Ambient Intelligence a Intelixencia Ambiental

2005/10/04 Saiz Elizondo, Rafa - Itsas Enara Ornitologia Elkartearen lehendakaria

Nas últimas décadas coñecemos avances técnicos que facilitaron a nosa vida. Antes, os nosos pais coñeceron aparellos e ferramentas diferentes aos nosos avós. Ademais de no taller, en casa, na escola e no lecer. O desenvolvemento da dixitalización foi, sen dúbida, a principal característica dos últimos anos. Os seguintes serán contornas tecnolóxicas intelixentes adaptados ao ser humano.
Xa non só a música e o texto, senón tamén as imaxes e vídeos son dixitais. A maioría das máquinas utilizadas na industria tamén reciben ordes dixitais mediante programas. Mesmo cando os dispositivos intercambian información entre si, envíanse bits: cámaras, teclados, lectores de CD ao PC, PCs á pantalla ou outros PCs.

Pero os sinais do mundo real, como o son, a imaxe ou as letras, non son por si mesmas dixitais, e para que a nova información poida servir a estes sistemas, é necesario dixitalizar as entradas — inputs — mediante dispositivos especificamente deseñados paira iso: escáner, cámara dixital, teclado, cartón sonoro, etc. Non no fogar, pero tamén na industria, no medicamento e en moitos outros campos utilizáronse moitos outros tipos de dispositivos, como sensores utilizados paira medir parámetros como temperatura, presión, humidade, etc. Tamén se fai o camiño inverso: os sinais que vemos e ouvimos son analóxicas e os altofalantes ou pantallas, que reciben información dixital a través dos cables, emiten sinais analóxicos aos ollos.

Coas contornas intelixentes acabarase a tecalta e o resto. falaremos con tecnoloxía.

Até agora o PC foi o núcleo e a base deste sistema. Conectamos varios dispositivos de entrada/saída ao redor da súa CPU (Unidade Central de Proceso) e por iso denominamos periféricos. Pero a partir de agora todo isto empeza a cambiar: a contorna intelixente ha chegada, o novo avance que cambiará a nosa vida cotiá.

Tecnoloxía ao redor e en segredo

Estamos afeitos considerar os computadores como un obxecto físico limitado e ben identificado. Sabemos onde está: sobre a mesa ou no automóbil. Sabemos tamén que accesorios ten e onde están. A comunicación entre eles é principalmente por cable. Pronto o esqueceremos máis. Na nosa contorna escóndense varios dispositivos que recollen información: cámaras, micrófonos, sensores de temperatura ou presión. Estarán conectados entre si por sistemas inalámbricos e comunicarán as nosas actuacións, desexos, humor e desexos a unha poderosa CPU.

A actitude que tomamos ao sentarnos nun sofá, por exemplo, depende do noso humor ou de nosa fatiga. Os sensores de presión que ten o moble van descubrindo a actitude que tomamos e 'coñeceremos' como chegamos a casa. Axudaralle a información que lle envían as cámaras que están no salón despois de escanear o noso rostro: comprobará que realmente somos nós e saberá si estamos triste, alegre, canso ou durmido segundo a actitude dos ollos, as cellas e a boca. Con esta información, poida que una voz doce propóñanos escoitar este tipo de música ou nos ofreza un café, como nós quixésemos.

Todo isto parece algo afastado, pero non esquezas que este tipo de tecnoloxías xa se utilizan nalgunhas aplicacións. Se paira acceder a instalacións como a pupila, engúrralas da man ou a cara son cámaras e escáneres que nos examinan tal cal, son os que deciden si realmente somos nós e déixannos avanzar. Nalgúns xogos que utilizan a realidade virtual tamén se utilizan sensores que miden a presión das mans, colocados nunhas luvas dixitais.

Paira acceder a instalacións como a pupila, engúrralas da man ou a cámara e os escáneres que nos analizan a cara coma se estivesen

O obxectivo da contorna intelixente é que, mediante a integración da tecnoloxía (todas elas), a vida fágase máis cómoda sen que se note, na medida do posible, a pegada física da tecnoloxía. Os sistemas estarán en casa, no coche, na roupa, no taller, na oficina, no bar, no banco, na rúa... pero non os veremos. Esta idea chámase computación ubicua. A isto habería que engadir as posibilidades que ofrece actualmente Internet: consumo, procuras de información, contactos... Ademais, o usuario non debería realizar ningún esforzo adicional paira comunicarse cos dispositivos, nin aprender a usar os computadores nin nada. Tampouco aprende un idioma diferente ao seu.

Con toda naturalidade, en eúscaro

A comunicación natural entre os seres humanos é a fala e, para que a contorna sexa realmente intelixente, deberá comprender a cada un de nós as ordes que lle damos ou as preguntas que lle facemos e, ademais, teranos que dar respostas no noso idioma. Paira iso, o desenvolvemento da tecnoloxía require dun traballo diferente ao desenvolvemento doutros, xa que cada lingua achega as súas propias esixencias.

Desenvolver una tecnoloxía capaz de decidir se o rostro dun inglés, dunha polinesia ou dun kikuyu está escaneado ou non, a pesar do seu gran traballo, basta con facelo una soa vez. Con todo, cada lingua ten o seu propio vocabulario, os seus sons, a súa melodía e a súa propia sintaxe, e cada un require desenvolver o seu software particular. Non é de estrañar que as tecnoloxías paira falar de linguas potentes en inglés, xaponés, castelán ou Europa occidental estean máis avanzadas que outras. O eúscaro tamén comezou a investigar e crear tecnoloxía paira el, pero a tarefa é enorme.

