}

Factors socials en interès pel STEM

2021/02/12 STEAM-Hezkuntza (Elhuyar Zientzia)

Ed. Pernan Goñi Olalde

Als factors individuals i escolars cal afegir els socials. Les normes i models culturals de la societat posen límits a les noies. Hi ha professions que no es consideren adequades per a les noies. Les recerques internacionals així ho han demostrat: en els estats amb major nivell d'igualtat de gènere, les noies mostren una actitud més positiva cap als STEM. Per tant, políticament, l'adopció de mesures adequades per a la igualtat de gènere contribueix. A més, quant als factors socials, la força dels mitjans de comunicació és enorme i les diferències de gènere que es reflecteixen en els mateixos afecten directament els nens, nenes i adolescents.

Per a aprofundir en els continguts prem aquí.