}

3. Ha realitzat diverses hipòtesis?

2020/11/12 Elhuyar Zientzia

400

 

Importància de l'anàlisi de les diferents hipòtesis

Quan volem entendre o explicar alguna cosa, és molt important saber que pot haver-hi moltes maneres d'argumentar el que es vol explicar o comprendre, és a dir, hem de pensar en diferents hipòtesis. A continuació s'analitzaran les formes de demostració i eliminació sistemàtica de cadascuna d'aquestes hipòtesis (mètode científic). D'aquesta manera, la hipòtesi que no s'ha eliminat entre aquestes hipòtesis de treball té més probabilitat de tenir una explicació correcta que si simplement haguéssim triat la hipòtesi que s'havia plantejat en la primera.

A l'hora de plantejar les hipòtesis és molt important indagar sobre el que volem entendre o explicar. Com més sapiguem d'alguna cosa, més fàcil serà plantejar hipòtesis diferents i rebutjar idees o hipòtesis errònies que ens vénen a la ment.

Els científics estan acostumats a treballar amb diferents hipòtesis, però com influeix en el nostre dia a dia l'anàlisi de les diferents hipòtesis? Per a donar credibilitat a una informació de la qual disposem, convé analitzar el que s'argumenta i veure si hi ha altres maneres de donar explicacions. És a dir, comprovar si és possible explicar-ho d'una altra manera.

Quan un pensador crític rep una informació, pensarà si en la informació es pot explicar d'una altra manera el que s'afirma (si hi ha altres hipòtesis) i contrastarà la informació rebuda. A més, en les decisions a prendre en el seu dia a dia, reflexionarà sobre les possibles respostes o conseqüències d'aquestes decisions, és a dir, prendrà en consideració les conseqüències que puguin derivar-se de les decisions a prendre.

Recuperarem l'exemple del repte de la cadira anteriorment utilitzada per a explicar el que s'ha dit en els paràgrafs anteriors d'aquest punt: en el plantejament inicial del repte de la cadira es defensa que el repte només pot ser assumit per les dones, aquesta és la hipòtesi. Però hem vist que la capacitat de completar-ho no té res a veure amb el gènere, sinó amb les característiques del cos de cada persona. Per a arribar a aquesta conclusió, hem analitzat el repte, analitzat la informació sobre el tema, plantejat una nova hipòtesi i, a través de l'experimentació, hem confirmat la hipòtesi. Si haguéssim cregut la primera hipòtesi, estaríem equivocats i correríem el risc de convertir-se en còmplices per a ampliar una afirmació que no és certa.

 

No insisteixis a defensar la pròpia hipòtesi

Normalment tendim a pensar que la pròpia hipòtesi o argument és el millor. Però la pròpia hipòtesi o raonament no significa que sigui real, sinó que ha de demostrar-se amb evidències. És molt important, per tant, qüestionar la pròpia hipòtesi o argument i analitzar-la com si fora d'una altra: buscar raons de rebuig, comparar amb altres alternatives, etc.

Un pensador crític, igual que rebutja rumors i enganys, tractarà que els altres no cometin els seus propis errors per intentar ser la raó costi el que costi. Així, abans de donar la seva opinió sobre un tema, realitzarà una profunda reflexió sobre el que ha de dir, tenint en compte els punts de vista i les opinions dels altres.

 

Possible cancel·lació d'hipòtesi / Falsabilitat d'hipòtesi

La confirmació independent dels fets és una de les bases del mètode científic, perquè la falsabilitat o anul·labilitat d'una teoria (o hipòtesi) és l'altra base fonamental.

Segons això, qualsevol proposició científica ha de poder ser refutada. És a dir, el mètode científic rebutja les veritats absolutes, per la qual cosa les proposicions científiques mai podran ser considerades absolutament certes, sinó “no falsejades”.

Però això no sols ocorre amb les proposicions científiques. En els debats que puguin sorgir en el dia a dia de qualsevol, ningú té la veritat absoluta i cal tenir clar que l'opinió de qualsevol pot ser revocada. A l'hora d'anul·lar l'argument d'algú, s'ha d'utilitzar un contraargumento per a demostrar que la tesi o idea assenyalada és incorrecta o falsa. Els contra-arguments utilitzats per a anul·lar una idea o argument, per a ser creïbles, han d'estar basats en evidències i ser també anul·lables.

 

Un pensador crític, per tant, en rebutjar una afirmació d'una altra persona o els arguments que utilitza per al seu defensa, utilitzarà contra-arguments basats en evidències. Explicarà els contrargumentos amb respecte i de manera comprensible, sense ridiculitzar a ningú i sense mostrar una falsa pietat; en cas contrari, encara que no tingui raó, pot rebutjar l'exposició en contraposició.

Per tot l'esmentat en aquest apartat és indiscutible la importància de les hipòtesis, no sols en la ciència i el mètode científic, sinó també en la nostra vida quotidiana.

 

Per a descarregar el document prem aquí.