}

8è. Cura amb les fal·làcies

2020/11/12 Elhuyar Zientzia

400

 

Una fal·làcia és un raonament invàlid o enganyós, amb una aparença directa i creïble. El pitjor de la fal·làcia és que a vegades és difícil d'identificar. Hi ha moltes fal·làcies i cal anar amb compte amb elles. A continuació es presenten algunes fal·làcies d'ús freqüent:

 

Argumentum ad ignoratiam:

La fal·làcia Argumentum ad ignoratiam reconeix que el desconeixement d'evidències en contra d'alguna cosa és una evidència favorable. En altres paraules, tracta de defensar una informació argumentant que no hi ha evidència que demostri el contrari.

En utilitzar aquesta fal·làcia, per tant, els arguments no es basen en el coneixement, sinó en la falta de coneixement, és a dir, en el desconeixement. Per exemple: “Ningú ha demostrat que hi ha vida en altres planetes, per la qual cosa no existeix”, “Els fantasmes existeixen, perquè ningú ha demostrat que no existeixen”, “Ningú pot demostrar que els astres no afecten la nostra vida, per la qual cosa les prediccions astrológicas són certes”, etc.

 

Argumentu ad verecundiam:

És freqüent que una persona difongui una determinada informació, sigui o no certa, valent-se del seu prestigi o poder. D'aquesta manera, pot succeir que algú aprofiti la seva reputació o autoritat per a difondre opinions personals sobre un tema (normalment polèmic) i frustrar la informació real (per un interès determinat o no).

Quan algú amb autoritat política, econòmica o cultural parla o opina sobre una cosa aliena al seu àmbit, és més fàcil qüestionar la credibilitat del que diu, però què passa quan l'autoritat és científica? Està garantida la credibilitat del que diu? No sempre, i per a garantir la credibilitat de la informació, és molt important conèixer l'opinió de la comunitat científica sobre el que s'ha dit per l'expert.

Cura, per tant, amb la informació que proporciona algú amb cert prestigi o autoritat. I és que la fama o l'autoritat d'una persona no fa de la veritat absoluta.

L'exposat en els paràgrafs anteriors pot relacionar-se amb una mena de fal·làcia, coneguda com a Argument ad verecundiam, que significa que, per a defensar la credibilitat d'una informació, s'esmenti a algú que sap (o té certa autoritat) en aquesta matèria, sense donar altres raons. Per exemple: “Té raó, va estudiar biologia i sap molt d'això”. Aquesta persona pot tenir raó en el que diu, però no perquè va estudiar biologia.

 

Argumentum ex populo:

Si en llegir una informació la gent coincideix amb el que es diu en ella, rep molts líquenes, però això no ho fa. Això està molt relacionat amb una altra fal·làcia denominada argumentum ex populo. Els arguments ex populo s'utilitzen en els discursos populistes, en la política, en els mitjans de comunicació i en els debats quotidians, utilitzant frases com: “I no ho dic jo, tothom ho diu”, “La majoria de la gent té la meva mateixa opinió”, “Tothom sap que això és així”, etc.

Aquesta fal·làcia es basa en l'ús inadequat de la lògica, ja que les coses mai són certes perquè algú les coneix (o perquè tothom les coneix), sinó perquè coincideixen amb les evidències demostrades. Per tant, cuidat amb les informacions que tenen molts Likes o es converteixen en trending topic, ja que el nombre de seguidors no garanteix la seva credibilitat.

 

Cum hoc ergo propter hoc:

Els arguments, quan es completen amb dades de paràmetres mesurables, són més creïbles, però aquestes dades també han de ser creïbles, per la qual cosa les dades utilitzades per a argumentar qualsevol afirmació també són correctes. Les dades científiques no serveixen per a res sense estadístiques i per a ser acceptables han de complir uns requisits mínims.

La correlació és un concepte estadístic que cal utilitzar amb molta cura a l'hora de formular un argument, ja que la correlació no sempre significa causalitat. La causalitat es refereix a la causa i l'efecte d'un fenomen, en el qual alguna cosa provoca directament un canvi d'una altra cosa. La correlació és la comparació o descripció entre dues o més variables. Per tant, la correlació no significa sempre causalitat, és a dir, que dos fenòmens es produeixin simultàniament no significa que un hagi produït l'altre.

Hi ha una altra fal·làcia associada, coneguda com “Cum hoc ergo propter hoc”, que diu que quan tenim dos successos que ocorren junts, un és la causa de l'altre.

Per exemple, analitzem el següent argument: Molts consumidors de drogues tenen problemes psiquiàtrics i molts amb problemes psiquiàtrics consumeixen drogues. Per tant, el consum de drogues genera problemes psiquiàtrics. Encara que la conclusió pot ser certa, l'argument és fals, ja que la correlació entre el consum de drogues i els problemes psiquiàtrics no pot garantir la relació causa-efecte. El consum de drogues pot ocasionar problemes psiquiàtrics, però també pot ocórrer que els problemes psiquiàtrics ocasionin consums de drogues, o que tots dos siguin deguts a un tercer, o que no existeixi una relació entre tots dos fets i sigui una casualitat.

Quan dos successos ocorren alhora, pot resultar temptador admetre que un provoca l'altre, però, a més de la correlació estadística, es necessita més informació per a concloure adequadament que existeix una relació causal entre un i un altre succés.

 

Argumentum ad hominem:

Qui utilitza la fal·làcia coneguda com argumentum ad hominem no presenta les raons adequades, sinó que rebutja a la persona que defensa una afirmació, o ataca a ella per les seves característiques o idees i intenta negar la credibilitat de l'afirmació.

Molts dels debats polítics que es poden veure en la televisió són una mostra d'això: els tertulians que volen expressar les seves raons cridant i menyspreant els arguments dels altres utilitzen sovint l'argument ad hominem per a fer front a les opinions del partit contrari, sense criticar els seus propis arguments, sense objectivitat, i totes elles marcades per les tendències ideològiques dels ponents.

La diputada del PP, Celia Villalobos, per exemple, va parlar dels diputats de Podemos i del seu aspecte, ja que s'allunyaven del vestit de vestit i corbata que fins llavors era habitual en el Congrés dels Diputats. En concret, el diputat Alberto Rodríguez Rodríguez va dir: “a mi m'és igual portar rastas, però que porti nets per a no contagiar-me”. Amb aquestes declaracions en televisió, Villalobos, en lloc de criticar amb arguments les opinions del diputat de Podemos, va tractar de menysprear la seva aparença.

Però no sols es veuen en la tele. En el nostre dia a dia també és habitual, per exemple, utilitzar la paraula “feminazi” per a argumentar contra el moviment feminista. D'aquesta manera, en lloc d'expressar amb respecte les raons per les quals s'oposen a les reivindicacions i opinions de les feministes, s'agredeix intentant condemnar a les persones que estan al seu favor. És a dir, una feminista s'assimila a un nazis, tractant de difamar a l'individu (feminista) i al moviment (feminisme).

 

Un pensador crític ha de saber escoltar i analitzar els arguments dels altres sobre una informació i defensar les seves opinions mitjançant arguments basats en evidències. Tractarà d'identificar fal·làcies en els arguments dels altres i evitarà l'ús de fal·làcies en els arguments que utilitzarà per a defensar les seves idees.

 

Per a descarregar el document prem aquí.

Enllaç interessant: https://falacias.escepticos.es/