AnHitz é un proxecto creado por catro axentes vascos: Fundación Elhuyar, Universidade do País Vasco, VicomTech e Robotiker. Nalgunhas áreas tamén intervirá a empresa Eleka Ingeniaritza Lingustikoa. O obxectivo deste proxecto é que os vascoparlantes non teñan que renunciar a nada paira gozar das vantaxes das contornas intelixentes e poder falar en eúscaro sen limitacións tecnolóxicas.

AnHitz conta con catro grandes áreas de traballo, todas elas relacionadas con contornas intelixentes, pero definidas paira o eúscaro e os vascos. Os interfaces cos usuarios son os primeiros en percibilos. As interfaces son dispositivos situados entre o usuario e a máquina. A nosa misión é 'escoitar' as nosas palabras, converter o son analóxico en sinal dixital e crear una transcrición escrita da gravación, no que se refire aos inputs, e realizar as transformacións das palabras naturais nos altofalantes, é dicir, sintetizar a fala, en relación aos outputs, a partir dun texto escrito.

Paira comunicarse en eúscaro cos personaxes tecnolóxicos é necesario ensinar tecnoloxía en eúscaro
Imaxe: Vicomtech

Os sistemas deberán ter en conta tanto a entonación, a articulación, os sentimentos —o medo, o medo, a sorpresa, o noxo, a vergoña, a timidez...— como as formas de expresar significados especiais —a ironía, o cinismo...—, para que a mensaxe escrita que xeran sexa máis que un texto baleiro: o significado débese fixar o mellor posible, sen ambigüidades. Así mesmo, as mensaxes que nos envíen as máquinas deberán ser adaptados á situación, non a este tipo de mensaxes estándar, e deberán ser entoados segundo as circunstancias.

Ler máis

O segundo campo de traballo é a xestión do coñecemento. É inútil que nós poidamos dar as ordes en eúscaro, se as respostas, aínda que se reciban en eúscaro, son nulas. Na actualidade existe una gran información dixitalizada, da que a maior parte atópase en condicións de consulta e procura, non sempre en mans de calquera, pero sempre en mans do seu propietario. A información escrita é a que máis volume ten nese volume, e ao ser esta información ESCRITA, necesariamente haberá un idioma.

Hoxe en día pódese facer moito coa información escrita. Por exemplo, os arquivos grandes poden clasificarse automaticamente en función do contido dos documentos. Ou comparar documentos e, aínda que estean escritos en diferentes palabras, os sistemas danse conta de que teñen un contido similar. Os buscadores, ademais de buscar cadeas de texto concretas, coñecen o significado de devanditas cadeas de texto e poden realizar procuras máis amplas en función diso. Nós pediremos 'pelota' e o sistema buscará tamén 'bóla' e 'balón', se queremos. Pero paira iso, a tecnoloxía deberá ter en conta a lingua na que se redactou o documento. Una vez máis, é necesario realizar investigacións e desenvolvementos lingüísticos. Hai que ter en conta as variantes de cada palabra (moi importante no eúscaro, xa que ten una gran declinación), pero tamén se terá en conta a influencia da sinonimia e a polisemia e, por exemplo, en que campo de coñecemento utilízase cada palabra. A tarefa estendeuse ao ámbito da semántica.

Nós pediremos 'pelota' e o sistema buscará tamén 'bóla' e 'balón', se queremos. Pero paira iso, a tecnoloxía deberá ter en conta a lingua na que se redactou o documento.

Paira facilitar o traballo tanto a un como a outro, é imprescindible traballar en profundidade o terceiro campo: ferramentas e recursos lingüísticos. As necesidades anteriormente mencionadas requiren a existencia duns recursos básicos previos. A información lingüística debe estar ben organizada e preparada paira ser utilizada polas aplicacións. Como saberán os buscadores que 'pelota' e 'bóla' son sinónimos? Ou como saberán que 'segapoto' ten tres significados (polo momento)? Ou que é un devandito irónico ('joan ta harrapa eza')? Ou 'dixen', 'esan det', 'esan dot' e 'erran dut' son variantes da mesma frase? A resposta son almacéns de datos amplos, organizados e etiquetaxes de forma lóxica e, por suposto, informáticos.

Por último, como ámbito de aplicación do anterior, abordarase tamén a tradución automática dentro de AnHitz. Neste sentido, varios axentes xa están a traballar no desenvolvemento dun motor entre as catro linguas oficiais do Estado. Leste mesmo motor pode ser utilizado unicamente, do mesmo xeito que o fan algunhas aplicacións actuais: nós introducimos como input un texto escrito nun idioma e o sistema devólvenos una equivalencia noutro idioma. Con todo, as aplicacións de consulta multilingüe poderían incluír este motor. Por exemplo, nós facemos una consulta oral en eúscaro, os sistemas buscaremos en eúscaro nos documentos en eúscaro, pero ao mesmo tempo traducimos a nosa consulta a varios idiomas e realizamos una procura en cada un deles. As respostas serán traducidas ao eúscaro e finalmente ofreceraas tanto oralmente como por escrito.

Todo isto non é algo que nos compete mañá mesmo, pero si antes do que pensamos. Paira iso déronse os primeiros pasos necesarios e xa existen ferramentas e recursos que se atopan en vías diferentes. Pero aínda queda moito por facer. Ese é o noso reto.