándar HTML non se actualice en todo este tempo é que a organización internacional World Wide Web Consortium ou W3C, que dirixe a web e o formato HTML, e o seu director Berners-Le, puxeron forzas en novas intencións. En concreto, apostaron polo formato XHTML (formato HTML compatible con normas XML) como evolución da web actual e traballaron na súa versión 2.0, e por definir una nova web máis potente, a web semántica (que vos explicamos nos exemplares de maio e xuño de 2009) e os formatos paira ela (RDF, GROWL, SDL,...). Por iso non vían necesidade de novas versións de HTML.

Con todo, a web semántica non se creou paira substituír á web que coñecemos actualmente, senón paira usala con ela, e paira moitos XHTML 2.0 era demasiado disruptivo paira evolucionar a web actual (redeseñada desde cero, sen compatibilidade cara atrás, demasiado esixente...). E a realidade tamén mostraba que o seu uso era moi reducido. Por iso, co obxectivo de impulsar a continuidade do estándar HTML, varias persoas de Apple, Mozilla Fundazioa, Opera e Google crearon en 2004 a comunidade WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) e comezaron a traballar no primeiro borrador de HTML 5. En 2007, W3C tamén viu a necesidade de realizar una nova versión do formato HTML e creou un grupo de traballo paira iso. Tomaron como punto de partida a proposta elaborada polo grupo WHATWG, que desde entón se foi perfeccionando e concretando.

HTML 5 adaptado á web actual

Na versión HTML 5 tivéronse en conta as características máis relevantes da web que hoxe coñecemos, o que permite crear practicamente calquera aplicación web sen necesidade de plugins externos. Ademais, existe una versión XML de HTML 5, XHTML 5, que agora se propón substituír a XHTML 1.

En canto á multimedia, por exemplo, a única etiqueta multimedia que permitía HTML 4 paira as imaxes era img, mentres que HTML 5 inclúe as etiquetas de audio e vídeo. Ademais, conta coa etiqueta canvas, una tea de pintura que podemos ir debuxando en tempo real e que podemos combinar co novo estándar WebGL (biblioteca gráfica paira mostrar imaxes 3D en navegadores). Tamén pode interactuar con elementos hardware conectados ao computador como micrófono, webcam, etc.

Doutra banda, elimináronse as etiquetas paira definir o aspecto, mantendo unicamente as etiquetas de significado ou estrutura e obrigando a realizar a presentación mediante CSS (indicando o aspecto dos documentos HTML en follas de estilo independentes). E crearon novas etiquetas semánticas ou estruturais, por exemplo nava-menú, footer (pé de páxina) e article (corpo do artigo). Nos formularios tamén poderemos introducir novos tipos de caixa, como números, datas, horarios, direccións de correo electrónico, URL, procuras... ou aceptar o que queiramos, mediante expresións regulares. Ademais, poderanse inserir directamente gráficos vectoriales en formato SVG e ecuacións matemáticas en formato MathML. E o novo API (funcións paira poder escribir aplicacións máis avanzadas) tamén inclúe HTML 5: API de almacenamento de datos paira aplicacións web cando esteamos offline, API de arrastre e desaloxo...

Queren ter finalizado o estándar HTML 5 paira finais de 2010. Con todo, os seus partes atópanse en diferentes niveis de aceptación, e algunhas das versións máis recentes dos navegadores de Internet que teñen case completamente consolidadas xa están implementadas, e están dispoñibles paira nós. E é que, efectivamente, na rede existen numerosas webs con demos de novas capacidades de HTML 5, algunhas realmente espectaculares paira estar feitas en baleiro HTML. Deamos a benvida ao novo estándar HTML 5!

Leturia Azkarate, Igor
Servizos
261
2010
Servizos
018
Software; Internet
Mundo dixital
24 horas

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia