}

Resolución de programas baseados en conversacións

1986/12/01 Arrojeria, Eustakio - Elhuyar Zientziaren Komunikazioa | Lizaso, Pili - Informatika SailaElhuyar Fundazioa Iturria: Elhuyar aldizkaria

A resolución do programa que aquí se expón é bastante sinxela e comprensible.

Os programas nos que as conversacións teñen una gran importancia son numerosos no ensino. E hoxe, este programa que se expón aquí, é un deles. Por outra banda, á hora de realizar esta explicación, non se pretendeu responder con precisión a este tipo de programas (aínda que paira iso se base nun caso concreto), senón mostrar como se pode actuar ante este tipo de programas.

Por tanto, e como ti, lector, poderás confirmalo, a resolución do programa que aquí se expón é bastante sinxela e comprensiva. O computador pediranos radio e altura se é necesario. A continuación, e segundo ordes dadas, calculará o volume dunha esfera, cono ou cilindro indicando o resultado.

A modo de aclaración, a organigrama deste programa é o seguinte:

PROGRAMA DE ENTREVISTA 10 REM *** 20 CLS 30 LET PI=3.141592 40 PRINT "Mediante este programa calcúlanse os volumes de esferas, conos ou cilindros" 50 FOR T = 1 TO 1200 60 I = I + 1 70 NEXT T 80 CLS 90 que tipo de PRINT desexa calcular 100? 110 PRINT 120 PRINT "Si é de esfera, numerar 1" 130 PRINT "Si é de cono, pór 2" 140 PRINT "Si é de cilindro, pór 3" 150 INPUT A 160 IF A = 1 THEN GOSUB 200: GOTO 430 170 IF A = 2 THEN GOSUB 270: GOTO 430 180 IF A = 3 THEN GOSUB 350: GOTO 430 190 GOTO 80 200 REM ** Volume da esfera ** 210 CLS : PRINT "O volume da esfera é: V = 4 * PI * R> 3/3" 220 INPUT "Canto vale o radio da esfera"; R 230 LET V = 4 * PI * R> 3/3 240 PRINT : PRINT "Volume da esfera: V ="; V 250 RETURN 260 REM ** Fin de volume da esfera ** 270 REM ** Volume do cono ** 280 CLS : PRINT "O volume do cono é: V = PI * R\ 2 * H/3" 290 INPUT "Canto vale o radio do pé do cono"; R 300 INPUT "E a altura do cono"; H 310 LET V = PI * R< 2 * H/3 320 PRINT "Volume do cono: V ="; V 330 RETURN 340 REM ** Fin de volume do cono ** 350 REM ** Volume do cilindro ** 360 CLS : PRINT "O volume do cilindro é: V = PI * R> 2 * H" 370 INPUT "Canto vale o radio do pé do cilindro"; R 380 INPUT "E a altura do cilindro"; H 390 LET V = PI * R< 2 * H 400 PRINT "Volume do cilindro: V ="; V 410 RETURN 420 REM ** Fin de volume do cilindro ** 430 INPUT "Queres calcular outro volume (SI/NON)"; C$ 440 IF C$ = "SI" OR C$ = " THEN GOTO 20 450 IF PRINT$ 470 NON Tentade levar a cabo un programa similar, adeus." 500 END

Gai honi buruzko eduki gehiago

Elhuyarrek garatutako teknologia